Adwentowy Dzień Skupienia RRN - Jasna Góra 2016

26 listopada br. jako wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich, przeżyliśmy ogólnopolski adwentowy dzień skupienia na Jasnej Górze, podczas którego miało miejsce ważne wydarzenie dla naszego Ruchu – odbyły się wybory osób świeckich do Koordynacji Krajowej. Członkowie tzw. Rady Animatorów (m.in. animatorzy i wiceanimatorzy diecezjalni) pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN i Moderatora Krajowego ks. Dariusza Kowalczyka, zgromadzili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie, aby na wspólnej modlitwie upraszać światło Ducha Świętego na czas wyborów. W słowie skierowanym do animatorów Ksiądz Biskup wskazał, że szczególnym charyzmatem Ducha Swiętego jest łaska posługiwania we wspólnocie. Charyzmatami obecnymi w szczególny sposób w naszym Ruchu są łaski związane z sakramentem małżeństwa, na których wzrasta rodzina, wzorowana na świętej Rodzinie z Nazaretu, żyjąca w świecie, wykonująca proste czynności dnia codziennego. Są to także łaski sakramentu kapłaństwa, towarzyszące wiernym świeckim na drodze budowania komunii z Chrystusem przez Maryję. Włączając się we Fraternię Katolicką działającą przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich Ruch Rodzin Nazaretańskich wnosi swój specyficzny wkład poprzez odkrywanie charyzmatu życia małżeńskiego i rodzinnego. Jest to piękne wzbogacenie darów duchowych obecnych we Fraterni.

Po wspólnym obiedzie odbyły się wybory świeckich członków Koordynacji Krajowej, którymi pokierował Mariusz Laskowski z diec. ełckiej, odpowiedzialny w obecnej kadencji za sekretariat. Do Koordynacji Krajowej na następną trzyletnią kadencję zostało wybranych 6 osób, którym będą towarzyszyć w posługiwaniu ich małżonkowie:

Joanna Jastrzębowska z mężem Zbigniewem (diec. płocka)
Jan Konopko z żoną Marzanną (diec. ełcka)
Mariusz Laskowski z żoną Bożeną (diec. ełcka)
Dariusz Nachtygal z żoną Anną (diec. płocka)
Olgierd Radoń z żoną Joanną (diec. warszawsko-praska)
Marzena Tkocz z mężem Sebastianem (archidiec. wrocławska)

Słowo bp. Andrzeja Siemieniewskiego do członków Rady Animatorów