Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Wielu ludzi uspokaja swoje sumienie jałmużną i daje z tego, co im zbywa. Ale to nie jest postawa zarządcy. Zarządca bierze dla siebie to co zbywa, a dla innych przeznacza wszystko. Zarządzanie majątkiem to stałe odzieranie się z własnego interesu i oddalanie myśli, że te bogactwa dadzą nam zbawienie. Gromadzenie jest dobre. Skarby – owszem, ale tylko te, które są cenne na «niebiańskiej giełdzie». Tam je gromadźcie!

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 19.06.2015)

Nauczanie Kościoła

8 V 2015 Papieska Msza: otworzyć się na poruszenia Ducha

Duch Święty wzbudza pewien „ruch” w Kościele, co może wydawać się zamieszaniem, jednak jeśli jest on przyjęty w atmosferze modlitwy i dialogu, zawsze wzbudza między chrześcijanami jedność. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek sprawował liturgię w intencji swojej ojczyzny, jako że w Argentynie obchodzona jest dziś uroczystość Matki Bożej z Luján, patronki tego kraju.

Więcej…

 

5 V 2015 Papieska Msza: udręki, zawierzenie i pokój

Udręki, zawierzenie i pokój – wokół tych trzech słów Papież osnuł swoją homilię podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek wyjaśnił, że chrześcijańska postawa nie ma w sobie nic z jakiegoś sadomasochizmu, lecz polega na całkowitym zawierzeniu Bogu w ufności i nadziei.

W ten sposób Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszego pierwszego czytania liturgicznego z Dziejów Apostolskich. Opisane tam zostało ukamienowanie Pawła w Listrze, który mimo tego dramatycznego doświadczenia kontynuował dzieło ewangelizacji, umacniając młody Kościół w wierze. We fragmencie tym pada właśnie znamienne stwierdzenie, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego”. Jak zaznaczył Franciszek, nie chodzi o postawę sadomasochistyczną, ale o „chrześcijańską walkę” z księciem tego świata, który stara się „oderwać nas od Jezusowego słowa, wiary i nadziei”. Znoszenie udręk pojawia się zresztą często u apostoła Pawła.

Więcej…

 

30 IV 2015 Papież na Mszy w czwartek: cechą chrześcijańskiej tożsamości jest historia

Chrześcijanin jest zanurzony w dziejach grzechu i łaski, stając zawsze wobec alternatywy: służyć braciom czy wysługiwać się nimi? Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek zaznaczył, że pierwszą znamienną cechą chrześcijańskiej tożsamości jest historia. Widać to po sposobie głoszenia Ewangelii przez Piotra, Pawła czy innych pierwszych uczniów. Głosili oni Jezusa w kontekście dziejów ludu Bożego, które dobiegają swej pełni właśnie w Nim.

Więcej…

 

28 IV 2015 Msza papieska: o niespodziankach Ducha Świętego

Kościół rozwija się dzięki Duchowi Świętemu i Jego niespodziankom. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do liturgicznego czytania z Dziejów Apostolskich, gdzie słyszymy o szerzeniu się Ewangelii w wyniku rozproszenia pierwotnej wspólnoty ze względu na prześladowania. W ten sposób chrześcijaństwo dotarło nie tylko do Żydów, ale i do Greków.

Więcej…

 

24 IV 2015 Papież na piątkowej Mszy o pierwszych spotkaniach z Jezusem

Trzeba nam prosić o łaskę pamięci o pierwszym spotkaniu z Jezusem, by nigdy o tym nie zapomnieć. W ten sposób Papież komentował w czasie porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty nawrócenie Szawła w drodze do Damaszku. Opowiadanie o tym wydarzeniu słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu liturgicznym. Papieska homilia była rodzajem punktów do modlitewnego rozmyślania.

Więcej…

 

21 IV 2015 Papieska Msza: o Kościele męczenników

Nasz Kościół jest Kościołem męczenników – to stwierdzenie znalazło się w papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek wyszedł od dzisiejszego pierwszego czytania liturgicznego, w którym słyszymy o ukamienowaniu Szczepana, czyniąc zarazem odniesienia do Ewangelii o Jezusie jako chlebie żywym, by następnie przejść do dzisiejszych prześladowań przez „współczesne Sanhedryny”, które gnębią kolejne pokolenia „ukrytych męczenników”.

