Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Matko! Udziel nam Twojego spojrzenia. Niech nikt go nam nie zakrywa! Niech nasze serce dziecka potrafi ochronić go przed mnóstwem słów, które są pełne pustych obietnic, ochronić go przed tymi, którzy zachłannie wyglądają za życiem łatwym, pełnym obietnic, które są niemożliwe do zrealizowania. Niech nikt nie pozbawia nas spojrzenia Maryi.

(Papież Franciszek, Homilia w sanktuarium w Bonaria, Sardynia, 22.09.2013)

Nauczanie Kościoła

29 XI 2014 Pielgrzymka animatorów RRN na Jasną Górę

Tegoroczna pielgrzymka animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich przypadła na kilka dni przed 20. rocznicą odejścia z tego świata ks. Andrzeja Buczela († 5.XII.1994), współzałożyciela Ruchu. Temat pielgrzymki, „Dziedzictwo i wspólnota wiary”, nawiązywał do obchodzonego w tym roku formacyjnym jubileuszu 30-lecia powstania RRN.

Na Jasnej Górze zgromadziło się niemal 1400 osób z całej Polski i ponad 30 kapłanów. Spotkanie rozpoczęło przywitanie pielgrzymów i modlitwa różańcowa. Następnie Ks. Dariusz Kowalczyk, Moderator Krajowy, wygłosił konferencję. Na początku przypomniał słowa św. Jana Pawła II o tym, że naród który traci pamięć, traci swą tożsamość – i wskazał na konieczność pielęgnowania pamięci o początkach naszego Ruchu i jego założycielach. Odnosząc się do słów papieża Franciszka, wygłoszonych do przedstawicieli ruchów kościelnych, Ksiądz Moderator przestrzegł przed niebezpieczeństwem zbytniego skupiania się na zewnętrznych strukturach, co może doprowadzić do zamknięcia się na nowość Ducha Świętego i zduszenia pierwotnego charyzmatu. Następnie pokrótce opisał duchowość Ruchu wskazując, że można w niej wiedzieć Boży dar dla współczesnych czasów (część I). Kolejna część konferencji była poświęcona zagadnieniu znaczeniu darów Ducha Świętego dla Kościoła w oparciu o katechezy Ojca Świętego, zaś ostatnia część dotyczyła fundamentalnej roli wspólnoty w przekazywaniu duchowego dziedzictwa.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Bp Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W swojej homilii Ksiądz Biskup nawiązał do czytania z Księgi Apokalipsy, ukazującego strumień wody życia, płynący od tronu Boga aż na ziemię. Tą wodą jest łaska Ducha Świętego, która jak krople deszczu pada w ludzkie serca przez usłyszane lub przeczytane słowo i spotkanie ze wspólnotą. Serce staje się wtedy źródłem, z którego mogą czerpać inni. Pojedyncze źródła łączą się w strumienie, czyli wspólnoty, a te w rzeki – którymi są w Kościele ruchy, zamierzone i darowane przez Boga i powołane do ewangelizacji. Następnie Ksiądz Biskup ukazał znaczenie odnowienia aktu oddania się Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej. Nawiązując do rozpoczynającego się w Kościele powszechnym roku życia konsekrowanego przypomniał, że każdy z nas jest konsekrowany, czyli oddany Bogu na mocy chrztu św. i różnych aktów zawierzenia. Aby to oddanie było żywe, trzeba je odnawiać, podobnie jak w rodzinie potrzebne jest nieustanne odnawianie słów miłości. Po Komunii św. został ponowiony Akt oddania Ruchu Matce Bożej.

Druga część pielgrzymki była poświęcona pamięci ks. Andrzeja Buczela (1951-1994). Wysłuchaliśmy jego archiwalnej konferencji na temat adoracji Najświętszego Sakramentu (3.05.1991). Po adoracji eucharystycznej miały miejsce świadectwa penitentów ks. Andrzeja Buczela. Olgierd dzielił się tym, jak wraz z żoną odkrywali swoje powołanie małżeńskie pod duchową opieką ojca Andrzeja. Ks. Arkadiusz opowiadał o ojcu Andrzeju jako wzorze kapłana. Wojtek i Marysia z Torunia wyjaśniali dlaczego przez wiele lat niestrudzenie podróżowali do swojego kierownika duchowego aż do Warszawy.

