Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Zapamiętajmy te trzy słowa jako znak: czynić, słuchać, mówić. Ktoś, kto jedynie mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem, nie jest prawdziwym chrześcijaninem, bo ostatecznie wszystko upadnie, jako że nie stoi na skale miłości Bożej, nie jest trwałe jak skała. Ktoś, kto umie słuchać i ze słuchania czyni na mocy słowa pochodzącego od kogoś innego, a nie własnego, ten pozostanie stały.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 25.06.2015)

Nauczanie Kościoła

15 IV 2016 Papież na piątkowej Mszy: pokora otwiera zatwardziałe serca

Zatwardziałemu sercu człowieka, które zdecyduje się posłusznie otworzyć na Ducha Świętego, Bóg zawsze da łaskę podniesienia się na nowo – gdy to konieczne, przez upokorzenie. Mówił o tym Franciszek na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Punktem wyjścia rozważania była osoba św. Pawła, a ściślej moment jego nawrócenia pod Damaszkiem, opisany w liturgicznym czytaniu z Dziejów Apostolskich.

Więcej…

 

14 IV 2016 Papież na Mszy w czwartek: ulegać Duchowi Świętemu, nie prawu

Nie można stawiać oporu poruszeniom Ducha Świętego – to jedna z głównych myśli czwartkowej homilii Franciszka na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Papież ostrzegał przed tymi, którzy taki opór usprawiedliwiają wiernością prawu. Nawiązał przy tym do liturgicznego czytania z Dziejów Apostolskich o ewangelizowaniu przez Filipa dworzanina królowej etiopskiej Kandaki.

Jak podkreślił Franciszek, bohaterem tego spotkania tak naprawdę nie jest ani Filip, ani etiopski dworzanin, lecz działający Duch Święty. „To On działa. To Duch sprawia, że rodzi się i wzrasta Kościół” – mówił Papież.

Więcej…

 

12 IV 2016 Franciszek: prześladowania są chlebem powszednim Kościoła

Prześladowania są chlebem powszednim Kościoła. Zarówno te krwawe, jak i te dokonywane w białych rękawiczkach pod przykrywką nowoczesności i postępu. Franciszek mówił o tym na Mszy w kaplicy Domu św. Marty podkreślając, że prześladowania od samego początku wpisane są w chrześcijaństwo.

Więcej…

 

11 IV 2016 Papież na poniedziałkowej Mszy o zaślepieniu literą prawa

Uczeni w prawie oceniali innych wykorzystując Słowo Boże przeciw niemu samemu i mając zamknięte serca na głos proroków. Nie interesowało ich życie człowieka, lecz jedynie schematy wyznaczane przez prawo. To jedna z głównych myśli poniedziałkowej homilii Papieża na Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

7 IV 2016 Święci dnia codziennego i męczennicy rozwijają Kościół

O znaczeniu świętych dnia codziennego i męczenników dla rozwoju Kościoła mówił Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wskazał, że nadal jest wielu ludzi, którzy dzięki mocy Ducha Świętego dają w świecie konsekwentne i odważne świadectwo o Jezusie, często za cenę własnego życia.

Punktem wyjścia papieskiej refleksji było wybrzmiewające dziś w mszalnym czytaniu z Dziejów Apostolskich świadectwo Piotra złożone tuż po tym, jak w imię Jezusa uzdrowił on chromego od urodzenia. Sanhedryn chce go za to skazać na śmierć, ale Piotr mówi, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Franciszek zaznaczył, że to męstwo Apostoła jest totalną przeciwnością „tchórzliwego Piotra”, który wcześniej zaparł się Jezusa. Papież podkreślił, że sprawdzianem życia chrześcijanina jest spójne świadectwo, jednak nie możemy go dawać sami, bez Ducha Świętego. Dodał, że chrześcijańskie świadectwo, podobnie jak świadectwo Jezusa, daje życie.

Więcej…

 

5 IV 2016 Wtorkowa homilia Papieża o harmonii Ducha Świętego w Kościele

Harmonia w Kościele jest owocem Ducha Świętego i nie można jej mylić z uzgodnieniami, które nieraz obłudnie kryją spory i wewnętrzne podziały. Mówił o tym Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do opisu jerozolimskiej wspólnoty chrześcijańskiej z dzisiejszego pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich. Panowała tam harmonia będąca darem Ducha.

