Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Ten, kto uważa się za mocnego, za takiego, który sam da sobie radę, jest co najmniej naiwny i w końcu padnie ofiarą tych wszystkich słabości, które w sobie nosi. To słabość skłania nas do proszenia Pana o pomoc, bo – jak się przed chwilą modliliśmy – «bez Ciebie nic nie możemy uczynić».

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 18.06.2015)

Nauczanie Kościoła

21 III 2014 Piątkowa Msza papieska: pokora i modlitwa, a nie przywłaszczanie sobie Słowa Bożego

By nie zabić w sobie Słowa Bożego, trzeba pokory i umiejętności modlitwy. W przeciwnym razie grozi nam przywłaszczenie sobie tego Słowa i używanie go wedle własnego uznania. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do Jezusowej przypowieści o niegodziwych dzierżawcach winnicy, którą słyszymy w dzisiejszej liturgii. Przypowieść ta była skierowana do arcykapłanów i starszych ludu, a więc do elity ówczesnego społeczeństwa. Jak zaznaczył Franciszek, Jezus pragnął im uświadomić, „jak nisko upadli” nie mając serca otwartego na Słowo Boże.

Więcej…

 

20 III 2014 Czwartkowa Msza papieska: o utracie imienia i ostatniej szansie w Ojcu

Człowiek, który pokłada ufność w sobie i swoich bogactwach czy ideologiach jest skazany na bycie nieszczęśliwym. Jeśli jednak ktoś pokłada ufność w Panu, przynosi owoc nawet w czas posuchy. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii cytował Psalm 1, który słyszymy w dzisiejszej liturgii. Stanowi on swoisty wstęp do Jezusowej przypowieści o bogaczu i Łazarzu z dzisiejszej Ewangelii. Franciszek zwrócił uwagę na różnicę dzielącą obu bohaterów przypowieści: pierwszy ma bogactwa, a drugi – imię.

Więcej…

 

18 III 2014 Wtorkowa Msza poranna: nawrócenie jako zbliżenie się do Boga i troska o potrzebujących

Wielki Post to czas poprawy życia i zbliżenia się do Boga, ale nie powinniśmy szukać usprawiedliwień ani czuć się lepsi od innych. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii komentował dzisiejszą Ewangelię, gdzie Jezus zachęca do słuchania autorytetu faryzeuszy i uczonych w Piśmie, ale nie do naśladowania ich obłudy.

Więcej…

 

17 III 2014 Poniedziałkowa Msza poranna: o drodze miłosierdzia

Przebaczać, aby samemu doświadczyć miłosierdzia – o tej drodze, którą powinien przebyć każdy, by osiągnąć pokój, mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus zachęca swoich uczniów, by byli miłosierni na wzór Boga Ojca. Jednak, jak zaznaczył Franciszek, aby być miłosiernym, trzeba po pierwsze znać samego siebie, w tym własną grzeszność, która powinna nas zawstydzać.

Więcej…

 

7 III 2014 Piątkowa papieska Msza poranna: o autentycznym poście polegającym na trosce o życie potrzebujących

Czy brzydzę się ciałem mojego brata albo siostry? To jedno z pytań, jakie postawił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W ten sposób zwrócił uwagę na ścisły związek łączący wiarę z miłosierdziem. Bez tego pozostaje tylko obłuda.

W swojej homilii Franciszek skomentował dzisiejszą Ewangelię, w której Jezus odpowiada uczniom Jana Chrzciciela na pytanie o post stosowany przez nich i przez faryzeuszy. Odpowiedź Jezusa porównującego siebie do pana młodego, a uczniów do gości weselnych wskazuje, że wiara to nie rodzaj etyki życia z pewnymi formalnościami, ale dzieje zbawienia – to wybranie i przymierze.

Więcej…

 

6 III 2014 Czwartkowa Msza papieska: chrześcijańskiej drogi nie można odłączać od krzyża i od Chrystusa

Pokora, cichość, hojność – oto chrześcijański styl, droga wiodąca przez krzyż na wzór Chrystusa, ale i prowadząca do radości. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Komentował w ten sposób Jezusową zachętę do zaparcia się samych siebie i codziennego niesienia krzyża, którą słyszymy w liturgii z czwartku po Popielcu. Jak zaznaczył Ojciec Święty, jest to chrześcijański styl, bo jako pierwszy tę drogę przebył sam Chrystus.