Z okazji 20. rocznicy śmierci ks. Andrzeja Buczela została przygotowana płyta z CD z nagraniem konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji wielkopostnych RRN w kościele św. Anny w Warszawie-Wilanowie (marzec 1991). Znajdują się na niej także 2 pieśni autorstwa ks. Andrzeja: „Być Twoim dzieckiem” i „Uśmiech” w archiwalnym wykonaniu scholi RRN z Białegostoku (1996). Do płyty jest dołączona książeczka prezentująca fotografie i wspomnienia o ojcu Andrzeju.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka - cz.1 - znaczenie duchowego dziedzictwa RRN (plik mp3)
Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka - cz.2 - dary Ducha Św. dla Kościoła (plik mp3)
Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka - cz.3 - rola wspólnoty w przekazywaniu dziedzictwa duchowego (plik mp3)
Kazanie ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)
Konferencja ks. Andrzeja Buczela (plik mp3)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

 

29 XI 2014 Zaproszenie na Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia RRN na Jasnej Górze

W sobotę, 29 listopada odbędzie się doroczny ogólnopolski adwentowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze, który tym razem wpisuje się w obchody jubileuszu 30-lecia RRN (1985-2015). Temat skupienia brzmi: „Wspólnota i dziedzictwo wiary”.

W tym roku naszą refleksję pragniemy w dużej mierze poświęcić wspomnieniu osoby śp. ks. dr. Andrzeja Buczela, współzałożyciela Ruchu. 5 grudnia przypada bowiem 20. rocznica jego odejścia z tego świata po nagłej i bolesnej chorobie.

Centralnym wydarzeniem dnia będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Będziemy w niej w szczególny sposób dziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski w związku z pierwszą rocznicą powołania Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich. Ponowimy również zawierzenie naszego Ruchu Matce Bożej dokonane rok temu w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu NMP (13 X 2013 r.)

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Ruchu!


Do pobrania
Materiały formacyjne na czas pielgrzymowania

Materiały na czas pielgrzymowania

Szczegółowy program ...

 

16-19.XI.2014 Rekolekcje kapłańskie w Sulejówku k. Warszawy

W dniach 16-19 listopada br. w Sulejówku k. Warszawy odbędą się tradycyjne rekolekcje kapłańskie organizowane przez wspólnotę kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W rekolekcjach mogą wziąć udział wszyscy kapłani zainteresowani duchowością RRN. Tematem obecnych rekolekcji jest hasło zbliżającego się roku duszpasterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Rekolekcje odbywają się za zgodą Kurii Warszawsko-Praskiej. Z okazji rekolekcji przesłanie do organizatorów wystosował Biskup Warszawsko-Praski Abp. Henryk Hoser.

Informacje szczegółowe i pełny tekst przesłania Abp. H. Hosera

 

5 X 2014 List Księży Moderatorów do Kard. Kazimierza Nycza z podziękowaniem za obecność na uroczystej inauguracji roku formacyjnego RRN

W dniu 5 października 2014 r. w Ząbkach k. Warszawy odbyło się spotkanie Księży Moderatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich, na którym został podpisany list skierowany do Kard. Kazimierza Nycza. Księża Moderatorzy w imieniu wszystkich członków i sympatyków Ruchu dziękują w nim Księdzu Kardynałowi za zaszczycenie nas swoją obecnością na uroczystej inauguracji nowego roku formacyjnego RRN, w dniu 13 września, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Wyrażają wdzięczność za skierowane do nas życzliwe słowa i zapewniają o pragnieniu realizowania w życiu wspólnot Ruchu przesłania, które otrzymaliśmy od Księdza Kardynała.

Tekst listu do Kard. Kazimierza Nycza

 

16 IX 2014 Relacja z ogólnopolskiej inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, 13 IX 2014 r.

W dniu 13 września 2013 r. odbyła się uroczysta ogólnopolska inauguracja nowego roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Tym razem gościliśmy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie radując się obecnością pośród nas Ks. Kard. Kazimierza Nycza i Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Inauguracja, w której wzięło udział 600 członków i sympatyków RRN z całej Polski pod opieką ponad 40 kapłanów, była jednocześnie zapoczątkowaniem obchodów trzydziestej rocznicy powstania naszego Ruchu, założonego przez ks. Tadusza Dajczera przy współpracy ks. Andrzeja Buczela w 1985 r. w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy szczegółową relację ze spotkania oraz omówienie konferencji Bp. Andrzeja Siemieniewskiego i homilii Kard. Kazimierza Nycza.

