Spotkanie noworoczne u kard. Kazimieraza Nycza

W dniu 13.01.2017 r. odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Koordynacji Krajowej RRN z Kard. Kazimierzem Nyczem w Domu Arcybiskupów Warszawskich. W spotkaniu brali udział świeccy członkowie Koordynacji wraz ze swoimi współmałżonkami. 

Podczas rozmowy Ksiądz Kardynał nawiązał do adhortacji Ojca Świętego Franciszka Amoris letitia podkreślając, jak ważne jest dzisiaj towarzyszenie duchowe małżeństwom i rodzinom, otaczanie ich modlitwą oraz dzielenie się doświadczeniem wiary i miłości przeżywanej w rodzinie i małżeństwie. Dodał, że należy zadbać jednocześnie o osoby samotne, a także o wszystko co kruche i słabe – to wszystko wpisuje się w realizację misji Kościoła. Ksiądz Kardynał wskazał na znaczenie rodziny wielopokoleniowej i zauważył, że bardzo istotną rolę w życiu rodziny pełnią dziadkowie – to oni często mają decydujący wpływ na kształtowanie się wiary u swoich wnuków.

Ksiądz Kardynał podkreślił, że dzisiaj potrzebujemy innego języka i nowych form, aby głosić piękno sakramentu małżeństwa i ukazywać, w jaki sposób można go w pełni i szczęśliwie przeżywać. Aby wspólnie wzrastać w miłości małżeństwa i rodziny powinny sobie pomagać sobie poprzez różne formy apostolstwa na poziomie parafii, wspólnot diecezjalnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich. Ważne jest, aby rodziny katolickie chciały podejmować formację w duchu służby dla Chrystusa i być dyspozycyjne i otwarte na potrzeby współczesnego Kościoła i świata.

Spotkania z Księdzem Kardynałem są dla nas szczególnie cenne, gdyż pomagają nam wsłuchać się w głos Kościoła, aby w łączności z nim realizować nasze zadania apostolskie i osobiście rozwijać się duchowo.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć.