W dniu 17 stycznia 2014 r. nowo wybrani świeccy członkowie Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich spotkali się w Warszawie z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim.

Podczas spotkania, które przebiegało w serdecznej atmosferze, Ksiądz Kardynał udzielił kilku wskazówek dotyczących form zaangażowania świeckich w ewangelizację rodzin. Podkreślił niezastąpioną rolę posługi małżeństw wobec innych małżonków oraz pilną potrzebę pomocy rodzinom, zwłaszcza młodym. Uwypuklił rolę świeckich w działalności Ruchu i zachęcił do podejmowania przez nich różnych inicjatyw. Wskazał na potrzebę rozwijania duchowości specyficznie małżeńskiej przez odczytywanie tajemnicy Świętej Rodziny z Nazaretu. Wezwał do rozwijania dalszej działalności apostolskiej i udzielił na to swego błogosławieństwa.

Członkowie Koordynacji byli bardzo wdzięczni Ks. Kardynałowi za poświęcony im czas i przekazane sugestie do dalszej pracy. Przedstawili swe ostatnie inicjatywy i nakreślili plany na najbliższą przyszłość, m.in. dotyczące większej aktywności na polu ewangelizacji przez Areopag czasów współczesnych, czyli Internet. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie, które prezentujemy poniżej.

or