Spotkanie RRN w Sanktuarium w Ludźmierzu - widok na ołtarz

Wakacyjne dni wspólnoty w Ludźmierzu to już tradycja Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Co roku grupy Ruchu odbywające rekolekcje u podnóża Tatr przyjeżdżają do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, by za Jej wstawiennictwem modlić się uczestnicząc we wspólnotowej Eucharystii, wysłuchać konferencji, a także spotkać się ze znajomymi z innych diecezji.

W środę 6 lipca 2016 roku w sanktuarium zgromadziło się około 1300 członków i sympatyków Ruchu z diecezji płockiej, łomżyńskiej, radomskiej i obu diecezji warszawskich. Eucharystii celebrowanej przez ponad 30 kapłanów przewodniczył ks. Biskup Andrzej Siemieniewski – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W czasie Mszy św. w szczególny sposób powierzaliśmy wstawiennictwu Matki Bożej Księdza Biskupa, który w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia sakry biskupiej – prosząc, by wyprosiła mu Boże błogosławieństwo i siły potrzebne w posłudze Kościołowi i naszemu Ruchowi.


Nawiązując do tematu rekolekcji „Uczyń serca nasze według serca Twego” Ksiądz Biskup przybliżył nam obraz Serca Jezusowego jako serca Boga objawionego w rozpalonym miłością sercu Syna. Wskazał jednocześnie, że chrześcijaństwo to nie wiedza czy praktyki – które, choć potrzebne, są jednak drugorzędne – ale relacja, spotkanie z Ojcem, trwanie przy Chrystusie. Ksiądz Biskup wskazał na przykład młodego człowieka, który studiował naukę o rodzinie i małżeństwie. Jego wiedza nie zastąpi doświadczenia, „bo małżeństwo to sprawa serca”, choć jest ścieżką, która do niego prowadzi. Przypominając odczytane słowa Ewangelii Ksiądz Biskup wskazał, że Jezus, który powołał Apostołów, by głosili Jego naukę, zanim powiedział im: „Idźcie i głoście” zaprosił ich, by trwali przy Nim. Jest to wskazówka dla nas, by „przyjść i ogrzać się przy sercu Chrystusa”, by czynił nasze serca podobne do Jego serca, by ogień miłości Chrystusowej zapłonął w nas.

Konferencja, której wysłuchaliśmy po Mszy św., wygłoszona przez Moderatora Krajowego RRN ks. Dariusza Kowalczyka, była zatytułowana: „Droga przez noc ku światłu”. W oparciu o dzieła św. Jana od Krzyża został zaprezentowany kluczowy moment drogi do świętości, jakim jest wejście w „noc ciemną”. Na tym etapie wiele osób zatrzymuje się i zawraca. A jest to droga przez noc ku Światłu. Św. Jan od Krzyża pisze: „Boże światło, które udziela się duszy, przenika ją i tak postępuje z duszą oczyszczając ją i przygotowując do całkowitego zjednoczenia ze sobą, jak postępuje ogień z drzewem, które przemienia w siebie”. Ks. Moderator omówił poszczególne etapy tej przemiany: Na początku ogień osusza drzewo wydobywając zeń wilgoć, później czyni je czarnym i brzydkim, ale w miarę osuszania ogarnia je i przemienia w siebie, a wtedy drzewo staje się tak piękne, jak sam ogień. Konferencjonista omówił też w oparciu o naukę św. Jana od Krzyża stopnie zniewolenia przez przywiązania, zarysował poszczególne etapy życia wewnętrznego, a także wskazał różnice między oschłością a oziębłością. Podkreślił, że na pewnym etapie nie możemy kroczyć sami drogą duchową, gdyż jest duże niebezpieczeństwo, że się zatrzymamy. Wskazane jest wówczas towarzyszenie ze strony kierownika duszy.

W zgłębieniu tematu rekolekcji służyła nam pomocą lektura książki „Ku zjednoczeniu z Miłością”, opracowanej na podstawie tekstów Sługi Bożego ks. Aleksandra Żychlińskiego.


Poniżej zamieszczamy fotorelację oraz nagrania.

Homilia- ks. bp Andrzej Siemieniewski (plik mp3)
Konferencja - ks. Dariusz Kowalczyk (plik mp3)