W dniu 29.XI.2013 na Jasnej Górze Księża Moderatorzy reprezentujący Ruch z niemal dwudziestu diecezji Polski powołają Stowarzyszenie Ogólnopolskie Ruch Rodzin Nazaretańskich, działające w oparciu o statut zatwierdzony 22 czerwca br. przez Księży Biskupów na 362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie-Wieliczce. Podpisanie aktu założycielskiego ogólnopolskiego RRN będzie miało miejsce podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski dla RRN, w bazylice jasnogórskiej w piątek, 29 listopada o godz. 19:30.

Stowarzyszenie Ogólnopolskie Ruch Rodzin Nazaretańskich połączy na zasadzie federacji stowarzyszenia diecezjalne Ruchu. Wszystkie stowarzyszenia członkowskie zachowają dotychczasową naturę prawną, zaś czynnikiem jednoczącym będzie wspólna duchowość i ujednolicone statuty.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Ruchu na Mszę św. i uroczystość podpisania aktu założycielskiego ogólnopolskiego RRN!

Po Mszy św. zapraszamy do udziału w Apelu Jasnogórskim. Będzie również możliwość włączenia się w nocne czuwanie przed cudowną ikoną jasnogórską (bramy klasztoru mają być otwarte całą noc).

Następnego dnia, w sobotę, odbędzie się na Jasnej Górze ogólnopolski adwentowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich, podczas którego Ruch w całej Polsce zostanie zawierzony Matce Bożej.