Więcej…

 

4 IV 2016 Papież na Mszy w poniedziałek: chrześcijanin mówi Bogu „tak”

Po obchodach wielkotygodniowych i wielkanocnych Ojciec Święty powrócił do porannych Mszy regularnie odprawianych w kaplicy Domu św. Marty. Ponieważ 25 marca przypadł w tym roku w Wielkim Tygodniu, liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego została przeniesiona na dzisiaj. W homilii Franciszek odniósł się do Ewangelii, w której Maryja mówi Bogu „tak”, przyjmując Jego wolę, co otwiera na późniejsze „tak” samego Jezusa.

Więcej…

 

17 III 2016 Franciszek: nadzieja nie pozwala nam pogrążyć się pośród życiowych trudności

Chrześcijańska nadzieja jest cnotą pokorną i silną, która nie pozwala nam się pogrążyć pośród licznych życiowych trudności. Papież Franciszek mówił o tym podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Przypomniał, że nadzieja pokładana w Bogu nigdy nie zawodzi, jest źródłem radości i pokoju dla udręczonego serca, a tym samym fundamentalną cnotą w życiu chrześcijanina.

Więcej…

 

15 III 2016 Papież na wtorkowej Mszy: Bóg wyniszczył się by nas zbawić

Aby poznać Bożą miłość do nas, trzeba patrzeć na Ukrzyżowanego, na Boga, który „wyzbył się bóstwa”, „zabrudził się” grzechem, aby zbawić ludzi. Wskazał na to Papież na porannej Eucharystii w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązał do czytań biblijnych z dzisiejszej Mszy. W pierwszym, z Księgi Liczb, mowa o wężach na pustyni, które kąsały Izraelitów.

„Bóg mówi do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu – chodzi o węża miedzianego. – Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». To ciekawe: Pan nie zabija węży, pozostawia je przy życiu. Jeśli jednak któryś z nich kogoś ukąsi, to ukąszony ma spojrzeć na węża miedzianego, a wtedy wyzdrowieje. Trzeba wywyższyć węża” - powiedział Papież.

Więcej…

 

14 III 2016 Papież na poniedziałkowej Mszy: mimo zła zawierzmy Bogu

Do kilku niedawnych tragedii nawiązał Papież podczas dzisiejszej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wspomniał zachorowania na raka spowodowane składowaniem toksycznych odpadów przemysłowych i śmieci w tzw. «ziemi ognia» koło Neapolu, męczeństwo sióstr misjonarek miłości w Jemenie i śmierć bezdomnego na rzymskiej ulicy. W homilii Franciszek wyszedł od pierwszego czytania z Księgi Proroka Daniela o Zuzannie niewinnie oskarżonej o cudzołóstwo i od słów psalmu responsoryjnego: „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.

Więcej…

 

3 III 2016 Papież na czwartkowej Mszy: miłosierdzie a zamknięte serce

Tylko wtedy, gdy nasze serce jest otwarte, może przyjąć Boże miłosierdzie. To jeden z głównych wątków homilii Franciszka podczas czwartkowej Mszy w Domu św. Marty. Papież przytoczył przykład niewierności ludu Bożego, o której mówi prorok Jeremiasza. Może ona zostać przezwyciężona tylko przez uznanie własnych grzechów i wejście na drogę nawrócenia.

Więcej…

 

1 III 2016 Papież na wtorkowej Mszy: przebaczajmy jak Bóg, zapominając

Wielki Post to czas przygotowania naszego serca na przyjęcie Bożego przebaczenia i uczenie się od Boga, jak przebaczać innym – mówił Franciszek na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji.

W homilii odniósł się do Ewangelii, w której Piotr pyta Jezusa, ile razy należy przebaczyć, oraz do modlitwy Azariasza, który został wrzucony do rozpalonego pieca za odmowę oddania hołdu złotemu posągowi fałszywego boga. Azariasz prosi Boga o miłosierdzie dla siebie i całego ludu. Wie bowiem, że może liczyć na dobroć Boga.

Więcej…

 

29 II 2016 Papież na poniedziałkowej Mszy: zbawienie przychodzi w prostocie Boga

Boże zbawienie nie przychodzi do nas przez wielkie wydarzenia, władzę, pieniądze, polityków czy duchownych. Otrzymujemy je przez rzeczy małe i proste. To główna myśl poniedziałkowej homilii Franciszka podczas Mszy w Kaplicy Domu św. Marty. Papież rozwinął ją w oparciu o czytania liturgiczne z Drugiej Księgi Królewskiej i Ewangelii św. Łukasza.