Więcej…

 

4 III 2014 Wtorkowa Msza papieska: modlitwa za prześladowanych

„Krzyż jest zawsze na chrześcijańskiej drodze”. To stwierdzenie znalazło się w dzisiejszej papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek skupił się na tym fragmencie Ewangelii św. Marka, gdzie Jezus mówiąc o stukrotnej obietnicy dla tych, którzy opuszczają wszystko dla Niego i Ewangelii, dodaje: „wśród prześladowań”. A zatem, jak zaznaczył Papież, życie chrześcijańskie nie jest jakimś „komercyjnym zyskiem”, ale pójściem za Jezusem ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z jednej strony jest to pozyskanie już teraz nowych bliskich i nowych dostatków, a życia wiecznego w przyszłości, ale także wystawienie się na nieuniknione ryzyko.

Więcej…

 

3 III 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: modlitwa w intencji powołań

O modlitwę w intencji powołań, aby Bóg posłał z misją księży i zakonnice mających serca wolne od bałwochwalczej próżności czy przywiązania do władzy i pieniędzy, prosił wiernych Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował scenę z młodzieńcem, który pytał Jezusa co czynić, by osiągnąć życie wieczne, a potem odszedł zasmucony. Był to, jak zaznaczył kaznodzieja, „dobry człowiek”, który choć od młodości zachowywał przykazania, chciał czegoś więcej.

Więcej…

 

28 II 2014 Piątkowa Msza papieska: podstawą nierozerwalności małżeństwa jest miłość Boga do człowieka, a klęsce ludzkiej miłości należy się troska, nie potępianie

Za kazuistyką zawsze stoi pułapka zastawiona na nas i na Boga, a kryzysom miłości małżeńskiej należy się troska, a nie potępienie. W ten sposób Papież skomentował dzisiejszą Ewangelię podczas porannej Mszy w Domu św. Marty. Chodzi o dyskusję Jezusa z faryzeuszami na temat małżeństwa i dopuszczalności rozwodu, gdzie padają słynne słowa: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.

Więcej…

 

27 II 2014 Czwartkowa Msza papieska: o śmiertelnym ryzyku chrześcijańskiej niekonsekwencji

Świadectwo prawdziwego życia chrześcijańskiego porusza serca niewierzących, a brak konsekwencji sieje zgorszenie. Chrześcijanie nie żyjący konsekwentnie ze swą wiarą powodują wiele zła. Papież Franciszek mówił o tym na porannej Mszy w Domu św. Marty.

Więcej…

 

25 II 2014 Wtorkowa Msza poranna: Papież przeciwko pełzającej wojnie światowej

Obraz dzieci umierających z głodu, podczas gdy świętują producenci broni, przywołał Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Jego homilia była jednym wielkim apelem o pokój na świecie i w rodzinach oraz potępieniem wojny. W ten sposób Franciszek komentował dzisiejsze pierwsze czytanie liturgiczne, w którym Jakub Apostoł zadaje pytanie o przyczyny wojen i kłótni wśród wierzących. Jak zauważył Papież, nie chodzi li tylko o jakieś nieporozumienia, ale o realne krwawe starcia, o których codziennie dowiadujemy się z mediów.

Więcej…

 

24 II 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: uzdrowienie i przebaczenie jako powrót do domu

Pójście za Jezusem to nie jakaś idea, ale stałe przebywanie w domu, to znaczy w Kościele, dokąd Chrystus kieruje każdego, nawet gdy ten się oddalił. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii komentował dzisiejszą Ewangelię o uzdrowieniu epileptyka, którego ojciec przyprowadził do bezradnych uczniów Jezusa. Franciszek zwrócił uwagę na towarzyszące zajściu charakterystyczne zamieszanie i bezproduktywną dyskusję z uczonymi w Piśmie. Z tego zgiełku wyłania się ojciec chłopca, błagając o jego uzdrowienie, a zarazem o zaradzenie swemu niedowiarstwu. Jezus wypędza złego ducha, a gdy uzdrowiony nieruchomieje jak martwy, bierze go za rękę i podnosi.

Więcej…

 

21 II 2014 Piątkowa Msza u św. Marty: wiara bez świadectwa w uczynkach to tylko pustosłowie

Wiara, która nie przynosi owoców w uczynkach, nie jest wiarą. Takie stwierdzenie znalazło się w papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek sprawował ją w intencji kard. Silvano Piovanellego, byłego arcybiskupa Florencji, który dzisiaj kończy 90 lat. Warto dodać, że z kolei we wczorajszej Mszy papieskiej wzięła udział s. Alma Bellotti, która ukończyła 107 lat. Sędziwa włoska zakonnica jest kamilianką i mieszka w Lukce w Toskanii.

