Dni skupienia animatorów diecezjalnych

W dniach 17-19 marca animatorzy diecezjalni RRN przeżywali swoje kolejne śródroczne dni skupienia w Zakroczymiu. Myśl główna rekolekcji dotyczyła pogłębiania życia duchowego zgodnie z charyzmatem Maryjnym naszego Ruchu. „Uczynić pustkę w domu swego serca dla Maryi i Jej Syna” – to zadanie dla wszystkich, którzy chcą służyć Bogu i ludziom. To odpowiedź na Testament z Krzyża. Św. Jan Apostoł zabrał Matkę Bożą nie tylko do swego domu jako mieszkania, żeby się Nią opiekować. On zabrał ją do domu swego serca, czyli do miejsca, do którego nikt inny nie miał dostępu, tylko on i Maryja.


My też mamy w naszym sercu takie miejsce, do którego nikt inny nie ma dostępu. Często w tym miejscu pozostajemy sami - samotni, podejmując różne wybory, niekiedy przeżywając różne trudności, kryzysy. Chrystus napomina: Przyjmij moją Matkę do serca - nie będziesz samotny. Ona pomoże ci, wskaże drogę, przeżywaj z Nią wszelkie sytuacje, szczególnie te, które są trudne.


To niektóre z myśli, które mogliśmy usłyszeć podczas konferencji.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla członków ruchu – także tych dawnych – było spotkanie z Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej, bp. Rafałem Markowskim. Odbyło się ono w sobotę, 18 marca, w parafii Bogurodzicy Maryi na Jelonkach w Warszawie. W słowie skierowanym do nas po Mszy św. Ksiądz Biskup dał świadectwo, jak znaczącą postacią był w jego życiu ks. Tadeusz Dajczer – jako kapłan i profesor religioznastwa. Dodał nam wszystkim otuchy do kontynuowania naszej formacji i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

AN