XX Pielgrzymka RRN - Jasna Góra 2017

Ponad 1400 osób, w tym grupa Polaków z Kazachstanu, uczestniczyło w XX Międzynarodowej Pielgrzymce Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę 22 IV 2017 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Odbyła się ona pod hasłem Daj nam Jezusa, o Matko!


Tradycyjnie pielgrzymka RRN rozpoczęła się w archikatedrze częstochowskiej. Poprzez transmisję wideo pozdrowienia i błogosławieństwo dla uczestników przekazał bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN, który w tym czasie przebywał w Ziemi Świętej.


Następnie Moderator Krajowy Ruchu, ks. Dariusz Kowalczyk z arch. warszawskiej, wygłosił konferencję poświęconą tematowi pielgrzymki. Na wstępie podkreślił, że przeżywamy niezwykły czas – rok kilku jubileuszów, na który składa się 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 300 lat od daty koronacji cudownego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, 140-lecie objawień Maryi w Gietrzwałdzie a także 50-lecie obecności „nurtu łaski” związanego ze szczególnym działaniem Ducha Świętego w Kościele katolickim, które dało początek również Ruchowi Rodzin Nazaretańskich. Dołącza do nich nasz wspólnotowy jubileusz 20-lecia międzynarodowej pielgrzymki na Jasną Górę, organizowanej co roku w sobotę poprzedzającą Święto Miłosierdzia Bożego. Jest to więc rok, w którym, jak podkreślił ks. Dariusz, Maryja chce nam zesłać morze łask! Znakiem łaski Bożej dla św. Teresy od Dzieciątka Jezus był śnieg. Pielgrzymi przybyli do Częstochowy także mogli dostrzec ten znak, ponieważ w mieście wciąż widoczne były tu i ówdzie, nietypowe jak na tę porę roku, spore ilości zalegającego śniegu i gałęzie drzew połamane pod jego ciężarem. Ksiądz Moderator, cytując papieża Franciszka, zachęcał nas, aby wrócić do źródeł. Ważne są w związku z tym nasze refleksje – w wymiarze osobistym i wspólnotowym – nad tym, co Pan Bóg wobec nas zaplanował, co chcemy w sobie odnowić, nad początkami naszego życia wspólnotowego: co nas urzekło, co nas tu przyprowadziło. Papież Franciszek podkreśla, że konieczne jest zachowanie świeżości charyzmatu. Pan Bóg może jego żar rozdmuchać na nowo i w nowych formach, ale jak Abraham i Maryja nie możemy bać się wyruszyć w nieznane. Chrystus pragnie nadal działać z mocą w rodzinach, w kapłanach. Ksiądz Moderator podkreślił, że ci, którzy byli dla nas pierwszymi świadkami miłości Bożej, w szczególny sposób przeżywali więź z Maryją. To Ona ożywiała ich posługę. Odnowę darów Ducha trzeba więc zacząć od odnowienia więzi z Matką Bożą, szczególnie w roku jubileuszy Maryjnych. Jesteśmy przekonani, że Maryja zaprosiła nas do udziału w realizowaniu Jej planów. I nawet jeżeli przytrafi się nam zejść z tej drogi, tak jak św. Juanowi Diego, możemy być pewni, że Ona nas znajdzie i zaprowadzi na swój szlak. Łaski otrzymuje ten, kto pragnie. Nie bójmy się zatem pragnąć pogłębienia więzi z Matką Bożą i świętości. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła, że jest szczęśliwa czując się słabą. My także nie powinniśmy się obawiać naszej słabości. Jest ona dla nas szansą pełniejszego otwarcia się na działanie Matki Bożej. Naszym celem jest ideał św. Maksymiliana Kolbe: pozwolić, by Ona żyła w nas i przez nas pociągała do siebie innych. Jego przykład pokazuje, że jest rzeczywiście możliwe, aby Maryja opanowała całą naszą istotę, abyśmy dzięki Niej miłowali Boga całym sercem. Bardzo dobrze pragnienia te wyrażają słowa pieśni śpiewanej od wielu lat w naszym Ruchu: Matko Boża zabierz moją wolę, wszystkie plany, wszystkie przywiązania. Uczyń pustkę w domu mego serca, abyś mogła w nim bez przeszkód działać…

Po wysłuchaniu konferencji opuściliśmy katedrę i przeszliśmy w procesji na Jasną Górę rozważając w drodze tajemnice chwalebne różańca. Procesja ta była świadectwem naszego przywiązania do Matki Bożej i oddania się Jej.

W bazylice jasnogórskiej uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez ponad 40 kapłanów pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka. Ksiądz Arcybiskup modlił się za wstawiennictwem Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego o umocnienie i dalszy rozwój pierwotnego charyzmatu Ruchu Rodzin Nazaretańskich w sercach jego członków - kapłanów i świeckich. W trakcie homilii zwrócił naszą uwagę na przeżywany okres zmartwychwstania, w którym szczególne miejsce zajmuje Maryja, ponieważ Ona jedynie już zmartwychwstała wraz z ciałem i przebywa w wieczności niepojętej miłości Boga, gdzie miłosiernie działa przy swoim Synu, Królu Wszechświata. Ksiądz Biskup zachęcał, aby nasza wiara była mocna, abyśmy trwali w tajemnicy zmartwychwstania, żyli w pełni radości, szli do innych dzieląc się wiarą w zmartwychwstanie.

W godzinie miłosierdzia, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w sali o. Kordeckiego odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie prosiliśmy zmartwychwstałego Pana o szczególne działanie w naszych sercach ufając, że w naszym wieczerniku jest obecna Maryja, która wstawia się za nami. Rozważaliśmy słowa Ewangelii opisujące spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką, który dał Jej wodę żywą, dokonany na prośbę Maryi cud w Kanie Galilejskiej, uzdrowienie niewidomego, który pragnął przejrzeć oraz miłosierdzie Pana Jezusa, który na krzyżu skruszonemu łotrowi obiecuje raj. Na koniec mogliśmy odnowić osobisty Akt oddania się Chrystusowi na wyłączną służbę w Jego świętym Kościele.

W ramach ogłoszeń zostaliśmy wszyscy zaproszeni na wspólnotową pielgrzymkę do Gietrzwałdu – jedynego, uznanego przez Kościół miejsca objawień Matki Bożej w Polsce – która odbędzie się 30 września. Będzie to ogólnopolska inauguracja nowego roku formacyjnego naszego Ruchu.

AB

Poniżej zamieszczamy fotorelację oraz nagrania z pielgrzymki

Przesłanie bp. Andrzeja Siemieniewskiego do pielgrzymów

Ks. Dariusz Kowalczyk - konferencja(plik mp3)
Ks. bp Stanisław Nowak- homilia (plik mp3)

Audycja w Radio Jasna Góra

Adoracja Naświętszego Sakramentu