Członkowie i sympatycy Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczestniczący we Mszy św. dziękczynnej w Ludźmierzu, dnia 8 lipca 2013 r., wystosowali do Biskupów polskich list z podziękowaniem za zatwierdzenie statutu ogólnopolskiego Ruchu. Pod listem podpisały się liczne osoby z diecezji z całej Polski. Poniżej zamieszczamy treść listu:

Ludźmierz, 8.07.2013 r.

 

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Wojciech Polak
Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski

 

Ekscelencjo,

Pragniemy na ręce Ekscelencji przekazać płynące z serca podziękowania dla Biskupów polskich, naszych Pasterzy, którzy w dniu 22 czerwca br. zatwierdzili statut stowarzyszenia ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich.

Decyzja Księży Biskupów jest dla nas – dzieci Kościoła, włączonych do niego przez chrzest św. – szczególnym zobowiązaniem, aby ze zdwojonym zapałem podjąć wysiłek dążenia do świętości w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

W duchu posłuszeństwa Pasterzom Kościoła pragniemy rozwijać ofiarowany nam przez Ducha Świętego charyzmat dążenia do komunii z Chrystusem przez Maryję, aby w ten sposób służyć całemu Kościołowi w dziele nowej ewangelizacji.

 

Członkowie i sympatycy
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
zebrani na uroczystej Mszy św. dziękczynnej
w sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
w Ludźmierzu, dn. 8 lipca AD 2013