Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Ten, kto uważa się za mocnego, za takiego, który sam da sobie radę, jest co najmniej naiwny i w końcu padnie ofiarą tych wszystkich słabości, które w sobie nosi. To słabość skłania nas do proszenia Pana o pomoc, bo – jak się przed chwilą modliliśmy – «bez Ciebie nic nie możemy uczynić».

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 18.06.2015)

Nauczanie Kościoła

14 XI 2014 Papieska Msza w piątek: dialog z dziećmi na temat wiary i modlitwy

Aby przekazać wiarę młodemu pokoleniu i pomóc mu doświadczyć prawdy i miłości, dorośli powinni bardziej świecić przykładem, niż uczyć słowami. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty, nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego, w którym Jan apostoł zachęca do trwania w miłości i nauce Chrystusa. W liturgii wzięła udział grupa dzieci z jednej z rzymskich parafii.

Więcej…

 

13 XI 2014 Papieska Msza w czwartek: Królestwo Boże to nie widowisko

Królestwo Boże rośnie każdego dnia dzięki tym, którzy świadczą o nim bez rozgłosu, modląc się i żyjąc wiarą w rodzinie, pracy czy własnym środowisku. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek odniósł się do Jezusowej odpowiedzi na pytanie faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

11 XI 2014 Papieska Msza we wtorek: o postawie bezinteresownej służby

Należy zawsze walczyć z pokusami, które odwodzą nas od służby bliźniemu. Dlatego na wzór Jezusa powinniśmy służyć, nie domagając się niczego w zamian ani nie przekształcając tej służby w „strukturę władzy”. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Franciszek komentował Jezusowe słowa o sługach nieużytecznych, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zauważył przy tym, że temat służby pojawia się w Ewangelii św. Łukasza zaraz po stwierdzeniu o mocy wiary, która pozwala przesadzać krzew morwy w morze. W chwilę później Jezus mówi o obowiązkach sługi, który po powrocie z pola jeszcze musi usłużyć swemu panu.

Więcej…

 

10 XI 2014 Papieska Msza w poniedziałek: o zgorszeniu, przebaczeniu i wierze

Każdy chrześcijanin powinien umieć przebaczać i nie dawać zgorszenia, bo zgorszenie niszczy wiarę. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek zwrócił uwagę na trzy kluczowe słowa zawarte w dzisiejszej Ewangelii: zgorszenie, przebaczenie i wiara.

Więcej…

 

7 XI 2014 Poranna Msza papieska w piątek: uwaga na „chrześcijańskich pogan”!

Także dzisiaj bywają chrześcijańscy poganie, którzy zachowują się niczym wrogowie Chrystusowego Krzyża. Dlatego należy strzec się pokus tego świata, które prowadzą nas do upadku. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Franciszek wyszedł od słów pierwszego czytania liturgicznego, w którym św. Paweł ostrzega Filipian właśnie przed postawą przyziemności. Jak zauważył kaznodzieja, apostoł wyróżnia dwie grupy wiernych. Obie należały do Kościoła, nazywały siebie chrześcijanami i uczęszczały na te same nabożeństwa. Z tym, że jednej z tych grup Paweł wypomina, iż postępują „jak wrogowie krzyża Chrystusowego”. To, jak zauważył Papież, ludzie światowi, chrześcijanie jedynie z nazwy, chrześcijańscy poganie, „pociągnięci z wierzchu farbą chrześcijaństwa, lecz pod spodem pozostający poganami”.

Więcej…

 

6 XI 2014 Papieska Msza w czwartek: nie bądźmy chrześcijanami połowicznymi!

Prawdziwy chrześcijanin nie obawia się pobrudzić sobie rąk z grzesznikami. Umie nawet wystawić na szwank swoją reputację, bo jest w nim serce Boga, który nie chce, by ktokolwiek się zagubił. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

4 XI 2014 Papieska Msza we wtorek: o darmowej obfitości darów Boga i naszej lękliwej nieufności

W prawie Królestwa Bożego nie obowiązuje zasada wzajemności, bo Bóg obdarowuje nas darmowo. Nasze odrzucenie tego daru to wynik egoizmu i żądzy władzy. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Franciszek komentował przypowieść o zaproszonych na ucztę, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Podkreślił dziwność zachowania owych gości, którym przecież powinno zależeć na udziale w przyjęciu. Ich wymówki pokazują ukryte motywacje – zaznaczył Ojciec Święty. Ten, który usprawiedliwia się nabyciem pola, to przykład potrzeby posiadania, panowania. Ten, który wymawia się koniecznością wypróbowania wołów do orki, wydaje się człowiekiem interesu, któremu szkoda czasu na towarzyskie relacje z innymi. Z kolei ten, dla którego pretekstem odmowy jest ożenek, to symbol egoisty, który uczucia woli zachować dla siebie. Ostatecznie wszyscy trzej wolą samych siebie od udziału we wspólnym święcie, a w tle jest zawsze jakiś własny interes.

Więcej…

 

3 XI 2014 Poranna Msza papieska w poniedziałek: co osłabia Kościół?

Msza za zmarłych kardynałów i biskupów nie była jedyną liturgią, której przewodniczył dziś Franciszek. Również rano sprawował on Eucharystię w kaplicy domu św. Marty. W homilii Papież komentował pierwsze czytanie liturgiczne, w którym apostoł Paweł zachęcał Filipian do pokory, unikając „niewłaściwego współzawodnictwa i próżnej chwały”. Właśnie te dwie ostatnie przywary Franciszek uznał za jak najbardziej aktualne w naszych czasach czynniki osłabienia Kościoła.

Więcej…

 

31 X 2014 Msza papieska w piątek: co jest ważniejsze - prawo czy miłość?

O chrześcijanach tak przywiązanych do prawa, że zaniedbują miłość, i o chrześcijanach przywiązanych do miłości, by do końca wypełnić prawo, mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Podstawą jego homilii było Jezusowe pytanie z dzisiejszej Ewangelii, czy wolno uzdrawiać w szabat. Franciszek zaznaczył, że Jezus nie uzyskał na nie odpowiedzi od faryzeuszów, choć za plecami starali się oni przyłapać Go na łamaniu zwyczajowego prawa.

Więcej…

 

30 X 2014 Papież na porannej Mszy: nie ma życia chrześcijańskiego bez opierania się pokusom

Chrześcijańskie życie jest walką z demonem, światem i namiętnościami ciała. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował pierwsze czytanie liturgiczne, w którym apostoł Paweł opisuje właśnie w kategoriach militarnych zmagania ze złem.

W tej walce, jak zaznaczył Ojciec Święty, potrzebne są „moc i odwaga”, gdyż nie mamy do czynienia z chwilowym starciem, ale z ciągłą batalią będącą wynikiem grzechu pierworodnego. Zagrożenia bowiem mogą pochodzić zarówno z zewnątrz – od diabła i od świata – jak i z naszego wnętrza. Owszem, zaznaczył Papież, zbawienie jest możliwe dzięki darmowej łasce danej przez Jezusa, jednak jesteśmy wezwani, by jej w sobie bronić.

Więcej…

 

28 X 2014 Papieska Msza we wtorek: Jezus tworzy Kościół z grzeszników, których uleczył docierając do ich serca

To Jezus „czyni Kościół”, nie zważając na grzech człowieka, ale na jego serce, które pragnie uzdrowić. Chrześcijanie powinni czuć się częścią Kościoła, nie zatrzymując się na jego progu. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Franciszek komentował Ewangelię o powołaniu dwunastu apostołów, którą słyszymy w liturgiczne święto dwóch z nich: Szymona i Judy Tadeusza. Właśnie na tych wybranych, jak na fundamencie, Jezus zbudował Kościół, sam będąc jego kamieniem węgielnym. Słyszymy o tym z kolei w pierwszym czytaniu z Listu do Efezjan. Papież zwrócił uwagę, że owe pierwsze kroki w budowie Kościoła Jezus poprzedził samotną całonocną modlitwą.

Więcej…

 

27 X 2014 Papieska Msza w poniedziałek: postępujcie jak dzieci światłości

Rachunek sumienia pozwala nam odkryć, czy jesteśmy chrześcijanami światłości, ciemności, czy może szarości. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował pierwsze czytanie liturgiczne, w którym apostoł Paweł zachęca Efezjan, by postępowali „jak dzieci światłości”, a nie byli „ciemnością”, tak jak niegdyś. Jak zaznaczył Ojciec Święty, ową „ciemność” można rozpoznać w czterech rodzajach słów:

Więcej…

 

