W sobotę 10 września br. odbyła się w Poznaniu uroczysta ogólnopolska inauguracja nowego roku formacyjnego 2016/2017 Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Uczestniczyło w niej ok. 750 osób z całej Polski i 30 kapłanów.

Poniżej zamieszczamy szczegółową relację przygotowaną przez gospodarzy.
Zapraszamy również do wysłuchania homilii bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN oraz konferencji ks. Dariusza Kowalczyka, Moderatora Krajowego RRN.


„Chrzest bramą do świętości” – pod takim hasłem członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich i wszyscy ci, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do wspólnej modlitwy świętowali rozpoczęcie nowego roku formacyjnego. W roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski ogólnopolska inauguracja roku 2016/2017 odbyła się 10 września w wielkopolskiej kolebce chrześcijaństwa. Na początek zgromadziliśmy się w Archikatedrze pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu, w szczególnym miejscu – gdzie mieściło się pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 Mszą św., której przewodniczył Bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Uczestniczyło w niej w uroczystej i radosnej atmosferze niemal 800 osób, w tym 30 kapłanów z różnych diecezji. Na spotkanie licznie przybyły całe rodziny z dziećmi. Główny Celebrans został poproszony o ofiarowanie Mszy św. w intencji naszej wierności łasce chrztu i wspólnocie życia z Jezusem. Pamiętaliśmy również w naszych intencjach o założycielu Ruchu Rodzin Nazaretańskich, księdzu Tadeuszu Dajczerze.

Nie mógł być z nami osobiście gospodarz tego miejsca Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, ale poprzez swego delegata ks. prof. Bogdan Częsza skierował do nas słowo. Zachęcał, abyśmy nie bali się stawać świętymi i swoim życiem odważnie świadczyć o Chrystusie oraz byśmy nie szczędzili czasu i sił na trwanie we wspólnocie, bo jest to wyjątkowe środowisko do wzrastania w świętości. Z kolei towarzyszący nam ks. bp Siemieniewski w swojej homilii odniósł się do fundamentów sprzed 1000 lat, znajdujących się w krypcie katedry poznańskiej i wezwał, byśmy idąc za Chrystusem budowali dom swego życia na głębokim fundamencie opartym na skale. Przypomniał naukę papieża Franciszka skierowaną do młodzieży – że jest nadzieją przyszłości pod warunkiem, że zachowa pamięć o tym kim jest i skąd pochodzi. Mamy rozwijać dobrą pamięć, wspominać naszą historię narodu, rodziny, wspólnoty. Nasz chrzest przypomina źródło, z którego wypływają strumienie wody żywej. Ważny jest kierunek nurtu rzeki: jeśli skieruje się na pustynię, wysycha i nic z niej nie zostaje, może jednak skierować się ku morzu i wtedy po drodze niesie życie. Nasz nurt ma jednoczyć się z nurtem Kościoła polskiego. Każdy z nas ma pamiętać również o swojej własnej historii. Aby zaznaczyć nasz wybór Jezusa i świadomą obecność w Kościele odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne oraz złożyliśmy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za naszego Króla i Pana. Dzieci natomiast w darze ołtarza przyniosły wykonane przez siebie „białe szatki” z datą swojego chrztu i imieniem.

Po Mszy św. była możliwość wysłuchania historii poznańskiej katedry i zwiedzania jej, po czym udaliśmy się na posiłek do ogrodu sąsiadujących Księży Chrystusowców. Następnie, dziękując Panu Bogu za piękną pogodę, spacerem przeszliśmy przez rzekę Wartę i poznańską starówkę do sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania. Ojcowie Franciszkanie przyjęli naszą grupę i przybliżyli historię tego miejsca. Dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z przygotowanych dla nich zajęć – starsze w Muzeum Archidiecezjalnym, gdzie poznawały historię chrztu Polski, młodsze zaś pod opieką „cioć” bawiły się, śpiewały i przygotowały dar dla Pana Jezusa, który na koniec złożyły przed Najświętszym Sakramentem.

Na inauguracyjnym dniu była również młodzież, która przebywała w Poznaniu od piątku do niedzieli, wspominając spotkanie na Światowych Dniach Młodzieży i dzieląc się tym doświadczeniem z rówieśnikami.

W godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po wspólnej modlitwie rozpoczęła się konferencja ks. Dariusza Kowalczyka, moderatora krajowego RRN. Zachęcił, aby każdy z nas podjął osobisty akt oddania życia Jezusowi. Oznacza to dla nas nie tylko odrzucenie grzechu i walkę z nim, ale postawienie Jezusa na pierwszym miejscu, przyjęcie go do swojego życia jako Króla – a to oznacza poddanie swojej woli Jego woli. Trzeba wyrzec się działania na własną rękę i pragnąć czynić to czego On pragnie. Jezus będzie nas oczyszczał, również z tych słabości, których nie widzimy; będzie przemieniał nas w Siebie poprzez miłość, bo oddał za nas życie i chce czynić nas szczęśliwymi. Szatan oskarża i wpędza w smutek, a Jezus pokazując nędzę, nasze przywiązania i skutki jakie niesie tak zwana czynność własna, daje łaskę i swoje dary. Mamy pozwolić się ponieść Jezusowi tak jak balon jest niesiony przez wiatr. Swoją wolę daje On poznać poprzez obowiązki stanu, rodzinne, zawodowe, służbę drugiemu człowiekowi czy we wspólnocie, poprzez natchnienia na modlitwie i w czasie rozmów duchowych. Ks. Dariusz przypomniał że Maryja wstawia się za nami i chce czynić cuda w naszym życiu, naprawiać nasze błędy. Wystarczy do Niej przyjść, uznać swoje zniewolenie przywiązaniami, to że zajmujemy się sobą, a przez to hamujemy albo uniemożliwiamy zaistnienie planów Bożych.

Treść konferencji, przeżycia całego dnia i wszystkie nasze sprawy mogliśmy przynieść przed Najświętszy Sakrament w cichej adoracji. Na jej zakończenie ks. Przemysław Danielczak, moderator RRN Archidiecezji Poznańskiej udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.


Homilia- ks. bp Andrzej Siemieniewski (plik mp3)
Konferencja - ks. Dariusz Kowalczyk(plik mp3)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: