Jezus Miłosierny

Wspólnota Kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich organizuje już od wielu lat rekolekcje kapłańskie. Zapraszamy do udziału w nich kapłanów sprawujących opiekę nad grupami RRN, jak również wszystkich kapłanów zainteresowanych duchowością naszego Ruchu. Rekolekcje są prowadzone przez kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Pragniemy przygotować się przez nie do dobrego osobistego przeżycia i sprawowania posługi kapłańskiej w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia Bożego. Motto rekolekcji stanowią słowa papieża Franciszka z bulli Misericordiae vultus:

„Jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie. Przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, którego nie możemy pominąć. Jakże wydaje się nieraz trudne to przebaczenie! A jednak jest ono narzędziem złożonym w nasze ręce, abyśmy byli w stanie osiągnąć spokój serca”.

Rekolekcje odbędą się w dniach 15-18 listopada 2015 r.
w Domu Sióstr Służebniczek Ducha Świętego
przy ul. Wspólnej 45 w Sulejówku koło Warszawy.

Informacja o zapisach

Zainteresowanych kapłanów prosimy o kontakt telefoniczny (ewentualnie listowy lub elektroniczny) z ks. Adamem Kurowskim. Uczestnicy rekolekcji otrzymają zaświadczenia o przebytych rekolekcjach kapłańskich za zgodą Kurii Warszawsko-Praskiej oraz zaświadczenia dla szkoły.
Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 15.XI o godz. 19:00
a zakończą obiadem w środę 18.XI o godz. 12:00.
Prosimy zabrać ze sobą koniecznie albę i stułę koloru białego!

Kontakt: ks. Adam Kurowski par. Św. Barnaby Apostoła, 03-687 Warszawa ul. Łodygowa 24, kom. 601-354-170, e-mail: akur2@tlen.pl