Więcej…

 

20 IV 2015 Papieska Msza: ostrzeżenie przed pokusą władzy

Świadectwo męczenników pozwala nam nie popadać w pokusę przekształcania wiary we władzę. W ten sposób podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty Papież skomentował dzisiejsze czytania liturgiczne. Odnosząc się w homilii do Ewangelii opisującej nieoczekiwane skutki rozmnożenia chleba i ryb przez Jezusa, Franciszek zauważył, że ów cud nie tyle wprawił lud w religijną ekstazę, co wzbudził „materialne zainteresowanie”. Tak się dzieje, gdy Boża misja spotyka się z niezrozumieniem, a samego Jezusa chce wykorzystać się „zmierzając do władzy”.

Więcej…

 

17 IV 2015 Papieska Msza: o sensie upokorzenia

Upokorzenie samo dla siebie jest masochizmem, jednak przyjęte w imię Ewangelii upodabnia nas do Jezusa. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wezwał przy tym wierzących, by nie żywili w sobie nienawiści, ale uczucia odwrotne, które podobają się Bogu: miłości i otwartości na dialog.

Podstawą papieskiej homilii było pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, gdzie słyszymy wniosek Gamaliela, by nie prześladować apostołów, oraz decyzję Sanhedrynu o ubiczowaniu i uwolnieniu Piotra i Jana. Franciszek zwrócił najpierw uwagę na argument uczonego faryzeusza, by wziąć czas na rozeznanie i nie dać się ponieść nienawiści. Jest to remedium ważne dla każdego człowieka.

Więcej…

 

16 IV 2015 Papieska Msza: o posłuszeństwie i dialogu

Kto nie umie prowadzić dialogu, ten nie słucha Boga i chce uciszyć tych, którzy głoszą Jego nowość. Takie stwierdzenie znalazło się w papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek nawiązał do dzisiejszych czytań mszalnych, mówiących o posłuszeństwie Bogu. Wymaga ono często zmiany obranej drogi. I właśnie posłuszeństwo, jak zaznaczył Ojciec Święty, oznacza „odwagę zmiany drogi, gdy Pan tego od nas żąda (...) A kto usłucha, ma życie wieczne, podczas gdy ten, kto nie słucha, ściąga na siebie gniew Boży”.

Więcej…

 

14 IV 2015 Papieska Msza: o harmonii, służbie i cierpliwości

Wspólnota wiernych odrodzona w Duchu Świętym stara się o zachowanie harmonii, z cierpliwością znosząc przeciwności. Chrześcijanie nie mogą zatem gromadzić bogactw, ale mają je przeznaczyć na rzecz potrzebujących, jak czynił pierwotny Kościół. W ten sposób Papież komentował w czasie porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich, opisujące jedność i solidarność wspólnoty pierwszych chrześcijan w Jerozolimie. W homilii Franciszek odniósł się przede wszystkim do panującej tam harmonii jako daru Ducha Świętego:

„Wspólnota odrodzona, czy też złożona z tych, co się odrodzili z Ducha Świętego, ma tę łaskę jedności, harmonii – mówił Ojciec Święty. – Jedynym, który tę łaskę może dać, jest Duch Święty, ponieważ On sam jest harmonią między Ojcem i Synem, jest darem, który zaprowadza ład. A drugim znakiem tego daru jest wspólnota dóbr. «Nikt z nich nie cierpiał niedostatku». «Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał», ale było to do użytku wspólnego. Owszem, niektórzy byli bogaci, ale w służbie [innym]. Takie są dwa znaki wspólnoty, która żyje w Duchu”.