Dzisiejsza homilia nawiązywała do pierwszego czytania liturgicznego, gdzie Jakub Apostoł przekonuje, że wiara bez uczynków jest martwa. Jak zauważył Franciszek, świat jest pełny chrześcijan często odmawiających wyznanie wiary, ale rzadko te słowa realizujących. To samo dotyczy erudytów, którzy z teologii czynią rodzaj katalogu możliwości, jednak bez praktycznego zastosowania. Do takich właśnie zwracał się w swoim liście św. Jakub.

Więcej…

 

20 II 2014 Papież na porannej Mszy o „drodze ucznia” w poznawaniu Chrystusa

Jezusa poznajemy nie tyle z katechizmu, co z codziennego naśladowania Go. Przydatna jest tu raczej postawa ucznia niż uczonego. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W swojej homilii Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy Jezusowe pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?” oraz odpowiedź Piotra: „Ty jesteś Mesjaszem”.

Więcej…

 

18 II 2014 Wtorkowa Msza u św. Marty: o słowie Jezusa jako lekarstwie na pokusę

Oprzeć się pokusom można jedynie wtedy, gdy słucha się słowa Jezusa, które daje również ufność. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do słów z pierwszego czytania liturgicznego na temat wytrwałości w pokusie. Św. Jakub Apostoł przedstawia w nim dynamikę kuszenia, które nie pochodzi od Boga, ale od pożądliwości i prowadzi do grzechu, a następnie do śmierci.

Więcej…

 

17 II 2014 Papież na Mszy porannej: o cnocie cierpliwości

O cierpliwości, która nie jest rezygnacją, lecz cnotą pozwalającą na znoszenie z wiarą codziennych przeciwności losu, mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W liturgii wzięli udział członkowie Rady Kardynałów, z którymi spotyka się on w tych dniach w Watykanie.

Więcej…

 

14 II 2014 Poranna Msza papieska: o trzech cechach chrześcijańskiej tożsamości

Chrześcijanin nigdy nie stoi w miejscu, lecz ciągle idzie naprzód mimo trudności. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W święto patronów Europy Cyryla i Metodego Franciszek mówił o tożsamości Chrystusowego ucznia, który z radością głosi Ewangelię, a wystrzega się malkontenctwa i pokusy „bycia wilkiem pośród wilków”. Ojciec Święty wyszedł w homilii od pierwszego czytania liturgicznego z Dziejów Apostolskich, gdzie słyszymy o decyzji Barnaby i Pawła, by pójść z Dobrą Nowiną do pogan.

Więcej…

 

13 II 2014 Papież Franciszek: w wyniku namiętności i próżności można stracić wiarę, zaś przez pokorę stać się wierzącym

Można recytować Credo, a być człowiekiem niewierzącym – podkreślił Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swą homilię osnuł wokół drogi prowadzącej „od bałwochwalstwa do adoracji żywego Boga” i odwrotnie. Komentując czytania mszalne Franciszek wskazał, że w wyniku namiętności i próżności wierzący może stracić wiarę, z drugiej zaś strony pokora może poganina doprowadzić do Boga.

Więcej…

 

10 II 2014 Papież podczas porannej Mszy o odkrywaniu na nowo rzeczywistego sensu celebracji eucharystycznej

O potrzebie odkrywania na nowo sakralnego sensu Eucharystii mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do objawienia się Boga w obłoku wypełniającym świątynię Salomona po przeniesieniu tam Arki Przymierza, o czym słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu liturgicznym. Jak zaznaczył Franciszek, mamy tu do czynienia z inną teofanią, niż w przypadku głoszenia słowa przez proroków. W świątyni Bóg staje się bliższy swemu ludowi. Z tym samym mamy do czynienia w celebracji liturgicznej, która nie jest jakąś imprezą towarzyską ani nawet spotkaniem modlitewnym, ale realną obecnością Pana.

Więcej…

 

7 II 2014 Papież na porannej Mszy o Janie Chrzcicielu jako ikonie ewangelicznego głosiciela i ucznia

Trzeba głosić Ewangelię bez osiągania korzyści z bycia chrześcijanami. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Punktem odniesienia jego homilii było męczeństwo Jana Chrzciciela, o którym słyszymy w dzisiejszej liturgii. Jak zauważył Franciszek, Jan miał niewiele czasu na głoszenie Słowa Bożego. Jego życie urywa się nagle i tragicznie, gdy trafia na dwór Heroda.