Szczegółowa relacja ...

 

16 IX 2014 Akt zawierzenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich Opatrzności Bożej, 13 IX 2014

Boże Ojcze,

Wyznajemy wiarę w Twoją Opatrzność – w to, że nieustannie jesteś przy nas obecny i że wszystko w naszym życiu zależy od Ciebie. Ufamy zapewnieniom Twojego Syna, że wiesz, czego nam potrzeba i osobiście o nas się troszczysz. Zawierzamy Ci nasze codzienne potrzeby, życie rodzinne i zawodowe, nasze wspólnoty, plany na przyszłość.

Boże Ojcze, powierzamy się Tobie

Pełny tekst Aktu zawierzenia ...

 

14 IX 2014 Relacja z ogólnopolskiej inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

Konferencja ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)
Kazanie ks. kardynała Kazimierza Nycza (plik mp3)

Fotorelacja ...

 

13 IX 2014 Zawierzenie Ruchu Rodzin Nazaretańskich Bożej Opatrzności. Duchowe przygotowanie do 30. rocznicy powstania RRN

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku formacyjnego 2014/2015, która będzie miała miejsce w sobotę 13 września w Świątyni Opatrzności w Warszawie, dokonamy zawierzenia naszego Ruchu Opatrzności Bożej. Pragniemy w ten sposób rozpocząć duchowe przygotowania do zbliżającej się 30. rocznicy powstania Ruchu Rodzin Nazaretańskich (1985-2015). 
Zawierzając się Bożej Opatrzności chcemy przede wszystkim podziękować za dar duchowości, który przekazali nam nasi założyciele. Pragniemy również wyrazić wdzięczność za nieustanną opiekę Opatrzności nad Ruchem i za przeprowadzenie nas przez wszystkie trudne doświadczenia, dziękując równocześnie za dar Kościoła i jego pasterzy, których Ojciec niebieski czyni swoimi szczególnymi narzędziami. W końcu pragniemy zawierzyć Opatrzności Bożej przyszłość i dalszy rozwój naszego Ruchu. Chcemy prosić o łaskę wiary oraz o dar nieustannego odkrywania i pełnienia woli Bożej. Ufamy, że w ten sposób będziemy mogli stać się narzędziami Opatrzności w dziele nowej ewangelizacji i przemiany świata.

Poniżej zamieszczamy materiał dla pielgrzymów, który można wykorzystać na czas podróży.

Do zobaczenia w Warszawie!


Do pobrania
Materiały formacyjne na czas pielgrzymowania

Materiały na czas pielgrzymowania

 

Materiały na nowy rok formacyjny

W nowym roku formacyjnym będziemy pogłębiać tematykę poruszoną na rekolekcjach wakacyjnych – Duchowe sprzątanie. Jak zrobić miejsce dla Boga?
Zanim ukażą się materiały drukowane zapraszamy do pobierania tekstów na spotkania z działu „Materiały formacyjne”.
Zachęcamy do zapoznania się z „dekalogiem” grup dzielenia a także ze wskazówkami, w jaki sposób zakładać i prowadzić grupy parafialne RRN.

 

13 IX 2014 Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na uroczystą inaugurację nowego roku formacyjnego. Tym razem odbędzie się ona w sobotę, 13 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Na inauguracji zaszczyci nas swoją obecnością Ks. Kard. Kazimierz Nycz, który będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi homilię. Będzie również z nami Ks. Bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN, który wygłosi konferencję. Do powierzenia Bożej Opatrzności całego Ruchu, naszych rodzin i każdego osobiście zaprasza gospodarz Sanktuarium, Ks. Paweł Gwiazda.

Po Mszy św. będziemy uczestniczyć we wspólnotowej agapie. Będzie również możliwość zwiedzania Świątyni.

Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszamy
w imieniu Koordynacji Krajowej RRN
ks. Cezary Siemiński

Plan inauguracji ...

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000