The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships

W dniach 5-8 listopada 2015 uczestniczyliśmy w srebrnym jubileuszu 25-lecia Fraterni Katolickiej skupiającej ponad 150 ruchów i działającej przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Miłosierdzie i Ewangelizacja”. Mieliśmy okazję doświadczyć niejako namacalnie powszechności Kościoła, ponieważ uczestnicy pochodzili ze wszystkich kontynentów. „Jedność nie oznacza zacierania różnic” – usłyszeliśmy w jednym z pierwszych przemówień. Prawdziwość tych słów potwierdzała otaczająca nas różnorodność darów i charyzmatów, które mieszczą się w kanonach katolickości.

„Co może wnieść we wspólnotę nowo przyjęty ruch?” - takie pytanie jest zadawane, gdy władze Fraterni zastanawiają się, czy można przyjąć nowego członka stowarzyszenia i takie pytanie sami sobie zadawaliśmy. Nasz Ruch został przecież przyjęty w czerwcu tego roku, czyli niemal w przededniu 25-lecia i „szuka swojego miejsca”. Odpowiedzią stały się dla nas dwa akcenty: Eucharystyczny, który nadała znana siostra Briege Mckenna OSC z Irlandii oraz Maryjny wniesiony przez pionierkę Odnowy Charyzmatycznej w USA, Patti Mansfield. Oba stanowiły motyw przewodni spotkania i dzięki nim poczuliśmy się wkrótce jak u siebie, w tej wspólnocie ludzi z odległych stron świata.


Siostra Briege opowiedziała nam o licznych cudach uzdrowień i nawróceń, jakich doświadczyła dzięki działaniu Chrystusa Euchrystycznego i zachęcała nas do wiary w Jego obecność oraz oczekiwanie na cuda czynione specjalnie dla nas. Wyznała, że sama chodzi do spowiedzi co dwa tygodnie i wiele godzin spędza na adoracji. Wzywała ruchy do odnowienia charyzmatów oraz powrotu do korzeni i inspiracji założycieli. Jeżeli wspólnota przechodzi kryzys i podziały to oznacza, że odeszła od pierwotnej łaski.

Patti Mansfield używając symbolu złączonych dłoni przedstawiła w prosty sposób jedność Ducha Świętego i Maryi. Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego wzywa nas do życia w jedności z Nim i otwierania się na Jego dary. Natomiast, jak podkreślała pionierka Odnowy w Duchu Świętym, od samego początku doświadczania darów Ducha Świętego obecna była przy niej Matka Boża. I ta Jej obecność nie może być pominięta, ale powinna wzrastać. Podobno po raz pierwszy na spotkaniu Fraterni z taką mocą mówiono o roli Matki Bożej w życiu wspólnot. Matka Boża była obecna u początków ewangelizacji w dniu Zesłania Ducha Świętego i nie może Jej zabraknąć w dziele nowej ewangelizacji.

Na zakończenie spotkania Fraterni, dzięki inicjatywie siostry Briege, wspólnie złożono akt oddania Matce Bożej i każdy z uczestników otrzymał obrazek z treścią aktu w swoim języku. Zabrakło jedynie tekstu polskiego, ale widoczne dlatego, że organizatorzy założyli, że umiemy go na pamięć. My złożyliśmy nasz akt w formie przyjętej w naszym Ruchu. Natomiast jako prezent od Patti dostaliśmy cudowne medaliki Maryi Niepokalanej.

Obecne były akcenty „polskie”, choć już znane na całym świecie. Dzięki Bp. Andrzejowi Siemieniewskiemu, który jest we władzach Fraterni, uczestnicy spotkania mogli wspólnie odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego. Rozmowy przy stole i przy innych okazajach upewniły nas, że polscy święci np. Siostra Faustyna, czy Maksymilian, a co dopiero Jan Paweł II mają „silną pozycję” na innych kontynentach a ich mieszkańcy (np. osoby z Argentyny) marzą o odwiedzeniu Wadowic, Jasnej Góry czy Krakowa. Młodzież z ruchu Hallelu Jah z Wrocławia uczyła wszystkich uczestników hymnu Światowych Dni Młodzieży.

Właśnie z tym ruchem, z racji posiadania wspólnego opiekuna, którym jest bp Andrzej Siemieniewski, nawiązaliśmy ściślejsze kontakty i może uda się nam podjąć wspólne działania na niwie ewangelizacji. Można zobaczyć ich relacje ze spotkania na stronie www.hallelujah.pl a jeden z liderów, Tomasz Piechnik, skierował do naszego Ruchu słowo zarejestrowane na video.

Ostatnie słowa jubileuszowego spotkania Fraterni dotyczyły znowu roli Matki Bożej. Jeden z pierwszych członków Odnowy Charyzmatycznej w USA stwierdził, że jeżeli w kimś budzi się opór przeciw przyznaniu Maryi tej roli, o której była mowa w trakcie konferencji, to trzeba pamiętać, że po pierwsze nie potrafimy tego ogarnąć naszym umysłem, a po drugie nie wolno zapominać o działaniu złego ducha.

O.R.

Reprezentanci RRN z s. Briege McKenna i członkami wspólnoty "Życie w Maryi" z Żor k. Katowic: 

Reprezentanci R...