Folderek z pielgrzymki RRN 2016

Ponad 1500 osób, w tym liczna grupa z Ukrainy i Białorusi, uczestniczyło w XIX Międzynarodowej Pielgrzymce RRN na Jasną Górę 2 IV 2016 r., w wigilię Niedzieli Miłosierdzia. Odbyła się ona pod hasłem Pozwólmy Miłosierdziu wszystko naprawić, a opatrzona była mottem: „Jak Pan wybaczył wam, tak i wy” (Kol 3, 13).

W jej trakcie polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi trudne sprawy osobiste, rodzinne, wspólnotowe i całego Ruchu licząc na szczególne łaski w Roku Jubileuszowym. Modliliśmy się zwłaszcza o dar pojednania i przebaczenia. Przywoływaliśmy również wstawiennictwa św. Jana Pawła II, którego 11. rocznica śmierci przypadła dokładnie w dniu pielgrzymki. Przeszliśmy dwukrotnie przez Bramy Miłosierdzia – w archikatedrze częstochowskiej i na Jasnej Górze.

Pielgrzymka rozpoczęła się w piątek apelem jasnogórskim i nocnym czuwaniem w kaplicy Matki Bożej. W sobotę rano zgromadziliśmy się w archikatedrze częstochowskiej, gdzie wysłuchaliśmy konferencji bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Ksiądz Biskup porównał w niej człowieka, który nie dokonał aktu pojednania i wybaczenia uraz do kogoś, kto chce się wspinać po drabinie do nieba trzymając równocześnie w rękach ciężki kamień. Przypomniał również, że jeden z uczynków miłosierdzia to „urazy chętnie darować” zachęcając nas do podjęcia słów św. Pawła „Jak Pan wybaczył wam, tak i wy” (Kol 3, 13) stanowiących motto naszej pielgrzymki.

Następnie przeszliśmy w procesji na Jasną Górę rozważając w drodze tajemnice chwalebne różańca. W bazylice jasnogórskiej uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego przez ponad 50 kapłanów. W trakcie homilii Ksiądz Biskup zwrócił naszą uwagę na to, że pielgrzymowanie Alejami Najświętszej Maryi Panny to obraz charyzmatu i powołania Ruchu Rodzin Nazaretańskich, a słońce i błękit nieba to Boży znak tego, że w naszej wędrówce doznajemy daru radości, pokrzepienia i światła. Przechodząc przez bramy miłosierdzia mamy przeżywać „duchowe zmartwychwstanie”. „Daję wam radość, której świat dać nie może i której nikt wam nie odbierze” – mówi do nas Bóg. Wędrujemy pośród tego świata jako Kościół będący znakiem. „Niech nasze życie będzie takim tajemniczym znakiem: skąd ta siła radości, pokoju, światła, przebaczenia i miłości?” Mamy być świadkami miłosierdzia Bożego, które jest bez granic. Czas – kairos – w którym się odbywa pielgrzymka, czyli rocznica śmierci św. Jana Pawła II, to z kolei znak tego, ile jest nam dane i ile Pan Bóg od nas oczekuje. „Pozwalajmy przez cały rok (…) miłosierdziu Bożemu wszystko w nas i wokół nas naprawiać” – tymi słowami Ksiądz Biskup zakończył swą homilię.

Pod koniec Mszy św. odczytany został list kapłanów członków RRN Do wszystkich Braci i Sióstr, których spotkaliśmy na drodze posługi w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. List został złożony na ręce ks. Biskupa Andrzeja, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN.

W godzinie miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w sali o. Kordeckiego modliliśmy się modlitwą zawierzenia Miłosierdziu przez pośrednictwo Maryi. Radując się ze spotkania ze Zmartwychwstałym Panem rozważaliśmy przypowieść o nielitościwym dłużniku w kluczu „modlitwy czterech przepaści”. Poznając prawdę o tym, jak wielki dług został nam darowany usłyszeliśmy wezwanie, by w odpowiedzi darować długi naszym braciom. Do naszej modlitwy zapraszaliśmy Maryję ufając, że wstawia się za nami jak niegdyś za obecnymi na weselu w Kanie Galilejskiej. Na początku prosiliśmy Ją, aby razem z nami patrzyła na chwalebne rany Pana i wybłagała nam cud uznania przez wiarę naszego niezmierzonego długu. Następnie powierzaliśmy Jej nasze postanowienia, by przebaczyć winowajcom. Zdając sobie sprawę z tego, jak są niedoskonałe prosiliśmy Ją, by podobnie jak niegdyś wyprosiła cud w Kanie, tak teraz przyczyniła się do przemiany wody naszych nieudolnych starań w wyborne wino miłosierdzia. Zachęceni świadectwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus prosiliśmy Chrystusa, aby On sam był w nas miłosierny. W intencji pojednania odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Poniżej zamieszczamy fotorelację oraz nagrania z pielgrzymki.


Konferencja - ks. bp Andrzej Siemieniewski (plik mp3)
Wprowadzenie do uzyskania odpustu jubileuszowego - ks. Dariusz Kowalczyk (plik mp3)
Homilia - ks. bp Andrzej Siemieniewski (plik mp3)

Nabożeństwo zawierzenia Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi