Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu na doroczny adwentowy dzień skupienia na Jasnej Górze. W tym roku odbędzie się on dokładnie w oktawę złożenia uroczystego Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana Narodu Polskiego, które dokona się w Łagiewnikach, 19 listopada br., z udziałem Episkopatu Polski, na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Nasz Ruch czynnie włączył się w tę inicjatywę. Podczas inauguracji nowego roku formacyjnego w Poznaniu, 10 września br., złożyliśmy Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana w naszych wspólnotach. Teraz, na Jasnej Górze, w obecności Maryi Królowej Polski, pragniemy rozpocząć przygotowanie do osobistego oddania się Chrystusowi. W naszym Ruchu, niemal od samego początku, możemy uczynić to słowami Aktu oddania się Chrystusowi Odkupicielowi na wyłączną służbę w Jego świętym Kościele. Podczas dnia skupienia inspiracją będą dla nas myśli zawarte w Akcie zawierzenia Bożemu Miłosierdziu autorstwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ufamy, że poprzez osobiste oddanie się Chrystusowi błogosławione owoce Jubileuszowego Roku Miłosierdzia będą mogły przedłużać się w nasze dalsze życie.

Poniżej zamieszczamy plan dnia skupienia.

Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia RRN

Jasna Góra, 26 XI 2016

Sala o. Kordeckiego

9.00 Zawiązanie wspólnoty, prezentacja grup.
9.45 Konferencja I
10.30 Przejście do Bazyliki. Przygotowanie do Eucharystii.

Bazylika

11.00 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego
Przerwa na posiłek

Sala o. Kordeckiego

13:45 Różaniec.
14:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja II, koronka do Miłosierdzia Bożego, świadectwa.
16:15 Ogłoszenia, rozesłanie