Spotkanie KK z BP Andrzejem Siemieniewskim

17 grudnia 2016 r. członkowie nowo wybranej Koordynacji Krajowej RRN odwiedzili we Wrocławiu Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, opiekuna naszego Ruchu z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się, omówienia planów pracy Ruchu na najbliższą przyszłość a także złożenia życzeń świątecznych.

Zostaliśmy po raz kolejny gorąco zaproszeni do wzięcia udziału w jubileuszowym spotkaniu ruchów i wspólnot modlitewnych organizowanym przez Fraternię Katolicką w przyszłym roku w Rzymie, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Ksiądz Biskup podkreślił, że będzie to szczególny czas łaski, w którym Duch Święty pragnie odnowić swoje dary, właściwe dla każdej wspólnoty, a w przypadku naszego Ruchu – dar duchowej obecności Matki Bożej oraz te dary, które zostały w nas złożone na chrzcie św. i w sakramencie małżeństwa i kapłaństwa.

Wspólna rozmowa skoncentrowała się na odnowie nazaretańskiego charyzmatu małżeńskiego, czyli naśladowaniu życia Świętej Rodziny w Nazarecie, gdzie zwykła codzienność i z pozoru małe rzeczy były przeżywane w sposób niezwykły, bo w nieustannej obecności Jezusa.

Wszystkie plany i zamierzenia naszego Ruchu powierzyliśmy Bogu we wspólnej modlitwie. Na koniec złożyliśmy Księdzu Biskupowi Bożonarodzeniowe życzenia i otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo.