W czasie pielgrzymki były prowadzone zajęcia dla grupy dzieci z różnych stron Polski. Trwając w Wielkanocnej radości wielbiliśmy Pana Boga śpiewem i tańcem. Bawiliśmy się pod okiem Świętej Rodziny z Nazaretu, której obraz nam towarzyszył. Już na początku spotkania zaprosiliśmy Matkę Bożą, aby uczyła nas również w zabawie spotykać się z Panem Jezusem.

Beata