Więcej…

 

13 IV 2015 Drogą Kościoła jest szczerość i nazywanie spraw po imieniu

Drogą Kościoła jest mówienie szczerze, nazywanie spraw po imieniu, w pełnej wolności. Papież wskazał to podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Papieskie liturgie z udziałem wiernych zostały wznowione po przerwie związanej z obchodami wielkotygodniowymi i wielkanocnymi. Czerpiąc z doświadczenia apostołów po zmartwychwstaniu Jezusa Franciszek przypomniał, że tylko Duch Święty jest w stanie przemienić nasze życie i obdarzyć prawdziwą odwagą.

Więcej…

 

26 III 2015 Papieska Msza w czwartek: o radości wiary

To nie zimna doktryna daje radość, ale wiara i nadzieja na spotkanie z Jezusem. A smutny jest widok chrześcijanina, który nie umie się cieszyć. W ten sposób do Jezusowych słów o radującym się Abrahamie nawiązał Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

24 III 2015 Papieska Msza we wtorek: o chrześcijanach „tak, ale...”

W obliczu zbliżającego się Wielkiego Tygodnia potrzeba nam się wyzwolić z „duchowych kaprysów” wobec Boga, który wyciąga do nas pomocną dłoń na różne sposoby, ale zawsze w swoim własnym, boskim stylu. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do szemrania narodu wybranego na pustyni, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu liturgicznym z Księgi Liczb. Lud narzeka tam na trudy wędrówki i na mizerność otrzymywanego pokarmu. Wówczas nadchodzi Boża kara w postaci jadowitych węży, ale i ratunek w spojrzeniu na miedzianego węża sporządzonego przez Mojżesza.

„Iluż nas chrześcijan doznaje tego jadowitego ukąszenia przez owo niezadowolenie z życia – mówił Papież. – Owszem, Bóg jest dobry, chrześcijanie tak, ale... Ci, co nie dają sobie otworzyć serca na Boże zbawienie, zawsze stawiają warunki: «Tak, ale...». «Tak, oczywiście, chcę być zbawiony, ale w taki i taki sposób». I tak serce zostaje zatrute».

Więcej…

 

23 III 2015 Papieska Msza w poniedziałek

Tam, gdzie nie ma miłosierdzia, nie ma i sprawiedliwości, więc lud Boży cierpi z powodu sądu dokonywanego bez miłosierdzia. W ten sposób można streścić papieską homilię w poniedziałek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Komentując czytania mszalne Franciszek odwołał się do postaci trzech niewiast: fałszywie oskarżonej Zuzanny, kobiety przyłapanej na cudzołóstwie oraz ewangelicznej ubogiej wdowy. Przypomniał, że dla ojców Kościoła wszystkie trzy były figurami Kościoła: świętego, grzesznego i będącego w potrzebie. We wszystkich trzech przypadkach owe niewiasty trafiają przed niesprawiedliwych sędziów: „złych i skorumpowanych”, jak zaznaczył Ojciec Święty. I skupił się w pierwszym rzędzie na najbardziej charakterystycznym przypadku z dzisiejszej Ewangelii: kobieta przyłapana na cudzołóstwie trafia w ręce faryzeuszy i uczonych w Piśmie – ludzi, jak stwierdził, „o sercu pełnym zepsucia [polegającego na] surowości”, bo uważali się za czystych, skoro wypełniali literę prawa.

Więcej…

 

17 III 2015 Papieska Msza we wtorek: nie zamykajcie drzwi

„Pozwólmy, aby Bóg napełnił nas swoją dobrocią i miłosierdziem” – ten dzisiejszy papieski wpis na Twitterze może posłużyć za motto homilii Franciszka podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Kościół to „dom Jezusa”, dom miłosierdzia otwarty na wszystkich – mówił Papież. Nie wolno zatem wierzącym zatrzaskiwać drzwi tego domu.

W homilii Ojciec Święty wyszedł od obecnej w czytaniach liturgicznych symboliki wody. Prorok Ezechiel opisuje uzdrawiające źródło, które wypływa spod progu świątyni; z kolei w Ewangelii ową uzdrawiającą wodą ma być sadzawka Betesda, nad którą Jezus uzdrawia paralityka. Jak zwrócił uwagę Papież, ów człowiek był chory od 38 lat, ale niemożność fizycznego ruchu najwyraźniej ogarnęła ociężałością również jego ducha, skoro przez tyle czasu nie znalazł sposobu zanurzenia się w wodzie, gdy ta się poruszy.

