W sobotę 12 września br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i bł. ks. Michała Sopoćko odbyła się ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego 2015/2016 Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Swoją obecnością zaszczycił nas metropolita białostocki abp. Edward Ozorowski, który przewodniczył uroczystej Eucharystii koncelebrowanej wraz z 25 kapłanami w obecności ponad 800 pielgrzymów z całego kraju. Konferencję poświęconą postaci bł. ks. Sopoćko jako kierownika duchowego wygłosił bp Henryk Ciereszko, wybitny znawca tej problematyki. Dziękujemy wspólnocie RRN w Białymstoku za gościnę i trud przygotowania tego pięknego wydarzenia. Poniżej zamieszczamy relację, przygotowaną przez gospodarzy wraz ze zdjęciami oraz nagrania.


Relacja z Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 12 września 2015 r. odbyła się Ogólnopolska Inauguracja Roku Formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich pod hasłem: „Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko – kierownik duchowy”.

Pielgrzymów przywitał ksiądz Andrzej Kozakiewicz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, który przedstawił obszerną historię Sanktuarium i zapoznał z istniejącym w nim kultem Miłosierdzia Bożego i bł. ks. Michała Sopoćki. Moderator krajowy RRN, ks. dr Dariusz Kowalczyk w słowie wstępnym przytoczył fragmenty wywiadu, udzielonego przez ks. Dajczera i zamieszczonego w polskim wydaniu książki abp. Cordesa, Znaki nadziei. Położył nacisk na fakt, że ks. Dajczer studiując w Rzymie udał się do spowiedzi do ojca Pio. Wyznał potem. „Spowiedź u niego była ogromnym wstrząsem. Usłyszałem od spowiednika słowa: «Ale dlaczego nie chcesz iść za Bogiem do końca?»”. Ks. Kowalczyk przypomniał słowa księdza Tadeusza: „Wszystko, czym żyłem dotychczas, zawaliło się. Był to upadek. Zanim spotkałem się z ojcem Pio byłem kimś. Pan Bóg dał mi twardą lekcję pokory”. Ksiądz Tadeusz po spowiedzi u tego mistrza konfesjonału postanowił radykalnie pójść za Jezusem. W zakończeniu swego wystąpienia ks. Kowalczyk modlił się za wstawiennictwem bł. ks. Sopoćki: „Księże Michale, dziękujemy, że tu możemy być. Polecamy ci naszych kierowników duchowych i nas samych. Sługo Bożego planu, Bożego zamysłu, prosimy za nas samych, ale i za tych, którzy szukają kierownictwa duchowego. Chcemy wrócić do źródeł Ruchu Rodzin Nazaretańskich”.

Najważniejszym punktem programu ogólnopolskiej pielgrzymki była Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego, koncelebrowana wspólnie z 25 kapłanami z RRN. Homilię wygłosił ksiądz Dariusz Kowalczyk, który przypomniał, że RRN zrodził się wokół konfesjonału i że według nauczania Kościoła kierownictwo duchowe nie jest prywatnym hobby kapłana ale posługą w imieniu Kościoła. Przywołując postacie pierwszych kierowników duchowych RRN, ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Buczela podkreślił, że wiele godzin spędzali oni w konfesjonale spowiadając penitentów z całej Polski, a nawet ze świata. Wyraził nadzieję, że zbliżający się Rok Bożego Miłosierdzia przyniesie odnowę duchową za pośrednictwem kierownictwa duchowego zarówno w naszym Ruchu, jak i całym Kościele.

Arcybiskup Edward Ozorowski na zakończenie Eucharystii wyraził radość z tego, że inauguracja odbyła się w naszym mieście. Wskazał na łączność RRN w Białymstoku z bł. ks. Michałem stwierdzając, że on sam był jego uczniem, natomiast obecny moderator Ruchu w Archidiecezji, ks. Mirosław Stankiewicz, jest z kolei uczniem księdza Arcybiskupa. To jeden z powodów, dla których Metropolita Białostocki darzy Ruch w Archidiecezji niezmiennym zaufaniem i ze spokojem spogląda w jego przyszłość.

Konferencję zatytułowaną „Kierownictwo duchowe według błogosławionego księdza Michała Sopoćki” wygłosił Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko. Szczegółowo ukazał etapy rozwoju życia duchowego księdza Michała oraz jego rolę jako kierownika duchowego św. siostry Faustyny. Biskup Henryk powiedział o nim: „Miał żywą wiarę, wiedzę pedagogiczną i teologiczną; stale zabiegał o rozwój duchowy”. Prelegent przytoczył też słowa, które wypowiedziała siostra Faustyna o księdzu Michale: „Odczuwałam obecność Pana Jezusa w nim. Dusza jego po brzegi była wypełniona Bogiem”. Ksiądz Michał był wymagającym spowiednikiem, stanowczym i dokładnym a równocześnie wyrozumiałym wobec ludzkiej nędzy. Umiał rozeznać, co jest dobre, a co chore w duszy. Nie narzucał własnych rozwiązań. Zawsze przede wszystkim zachęcał do szukania woli Bożej. Ostatnim punktem spotkania była Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji spowiedników i kierowników duchowych RRN, wspólne zdjęcie i agapa na 800 osób. Cała uroczystość inauguracyjna była pięknym świętem wszystkich wspólnot RRN w Polsce. Warto poczuć jej atmosferę zaglądając na stronę internetową: izydor.tv .

Mirosław Heleniak, Białystok


Powitanie pielgrzymów przez ks. proboszcza Andrzeja Kozakiewicza (plik mp3)
ks. Dariusz Kowalczyk - konferencja (plik mp3)
ks. Dariusz Kowalczyk - homilia (plik mp3)
ks. abp Edward Ozorowski - słowo przed błogosławieństwem (plik mp3)
ks. bp Henryk Ciereszko - konferencja (plik mp3)

Ks. Mirosław St...
Abp Edward Ozor...
pamiątkowe zdję...
organizatorzy i...