Odczytane fragmenty mówiły o oburzeniu i pogardzie. Z jednej strony mamy trędowatego Syryjczyka Naamana, który prosi proroka Elizeusza, by go wyleczył z trądu. Nie docenił jednak prostych gestów, które kazał mu on wykonać. Z drugiej strony mamy pogardę wobec Jezusa okazaną Mu przez jego rodaków. Ludzie są bowiem oburzeni przedstawionym przez Pana planem zbawienia, który nie ma takiej formy, jakiej chcieliby oni. Jezus zostaje poniżony przez uczonych w prawie, którzy usiłowali znaleźć zbawienie w moralnej kazuistyce i wielkiej liczbie zakazów. Ale lud im nie ufał.

Więcej…

 

25 II 2016 Papież na czwartkowej Mszy: wyznajemy wiarę przyjmując ubogich

O prawdziwej wierze, która realizuje się w dostrzeganiu i przyjmowaniu znajdujących się obok nas ubogich, mówił Franciszek w homilii podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Papież nawiązał do słów Ewangelii, w której Jezus opowiada zebranym przypowieść o bogaczu i biedaku.

Tekst św. Łukasza mówi o pewnym bogatym człowieku, który „ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie” (Łk 16, 19). Nie zauważył, że u bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Ta scena prowokuje Franciszka do postawienia pytania: „Czy jestem chrześcijaninem żyjącym na drodze kłamstwa, czy też jestem chrześcijaninem idącym drogą życia, to znaczy czynów i działania?”. Ojciec Święty zauważa, że ten bogacz „znał przykazania, z pewnością wszystkie, a w każdą sobotę chodził do synagogi i raz w roku do świątyni”. Był zatem człowiekiem religijnym. Co więc sprawiło, że nie widział otaczającej go rzeczywistości?

Więcej…

 

25 II 2016 Papież na czwartkowej Mszy: wyznajemy wiarę przyjmując ubogich

O prawdziwej wierze, która realizuje się w dostrzeganiu i przyjmowaniu znajdujących się obok nas ubogich, mówił Franciszek w homilii podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Papież nawiązał do słów Ewangelii, w której Jezus opowiada zebranym przypowieść o bogaczu i biedaku.

Tekst św. Łukasza mówi o pewnym bogatym człowieku, który „ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie” (Łk 16, 19). Nie zauważył, że u bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Ta scena prowokuje Franciszka do postawienia pytania: „Czy jestem chrześcijaninem żyjącym na drodze kłamstwa, czy też jestem chrześcijaninem idącym drogą życia, to znaczy czynów i działania?”. Ojciec Święty zauważa, że ten bogacz „znał przykazania, z pewnością wszystkie, a w każdą sobotę chodził do synagogi i raz w roku do świątyni”. Był zatem człowiekiem religijnym. Co więc sprawiło, że nie widział otaczającej go rzeczywistości?

Więcej…

 

23 II 2016 Papież na wtorkowej Mszy: Bóg jest konkretny

Chrześcijaństwo jest religią konkretną, bo opiera się na czynieniu dobra. To nie jest religia pustych słów, oparta na obłudzie i próżności. Stąd też i życie chrześcijańskie musi być konkretne. Są jednak tacy, którzy tylko udają wierzących. Chodzą do kościoła bez żadnych zobowiązań, traktując to jako prestiżową okazję do pokazania się, a nie podejmują służby najuboższym. To jedna z głównych myśli podjętych przez Franciszka podczas wtorkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Papież nawiązał do czytań liturgicznych, zarówno z Księgi Proroka Izajasza, jak i z Ewangelii św. Mateusza. Starał się w ten sposób wyjaśnić „ewangeliczną dialektykę między tym, co się mówi, a tym, co się robi”. Położył nacisk na słowa Jezusa, w których demaskuje On obłudę uczonych w Piśmie i faryzeuszów, a równocześnie zachęca uczniów i zebrane tłumy, by czynili i zachowywali wszystko, co oni im polecą, lecz uczynków ich nie naśladowali.

Więcej…

 

5 II 2016 Papież na Mszy w piątek: Bóg zwycięża pokorą

Styl działania Boga różni się od stylu działania człowieka, bo Bóg zwycięża zawsze pokorą. Przykładem tego jest historia życia i śmierci Jana Chrzciciela, który najpierw przygotował drogę Chrystusowi, by potem usunąć się w cień. To główna myśl homilii Franciszka podczas piątkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

4 II 2016 Papież: wiara najlepszym dziedzictwem jakie możemy przekazać

Najpiękniejszym dziedzictwem, jakie możemy zostawić innym, jest wiara. Papież Franciszek mówił o tym podczas porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Zachęcał też, byśmy nie bali się śmierci, ponieważ – jak podkreślił – nasze życie trwa dalej, a Bóg nigdy nas nie zawodzi.