Więcej…

 

16 III 2015 Papież na poniedziałkowej Mszy: możemy tylko płakać ze szczęścia

Bóg jest w nas zakochany w sposób, którego żaden teolog nie jest w stanie wyjaśnić. Możemy tylko płakać ze szczęścia. W ten sposób można streścić homilię Papieża podczas porannej Mszy w poniedziałek w kaplicy Domu św. Marty.

Franciszek wyszedł od pierwszego czytania liturgicznego z proroctwa Izajasza, w którym słyszymy znamienną zapowiedź: „Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię”. Jak zaznaczył Ojciec Święty, to ponowne stworzenie „jest jeszcze bardziej cudowne niż pierwsze”. Bóg stwarza na nowo w Jezusie Chrystusie świat zniszczony przez grzech i znajduje w tym dziele wielką radość.

Więcej…

 

12 III 2015 Papieska Msza w czwartek: miłosierdzie albo obłuda

Chrześcijanin nie może iść na kompromis. Jeśli nie pozwoli się dotknąć przez Boże miłosierdzie i nie kocha bliźniego, stanie się obłudnikiem, który niszczy i rozprasza, zamiast czynić dobro. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

10 III 2015 Papieska Msza we wtorek: o przebaczeniu

By prosić Boga o przebaczenie, trzeba iść za nauczaniem zawartym w modlitwie Ojcze nasz, to znaczy szczerze żałować własnych grzechów, wiedząc, że Bóg zawsze przebacza, a zarazem samemu przebaczyć innym z taką samą wielkodusznością. Papież mówił o tym podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swoją homilię Franciszek oparł na dzisiejszej Ewangelii, gdzie słyszymy o potrzebie nieustannego przebaczania bliźnim oraz przypowieść o niemiłosiernym słudze, będącym jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem.

Więcej…

 

9 III 2015 Msza poniedziałkowa: Bóg nie chce widowiska

Bóg działa w pokorze i ciszy, a jego styl nie jest spektakularny. W ten sposób Papież skomentował podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty wyrzuty, jakie czyni Jezus mieszkańcom Nazaretu, o czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

5 III 2015 Czwartkowa Msza papieska: o chorobie światowości

„Kiedy jesteśmy zbyt przywiązani do bogactwa, nie jesteśmy wolni. Jesteśmy niewolnikami”. Ten dzisiejszy wpis Papieża na Twitterze mógłby posłużyć za motto jego porannej homilii podczas Mszy w kaplicy domu św. Marty. Franciszek ostrzegał przed zaślepieniem sprawami tego świata, które uniemożliwia dostrzeżenie ubogich żyjących obok nas i skazuje nas na anonimowość pustyni egoistycznego dobrobytu.

Więcej…

 

3 III 2015 Wtorkowa Msza papieska: o nawróceniu i jego udawaniu

Temu, kto nauczy się czynić dobro, Bóg hojnie przebacza każdy grzech. Nie przebacza jednak obłudy, czyli „udawanej świętości”. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Mamy zarówno „malowanych świętych”, którzy nawet wobec nieba troszczą się, by na takich wyglądać, jak też „uświęconych grzeszników”, którzy niezależnie od wyrządzonego zła nauczyli się czynić jeszcze większe dobro. Nigdy nie było wątpliwości, kogo z nich woli Bóg – stwierdził Franciszek. W homilii odniósł się najpierw do słów Izajasza z pierwszego czytania liturgicznego: „Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem”. Prorok zachęca też do wzięcia w obronę sieroty i wdowy. Jak zaznaczył Ojciec Święty, do grupy tej można dziś zaliczyć również osamotnionych starców czy dzieci nie chodzące do szkoły, nie umiejące się przeżegnać. Jest to w gruncie rzeczy zachęta do nawrócenia.