24 X 2014 Papieska Msza w piątek: Jezus jest kamieniem węgielnym jedności Kościoła

Każdy chrześcijanin jest wezwany do działania na rzecz jedności Kościoła. Powinniśmy zatem dać się prowadzić Duchowi Świętemu, który sprawia jedność wspólnoty wierzących w różnorodności osób. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Franciszek osnuł swoją homilię wokół dzisiejszego pierwszego czytania liturgicznego, w którym apostoł Paweł zachęca Efezjan, jako „więzień w Panu”, do budowania jedności Kościoła. To dzieło, jak zaznaczył Papież, jest do dziś aktualne. W ten sposób wznosi się „świątynię z żywych kamieni”, którymi jesteśmy. Jeśli zabraknie jedności, budowla ta staje się „świątynią pychy na wzór wieży Babel”.

Więcej…

 

23 X 2014 Papieska Msza w czwartek: zginać kolana przed niezmiernością Boga

Nie da się być chrześcijaninem bez łaski Ducha Świętego, która daje zdolność miłowania. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował pierwsze czytanie liturgiczne, gdzie apostoł Paweł zapewnia Efezjan o swej modlitwie za nich dla „wzmocnienia siły wewnętrznego człowieka”. Ojciec Święty podkreślił szczególnie słowa o „zginaniu kolan przed Ojcem”, co jest znakiem adoracji w świadomości niezmierzonej mocy i miłości Boga:

Więcej…

 

21 X 2014 Papieska Msza we wtorek: o nadziei i oczekiwaniu na Jezusa jako znakach rozpoznawczych chrześcijanina

Chrześcijanin to ktoś, kto potrafi oczekiwać Jezusa, to człowiek nadziei. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował pierwsze czytanie liturgiczne, w którym apostoł Paweł przypomina Efezjanom podstawowe skutki ich wiary: bliskość Chrystusa, przyjaźń z Bogiem i innymi ludźmi oraz wewnętrzny pokój. Jest to, jak zaznaczył Ojciec Święty, tożsamość chrześcijanina, rodzaj „obywatelstwa” pośród Chrystusowego ludu „z imieniem i nazwiskiem”. I tak dzięki krwi Chrystusa my, którzy byliśmy „nieprzyjaciółmi pozbawionymi pokoju”, zostaliśmy z Nim złączeni przez „obalenie dzielącego nas muru wrogości”.

Więcej…

 

17 X 2014 Papieska Msza w piątek: zadatek nieba jest w naszych rękach

Za pośrednictwem Ducha Świętego Bóg dał chrześcijanom niebo jako „zadatek” wieczności. Jednak ten dar bywa zaniedbywany, gdy prowadzimy życie byle jakie i obłudne. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii odniósł się w pierwszym rzędzie do liturgicznego czytania z Listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł przypomina o pieczęci Ducha Świętego, którą zostali opatrzeni wierzący. Jest to, jak zaznaczył Franciszek, nie tylko znak wybrania przez Boga, ale także pewna tożsamość, która nie sprowadza się jedynie do serii zwyczajowych zachowań.

Więcej…

 

16 X 2014 Papież na porannej Mszy: modlitwa uwielbienia jest trudna, ale daje radość

To proste modlić się o jakieś łaski. Trudniejsza jest modlitwa uwielbienia, jednak to ona jest modlitwą prawdziwej radości. Mówił o tym Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do słów z Listu do Efezjan, w których św. Paweł z radością wychwala Boga. Jest to właśnie modlitwa uwielbienia, którą niezbyt często praktykujemy. „Wychwalanie Boga jest czystą bezinteresownością” – podkreślił Franciszek.

Więcej…

 

14 X 2014 Papieska Msza we wtorek: przeciw „duchowości kosmetycznej”

Czy nasze życie chrześcijańskie ma charakter „kosmetyczny”, jedynie na pokaz, czy też jest to wiara działająca przez miłość? Takie pytanie postawił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wyjaśnił przy tym, że wiara to nie tylko odmawianie Credo, ale wymóg oderwania się od chciwości i pożądliwości, by umieć dawać innym, zwłaszcza ubogim.

Więcej…

 

13 X 2014 Papieska Msza w poniedziałek: Bóg nadaje prawo, ale i przynosi niespodzianki, na które powinniśmy być otwarci

Trzeba otwierać się na Boże niespodzianki, nie można zamykać się na znaki czasu. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował słowa Jezusa potępiające niedowiarstwo Jego słuchaczy, którzy żądali znaku. Chodziło o uczonych w Piśmie, których Jezus nazywa „plemieniem przewrotnym” i wyrzuca im niezdolność dostrzegania rzeczywistych znaków z nieba.

Więcej…

 

10 X 2014 Papieska Msza w piątek: o uporczywym szatanie i rachunku sumienia

Rachunek sumienia jako lekarstwo na zło wkradające się do serca zalecił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii o cierpliwości i uporczywości szatana w odniesieniu do człowieka:

„Po kuszeniu Jezusa na pustyni czytamy u Łukasza, że diabeł odstąpił od Niego do czasu, ale w życiu Jezusa wciąż doń powracał: kiedy Go wystawiano na próbę, kiedy zastawiano na Niego pułapki, podczas Męki, aż po Krzyż. «Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź do nas, a uwierzymy Ci». I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te słowa trafiają w serce: «Jesteś do tego zdolny? Pokaż, co potrafisz! A jednak nie umiesz». I jak diabeł do końca czynił z Jezusem, tak robi i z nami”.

Więcej…

 

9 X 2014 Papieska Msza w czwartek: od Boga otrzymujemy zawsze z naddatkiem

Na modlitwie prosimy o wiele rzeczy, ale największym darem Boga jest Duch Święty. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował dzisiejszą Ewangelię, wychodząc od modlitwy kolekty 27. Niedzieli zwykłej, w której słyszymy: „i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić”.

Więcej…

 

7 X 2014 Papież na porannej Mszy: nie ukrywajcie własnych grzechów

Kiedy modlimy się, nie zapominajmy o naszej historii. Przypomniał o tym Papież Franciszek w homilii podczas porannej Mszy w Domu św. Marty. Podkreślił, że Bóg jest zawsze po naszej stronie, na naszej drodze życia. Zachęcił także, by nie dać się rozproszyć różnymi rzeczami, które robimy każdego dnia, zapominając w ten sposób o modlitwie.

Więcej…

 

3 X 2014 Papieska Msza poranna w piątek: komu wierzę w sprawie zbawienia?

Uwierzyć w Jezusa, który przynosi orędzie zbawienia dla ludzkości wszystkich czasów, czy też oprzeć to zbawienie na ludzkich przykazaniach – oto dylemat, który Papież postawił podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do upomnienia skierowanego przez Jezusa pod adresem galilejskich miast, gdzie nauczał, a one się nie nawróciły.

Więcej…

 

2 X 2014 Papieska Msza w czwartek: o aniołach stróżach

Anioł stróż rzeczywiście istnieje; to nie jest jakaś fantazja, ale towarzysz drogi życia, którego Bóg postawił przy nas. Mówił o tym w liturgiczne wspomnienie Aniołów Stróżów Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do dwóch postaci, jakie pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii: anioła i dziecka. Jezus ukazuje je uczniom jako odpowiedź na nieco naiwne, choć zabarwione pewnym zadufaniem pytanie: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”. Papież zaznaczył, że postać dziecka to symbol potrzeby opieki, ale i prostoty w relacji do Ojca. A anioł oznacza z kolei właśnie ten troskliwy stosunek Boga do nas.

Więcej…

 

30 IX 2014 Papieska Msza we wtorek: czy skarga na swój los jest bluźnierstwem?

Także lament w chwilach ciemności może stać się modlitwą, ale należy strzec się teatralnych gestów. W ten sposób Papież komentował czytanie z Księgi Hioba, które słyszymy w dzisiejszej liturgii. Podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty Franciszek przypomniał m.in. prawdziwie wielkie tragedie, jak losy chrześcijan wypędzonych z powodu wiary.

Więcej…

 

29 IX 2014 Papieska Msza w poniedziałek: o walce aniołów z szatanem

Szatan przedstawia rzeczy jako dobre, jednak jego zamiarem jest zniszczenie człowieka, choćby poprzez „humanistyczne” motywacje. Tymczasem przed diabłem bronią nas aniołowie, którzy podejmują z nim walkę. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w liturgiczne święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W homilii Franciszek odniósł się do trzech obrazów z dzisiejszych czytań mszalnych: wizji proroka Daniela o obejmującym powszechne panowanie Synu Człowieczym, apokaliptycznej walki archanioła Michała z szatanem oraz ewangelicznej zapowiedzi zstępowania i wstępowania aniołów na Jezusa. Ojciec Święty wyszedł od starcia dobra ze złem reprezentowanym przez upadłego anioła:

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000