Więcej…

 

6 II 2014 Franciszek na porannej Mszy o potrójnej łasce dobrej śmierci

Misterium chrześcijańskiej śmierci rozważał Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Zachęcał też do modlitwy o potrójną łaskę: by umrzeć w Kościele, by umrzeć z nadzieją oraz by umrzeć pozostawiając spuściznę chrześcijańskiego świadectwa. W homilii Franciszek skupił się na pierwszym czytaniu liturgicznym, w którym słyszymy o odejściu króla Dawida i o jego testamencie. Jak zaznaczył Ojciec Święty, życie tego biblijnego bohatera upłynęło na służbie ludowi, pośród którego umierał, choć sam uważał się za grzesznika.

Więcej…

 

4 II 2014 Papież na porannej Mszy o łzach Ojca

Bóg także płacze, niczym kochający ojciec, który nigdy nie wyrzeka się swoich dzieci i zawsze na nie czeka. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował dzisiejsze czytania liturgiczne, w których słyszymy o rozpaczy Dawida po utracie zbuntowanego syna Absaloma oraz błaganie skierowane przez przełożonego synagogi do Jezusa, by ten ratował jego umierającą córkę. W tych dwóch postaciach widać postawę prawdziwego ojca, niezależnie od okoliczności, które można było po ludzku uznać za beznadziejne.

Więcej…

 

3 II 2014 Papieska Msza poranna: Dawid wzorem postawy w strapieniu

W trudnościach należy zawierzać Bogu, a nie zasłaniać się Nim czy wysługiwać się drugimi. W ten sposób można streścić papieską homilię wygłoszoną podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek oparł swoje rozważanie na pierwszym czytaniu liturgicznym, opisującym ucieczkę króla Dawida przed własnym synem Absalomem, który zdobywszy sobie sympatię ludu zorganizował zamach stanu. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Dawid bierze na serio sytuację zdrady i buntu, starając się przede wszystkim o jak najmniejsze straty ludzkie w nieuniknionej wojnie. Dlatego w smutku opuszcza Jerozolimę, by miasto nie zostało zniszczone.

Więcej…

 

31 I 2014 Papieska Msza u św. Marty: o grzechu Dawida i krzywdzie Uriasza

Kiedy słabnie obecność Boga pośród ludzi, zatraca się poczucie grzechu i wówczas może się zdarzyć, że inni zapłacą cenę naszej chrześcijańskiej miernoty. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował grzech Dawida, o którym słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Chodzi o swoiste ześlizgiwanie się króla od cudzołóstwa do zabójstwa przy zupełnym braku poczucia winy czy świadomości wagi popełnionych czynów.

Więcej…

 

30 I 2014 Poranna Msza papieska: homilia o trzymaniu z Kościołem

Nie można zrozumieć chrześcijanina bez Kościoła. To stwierdzenie padło podczas porannej Mszy papieskiej w kaplicy Domu św. Marty. W dzisiejszej homilii Franciszek kontynuował refleksję o postaci króla Dawida, opierając się na pierwszym czytaniu liturgicznym, w którym słyszymy modlitwę młodego władcy o Boże błogosławieństwo. Jak zauważył Ojciec Święty, słowa Dawidowej modlitwy wyrażają wielką zażyłość z Bogiem, a zarazem ścisłą przynależność do ludu Bożego. To nasuwa refleksję nad naszym poczuciem przynależności do Kościoła.

Więcej…

 

28 I 2014 Poranna Msza papieska: zachęta do modlitwy uwielbienia na wzór tańczącego króla Dawida

Modlitwa uwielbienia czyni nas płodnymi. W ten sposób Papież skomentował taniec króla Dawida przed Arką Bożą, o którym słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu liturgicznym. Jak zaznaczył w homilii, ten ekstatyczny taniec był prawdziwą modlitwą uwielbienia i radości. Podobnie tańczyła Sara po narodzinach Izaaka. Franciszek zwrócił przy tym uwagę, że wprawdzie dość łatwo wyobrażamy sobie modlitwę prośby czy dziękczynienia, a nawet adoracji. Jednak nie jest to takie oczywiste w przypadku oddania chwały Bogu, czyli modlitwy uwielbienia.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000