Ruch Rodzin Nazaretańskich skierował do ojców XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów list-świadectwo podpisane przez uczestników tegorocznych rekolekcji wakacyjnych. W liście zapewniamy o naszej gorącej modlitwie w intencji wszystkich biorących udział w obradach synodalnych. Oto fragment naszego świadectwa:

Niezachwianie ufamy, wsparci pośrednictwem Matki Bożej, że w naszych sercach, w naszych małżeństwach, rodzinach i wspólnotach, z pomocą łaski Bożej, zrealizuje się ideał ewangelicznej miłości, osiągając szczyty świętości. Pragniemy tą radością i tą nadzieją dzielić się ze wszystkimi rodzinami Kościoła i świata. Pragniemy nasze świadectwo przekazać także Ojcom synodalnym. A brzmi ono następująco: Z Chrystusem jest możliwe prawdziwe szczęście małżeńskie i rodzinne, jest możliwa trwała i wierna miłość. Jest zawsze możliwa mimo, że ci, których łączy, mają wiele słabości a nawet grzechów. Jest możliwa nawet wtedy, gdy dotyka ich kryzys, gdy wydaje się, że wszystko stracili. Ale kiedy wracają jak syn marnotrawny, miłosierny Ojciec przywraca im utracone dziedzictwo i godność.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst listu RRN:

Warszawa, 8 września 2015 r.


Sekretarz Generalny
Synodu Biskupów
Kard. Lorenzo Baldissieri

Eminencjo

Jesteśmy ruchem katolickim, którego członkowie czerpią wzór z życia Świętej Rodziny z Nazaretu i pragną je naśladować. Nasz ruch zrzesza w dużej części małżeństwa i rodziny, ale są też wśród nas osoby samotne. Z Ruchem jest związana liczna wspólnota ponad stu kapłanów. Sprawują oni pasterską pieczę nad jego członkami, przybierającą często formę stałego spowiednictwa lub kierownictwa duchowego.

Nasze serca są głęboko poruszone troską, którą Ojciec Święty Franciszek otacza małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza te, które znajdują się w trudnej sytuacji duchowej i materialnej. Ta troska stała się inspiracją dla zwołania obrad Synodu Biskupów – w zeszłym roku III Nadzwyczajnego Zgromadzenia na temat: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”, a w roku obecnym XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego na temat: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”. Z uwagą śledzimy dyskusję, która przy tej okazji toczy się w Kościele i w całym świecie. Ze względu na wagę poruszanych zagadnień czujemy w sercu przynaglenie, aby podzielić się także naszym świadectwem.

Podczas tegorocznych wakacji Ruch Rodzin Nazaretańskich zorganizował w Polsce kilkanaście serii rekolekcji zatytułowanych: „Ja, ty, my i Bóg”. Były one poświęcone tematyce relacji międzyludzkich oraz naszego powołania do miłości i wspólnoty – w perspektywie odwiecznego planu Boga, który zaprasza nas do wspólnoty ze sobą, do świętości. Wzięło w nich udział w sumie ponad 3 000 osób.

Rozważając Boży zamysł miłości odczuwamy nieustannie rosnącą wdzięczność wobec Ojca niebieskiego za to, że stworzył nas na swój obraz, obdarzając godnością i sercem zdolnym do nawiązywania relacji. Dziękujemy za łaskę chrztu, przez którą uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi i zaprosił do swojego domu, abyśmy mieli udział w Jego własnym życiu, które jest życiem miłości. Dziękujemy w szczególności za powołanie do życia małżeńskiego i rodzinnego, którym obdarzył wielu z nas.

Jednocześnie mamy świadomość naszej słabości i bezradności w wypełnianiu tego pięknego planu. Sami z siebie tak niewiele potrafimy. Tak często nie dorastamy do wymagań naszego powołania. Codziennie od nowa musimy się zmagać ze starym człowiekiem w nas, który swoim egoizmem potrafi zranić nawet najbliższe osoby.

Jednak w tej słabości doświadczamy mocy Bożej obietnicy. Doświadczamy, że miłość rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego potrafi wszystko znosić, wszystko przetrzymać i nigdy nie ustaje. Czujemy się nieustannie ogarnięci Bożym miłosierdziem, a najpełniej doświadczamy go w Eucharystii.

W Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczymy się powierzać wszystkie nasze słabości Maryi, naszej duchowej Matce. Przyjmujemy Ją do naszego życia idąc za wezwaniem św. Jana Pawła II, na wzór św. Jana Apostoła. Chcemy wszystkie sprawy, a zwłaszcza te rodzinne i wspólnotowe, przeżywać w duchowej komunii z Nią. Ufamy, że w ten sposób coraz bardziej będzie żył w nas Chrystus, który naszym sercem będzie kochał naszych najbliższych i wszystkich, do których nas posyła.

Doświadczamy tego, że jesteśmy słabymi ludźmi, wręcz grzesznikami, ale także doświadczamy tego, że Bóg nigdy nie przestaje nas kochać i chce udzielać nam swojej mocy. Dlatego niezachwianie ufamy, wsparci pośrednictwem Matki Bożej, że w naszych sercach, w naszych małżeństwach, rodzinach i wspólnotach, z pomocą łaski Bożej, zrealizuje się ideał ewangelicznej miłości, osiągając szczyty świętości. Pragniemy tą radością i tą nadzieją dzielić się ze wszystkimi rodzinami Kościoła i świata. Pragniemy nasze świadectwo przekazać także Ojcom synodalnym. A brzmi ono następująco: Z Chrystusem jest możliwe prawdziwe szczęście małżeńskie i rodzinne, jest możliwa trwała i wierna miłość. Jest zawsze możliwa mimo, że ci, których łączy, mają wiele słabości a nawet grzechów. Jest możliwa nawet wtedy, gdy dotyka ich kryzys, gdy wydaje się, że wszystko stracili. Ale kiedy wracają jak syn marnotrawny, miłosierny Ojciec przywraca im utracone dziedzictwo i godność.

Pragniemy nadmienić, że nasz Ruch istnieje od 1985 r. Jego głównym założycielem jest ks. prof. Tadeusz Dajczer, autor znanej w wielu krajach książki pt. „Rozważania o wierze”. Aktualnie Ruch jest obecny w 25 diecezjach Polski jako publiczne lub prywatne stowarzyszenie wiernych. Na poziomie krajowym od 2013 r. działa pod nazwą Stowarzyszenie Ogólnopolskie Ruch Rodzin Nazaretańskich – według statutów zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski. W 2010 r. biskupi polscy powołali delegata do spraw Ruchu w osobie Bp. Andrzeja Siemieniewskiego z Wrocławia.

Dziękując Ojcu Świętemu i Ojcom synodalnym za troskę o dobro każdej rodziny, zapewniamy o naszej gorącej modlitwie w intencji obrad XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, a także o naszej synowskiej wierności Kościołowi.

Niżej podpisani uczestnicy rekolekcji letnich
Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Polsce: