Adwentowy Dzień Skupienia RRN - Jasna Góra 2016

W tegorocznym adwentowym dniu skupienia na Jasnej Górze wzięło udział ok. 1000 osób oraz ponad 30 kapłanów z różnych diecezji Polski, na czele z naszym opiekunem z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, bp. Andrzejem Siemieniewskim. Podczas tego spotkania, w ślad za Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana Narodu Polskiego, który w ubiegłym tygodniu dokonał się w Łagiewnikach i w naszych parafiach, pochylaliśmy się nad osobistym aktem oddania się Chrystusowi. Pomocą służyła nam wspólna modlitwa, rozważania i konferencja.

Spotkanie rozpoczęliśmy w sali o. Kordeckiego, gdzie po powitaniu i zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez moderatora krajowego Ruchu Rodzin Nazaretańskich – księdza Dariusza Kowalczyka. Podczas konferencji ks. Dariusz zapewniał nas, że najważniejsze jest osobiste otwarcie Chrystusowi naszych serc. Miłosierny Pan Jezus „stoi u drzwi i kołacze”, chce nas uzdolnić do przemiany życia, przebaczenia, miłości, służby. On sam chce w nas żyć, czynić z nas naczynie swojej miłości, aby z niego wylewać się na zewnątrz, „aż po krańce świata”. Praktyka indywidualnego składania aktu całkowitego oddania się Chrystusowi Odkupicielowi jest w naszej wspólnocie obecna od lat, a dziś w sposób szczególny jest ona koniecznym uzupełnieniem jubileuszowego aktu proklamowanego w Łagiewnikach. Deklarację tę trzeba systematycznie pogłębiać, a ci którzy jej jeszcze nie uczynili, powinni się do tego dobrze przygotować. Ksiądz Dariusz podkreślił, że w treści aktu wyraźnie wybrzmiewa postawa „ewangelicznego żebraka”, która jest niezbędna do otwarcia się na Boże miłosierdzie. Tylko taka postawa umożliwia przeobrażające zjednoczenie z Panem Jezusem, którego symbolem może być przywoływany przez św. Jana od Krzyża obraz płomienia, dzięki któremu zimne, suche drewno staje się jak ogień – świeci, rozgrzewa…, czy też oczyszczonej tafli szkła, przez którą przenika światło słońca. Uniżenie to także postawa Maryi. Ksiądz Dariusz zachęcał nas, abyśmy w szczególności tu, na Jasnej Górze, błagali Maryję o ofiarowanie nam swojej pokory. W ostateczności bowiem przeznaczaniem naszym nie jest nędza, lecz bycie przemienionym przez miłość!

O godzinie 11.00 uczestniczyliśmy we wspólnej Mszy św. Została ona odprawiona w bazylice, pod przewodnictwem ks. bpa. Andrzeja Siemieniewskiego, który sprawował Eucharystię w intencji naszego otwarcia na Miłosierną Miłość. Podczas Mszy św. modliliśmy się także w intencji ks. bpa Andrzeja z okazji jego imienin, a także złożyliśmy mu życzenia. W pierwszych słowach homilii bp Siemieniewski nawiązał do wydarzeń w Łagiewnikach, którym towarzyszyło gorliwe przyjmowanie przez każdego z nas Chrystusa jako Pana i Króla, a dzisiejszy dzień skupienia chcemy przeżyć jako ich echo. Zaznaczył, że od lat także w RRN składany jest akt oddania się Chrystusowi na służbę w Kościele. Nawiązując do czytań wskazał, że w liturgii Słowa Pan Jezus ukazał nam znaki, które należy odczytać jako skierowany do nas głos Chrystusa – Króla i Pana. Te znaki to rzeka wody życia – dary Ducha Świętego, drzewo życia oraz jego owoce. Przypomniał, że Ruch Rodzin Nazaretańskich należy do Katolickiej Fraterni Ruchów i Wspólnot Charyzmatycznych. Ma swój charyzmat, który go wyróżnia i radością jest jego doświadczenie przy jednoczesnym uznaniu działania Ducha Świętego, który nadaje blasku różnorodności charyzmatów w Kościele. Rozważając jak ma wyglądać specyfika charyzmatycznego owocu Ruchu Rodzin Nazareńskich wskazał, że jest nim kapłaństwo, z którym związana jest Eucharystia, sakrament pokuty, kierownictwo duchowe, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także sakrament małżeństwa i życie rodzinne, w którym poszczególni członkowie rodziny, na wzór Chrystusa, oddają życie za siebie nawzajem. Otrzymanego charyzmatu nie wolno zaniedbywać, a trzeba rozpalać. Ruch Rodzin Nazaretańskich to dzieło międzynarodowe, wspólnota, którą Duch Święty prowadzi do ewangelizacji, aby i inne narody mogły skosztować jego owoców. Na zakończenie Ksiądz Biskup przypomniał, że rozpoczynamy adwent i nowy rok liturgiczny, który przyniesie nowe radości i nowe dary płynące ze słowa Bożego.

Po przerwie trwaliśmy na wspólnej modlitwie różańcowej, adoracji Najświętszego Sakramentu, odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, wysłuchaliśmy świadectwa i poznaliśmy nowo wybranych, świeckich członków Koordynacji Krajowej. Z Jasnej Góry wyjechaliśmy z zachętą do jak najpełniejszego, osobistego oddania się Chrystusowi.

Poniżej można zapoznać się z nagraniami oraz obejrzeć fotorelację z dnia skupienia.

Ks. Dariusz Kowalczyk - konferencja(plik mp3)
Ks. bp Andrzej Siemieniewski - homilia (plik mp3)

Homilia bp. Andrzeja Siemieniewskiego

Zaproszenie do Rzymu na spotkanie Fraterni Katolickiej w czerwcu 2017 r.

Słowo bp. Andrzeja Siemieniewskiego do członków Rady Animatorów