Więcej…

 

1 II 2016 Papież na Mszy o pokorze i leczeniu ze zniewolenia grzechem

Pokora jest drogą do świętości. Myśl tę podjął Papież podczas poniedziałkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do historii króla Dawida, który świadom swoich grzechów przyjmuje upokorzenie w duchu zaufania Panu. Przypomniał, że Bóg zawsze przebacza grzechy, ale rany, które po nich zostają, są czasem trudne do uleczenia.

Więcej…

 

29 I 2016 Papież na Mszy w piątek: módlmy się o nieuleganie zniewoleniu

Powinniśmy modlić się, by słabości, które są przyczyną naszych grzechów, nas nie zniewoliły. To jedna z głównych myśli podjętych przez Franciszka podczas piątkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Homilię Papież oparł na biblijnej historii Dawida i Batszeby z Drugiej Księgi Samuela. Podkreślił, że diabeł zniewala w taki sposób, że grzesznicy nie odczuwają już potrzeby Bożego przebaczenia.

Więcej…

 

28 I 2016 Papież na Mszy o wielkoduszności i dawaniu świadectwa

Chrześcijanin ma serce wielkoduszne, bo jest dzieckiem Ojca, który w swej wielkiej hojności z otwartymi ramionami przyjmuje każdego. Mówił o tym Papież podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. We wspomnienie św. Tomasza z Akwinu Eucharystię z Franciszkiem koncelebrowała grupa kapłanów, którzy obchodzą w tym roku jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich.

Więcej…

 

22 I 2016 Papież na Mszy: jeśli biskup się nie modli, cierpi Lud Boży

Zadaniem biskupa jest modlić się i głosić zmartwychwstanie Jezusa; jeśli biskup się nie modli i nie głosi Ewangelii, a zajmuje się innymi sprawami, Lud Boży cierpi. To główna myśl homilii Franciszka podczas piątkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

21 I 2016 Papież na Mszy w czwartek: zazdrość i zawiść zabijają słowem

Zazdrość i zawiść stały w centrum papieskiej homilii podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek modlił się, żeby Bóg uchronił nas od tych odrażających grzechów. Podkreślił, że nie są od nich wolne nawet nasze chrześcijańskie wspólnoty. Posługujemy się niestety często językiem, by zabić innych.

Więcej…

 

19 I 2016 Franciszek na Mszy we wtorek: nie ma bezgrzesznych świętych

Bóg nie skupia się na tym, co zewnętrzne, ale patrzy w głębię serca. Mówił o tym Papież w homilii podczas wtorkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swoje rozważanie oparł na pierwszym czytaniu, które opisuje namaszczenie Dawida na króla Izraela. Franciszek zwrócił uwagę, że nawet wielcy święci mieli swoje pokusy i grzechy, co potwierdza także życie tego człowieka.

Więcej…

 

18 I 2016 Papież na poniedziałkowej Mszy: trzeba być otwartym na nowy powiew Ducha

Chrześcijanie, którzy wierni są zasadzie, że „zawsze tak się robiło”, mają serca zamknięte na niespodziewane działanie Ducha Świętego. Nigdy nie dojdą też do pełni prawdy, ponieważ są bałwochwalcami i ludźmi krnąbrnymi. Mówił o tym Papież podczas poniedziałkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty, nawiązując do czytań liturgicznych. Pojawia się w nich m.in. postać króla Saula, który słuchał bardziej ludzi niż Boga.

Więcej…

 

15 I 2016 Papież na porannej Mszy: miarą naszej wiary jest uwielbienie

Wiary nie można sobie kupić, jest ona darem, który zmienia życie – mówił Franciszek na porannej Eucharystii w papieskiej rezydencji. Ojciec Święty zachęcał dziś do refleksji nad stanem własnej wiary w Chrystusa. Punktem wyjścia jego rozważań była ewangeliczna scena uzdrowienia paralityka w Kafarnaum. Widzimy w niej wielki tłum ludzi, którzy robią wszystko, by zbliżyć się do Jezusa. Niektórzy zdecydowali się nawet na rozbiórkę dachu, aby w ten sposób postawić przed Nim chorego. Franciszek zwrócił uwagę na ich wielką i odważną wiarę, która pozwala iść naprzód. Podobną wiarę spotykamy również u innych postaci w Ewangelii. Papież wspomniał tu centuriona, który wstawia się za swoim sługą, oraz kobietę, która została uzdrowiona po tym, jak dotknęła się Jezusa.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000