Więcej…

 

2 III 2015 Poniedziałkowa homilia Papieża o miłosierdziu i samooskarżaniu

Łatwo jest osądzać drugich, ale iść naprzód chrześcijańską drogą można jedynie wtedy, gdy umie się oskarżać samego siebie. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek zwrócił uwagę na dzisiejsze czytania liturgiczne skupione na miłosierdziu. Przypominając, że wszyscy jesteśmy grzesznikami – i to nie w jakiejś teorii, ale w namacalnej rzeczywistości – wskazał na „pewną chrześcijańską cnotę, a nawet więcej, niż cnotę – na zdolność samooskarżenia”. To jest pierwszy krok dla kogoś, kto chce być chrześcijaninem.

Więcej…

 

20 II 2015 Papieska Msza: nie wolno przykrywać Bogiem własnej niegodziwości

Chrześcijanie, zwłaszcza w Wielkim Poście, są wezwani, by żyć zgodnie z zasadą miłości Boga i bliźniego. Nie wolno zatem pewnymi dobrymi uczynkami, jak darowizna na Kościół, przykrywać jakiejś niesprawiedliwości, powiedzmy wobec zatrudnionych. Sprawę tę poruszył Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Franciszek wyszedł od pierwszego czytania liturgicznego, w którym prorok Izajasz nawołuje do prawdziwego postu, polegającego nie tyle na pokutnych gestach, co na rzeczywistym zerwaniu ze złem. Ojciec Święty zaznaczył tu wyraźną różnicę między tym, co formalne, a tym, co realne. A zatem „nie jest postem powstrzymywanie się od jedzenia mięsa”, a potem „kłócenie się i wykorzystywanie robotników”. Dlatego właśnie Jezus potępiał faryzeuszy, którzy „zachowywali wiele zewnętrznych obyczajów, ale bez prawdy w sercu”. Bo prawdziwy post to rozerwanie kajdan zła, rozwiązanie więzów niewoli, okrycie nagich, czynienie sprawiedliwości.

Więcej…

 

19 II 2015 Poranna Msza papieska w czwartek: lekcja rachunku sumienia

W każdej okoliczności chrześcijanin musi wybierać Boga, a nie dawać się ponosić przyzwyczajeniom czy sytuacjom, które od Niego oddalają. Trzeba wybierać Boga, wybierać dobro, by nie paść ofiarą gloryfikacji rzeczy przejściowych. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

17 II 2015 Papieska Msza w intencji zamordowanych chrześcijan

Papież Franciszek odprawił dzisiejszą Mszę za 21 Koptów, zamordowanych z powodu wiary w Chrystusa przez islamskich dżihadystów. Ci Egipcjanie pracujący w Libii zostali tam najpierw uprowadzeni przez fundamentalistów z organizacji Państwo Islamskie, a po kilku dniach bestialsko zamordowani. Ojciec Święty podkreślił, że „ścięto ich tylko dlatego, że byli chrześcijanami”. Wyraził też solidarność z rodzinami zabitych oraz z prawosławnym Kościołem koptyjskim i jego patriarchą Tawadrosem II, do którego wczoraj zadzwonił z osobistymi kondolencjami. Papież potępił też kraje sprzedające broń państwom będącym w stanie wojny, a ludzi zajmujących się tym procederem nazwał „przedsiębiorcami śmierci”.

W czasie liturgii w kaplicy Domu św. Marty Franciszek podkreślił, że człowiek, któremu wydaje się, że jest mocniejszy niż Bóg, zdolny jest do zniszczenia tego wszystkiego, co Bóg uczynił. Przypomniał, że już na początku Biblii mamy przykłady ukazujące całą niegodziwość człowieka, jak choćby historię Sodomy i Gomory czy Wieży Babel.

Więcej…

 

10 II 2015 Papieska Msza we wtorek: wyruszyć w drogę

By spotkać Boga, trzeba zaryzykować i wyruszyć w drogę, bo tzw. spokojny chrześcijanin nigdy nie pozna oblicza Ojca. Jeśli wierzący chce poznać swoją tożsamość, nie może siedzieć wygodnie w fotelu kartkując książkę, bo nie ma na świecie takiego katalogu z obrazem Boga, ani nie da się naszkicować takiego obrazu idąc za regułami, które z Bogiem nie mają nic wspólnego. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000