Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Ten, kto uważa się za mocnego, za takiego, który sam da sobie radę, jest co najmniej naiwny i w końcu padnie ofiarą tych wszystkich słabości, które w sobie nosi. To słabość skłania nas do proszenia Pana o pomoc, bo – jak się przed chwilą modliliśmy – «bez Ciebie nic nie możemy uczynić».

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 18.06.2015)

Nauczanie Kościoła

28 XI 2013 Franciszek na porannej Mszy: mimo prześladowań i apostazji oddajmy chwałę Bogu

Moce tego świata chciałyby sprowadzić religię do sfery prywatnej. Jednak Boga, który zwyciężył świat, czci się ufnie i wiernie do samego końca. Mówił o tym Papież Franciszek na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

26 XI 2013 Papież na porannej Mszy św.: o chwilach i czasach oraz o modlitwie, rozeznaniu i nadziei

Człowiek może uważać się za pana chwili, ale tylko Chrystus jest władcą czasu. Mówił o tym Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty, zachęcając do chrześcijańskiego rozeznawania każdej chwili danej nam przez Boga, w perspektywie końca czasu. Z rozeznaniem należy łączyć modlitwę i nadzieję, co pozwala ukierunkowywać własne życie na Boga.

Więcej…

 

25 XI 2013 Papież na porannej Mszy św.: męczennicy żyją w obecnych czasach

Do zawierzenia Bogu nawet w najtrudniejszych sytuacjach i do odważnego podejmowania ostatecznych wyborów w życiu wezwał wiernych Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Okazją do apelu były dzisiejsze czytania liturgiczne, w których słyszymy historię czterech żydowskich młodzieńców zachowujących odrębne zwyczaje na dworze babilońskiego króla oraz ewangeliczną scenę z wdowim groszem.

Więcej…

 

22 XI 2013 Papieska Msza poranna: odzyskać sens adoracji

Świątynia to obszar sacrum, na którym chodzi nie tyle o obrzędowość, co o oddawanie czci Bogu. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek nawiązał w homilii do dzisiejszych czytań liturgicznych, w których jest mowa o oczyszczeniu świątyni jerozolimskiej. Zwrócił uwagę na dwa wymiary pojęcia świątyni. Pierwszy oznacza budynek, w którym lud chroni swą duszę, stając przed Bogiem. Drugi wymiar to osoba, która słucha w swym sercu głosu Boga.

Więcej…

 

19 XI 2013 Papież na porannej Mszy: żyjemy w czasach, w których starcy się nie liczą

Społeczeństwo, które nie szanuje osób w podeszłym wieku, nie ma pamięci, a zatem i przyszłości. Mówił o tym dziś rano Papież Franciszek podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Jego homilia skupiła się wokół dzisiejszego pierwszego czytania z Drugiej Księgi Machabejskiej, gdzie znajdujemy opis męczeństwa 90-letniego starca Eleazara, który nie chciał spożyć zakazanego mięsa z pogańskich ofiar. Ojciec Święty zwrócił uwagę na fakt, że człowiek ten odmówił nawet udawania takiego czynu, ze względu na przykład dla młodych.

Więcej…

 

18 XI 2013 Papież na porannej Mszy św. o „duchu niedojrzałego progresizmu”, który zaprzedaje własną wiarę

O wybawienie wierzących od ducha tego świata, który „we wszystkich sprawach idzie na kompromis”, łącznie z wartościami i wiarą, modlił się rano Papież. Ostrzegł też przed „globalizacją hegemonicznej jednorodności”, która jest owocem takiej postawy.

Więcej…

 

16 XI 2013 Papieska Msza dla kanoników kapituły Bazyliki św. Piotra

Ludzka modlitwa to słabość Boga. W ten sposób Papież zinterpretował w homilii przypowieść o wdowie i niesprawiedliwym sędzi z dzisiejszej Ewangelii. W porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty uczestniczyli kanonicy kapituły Bazyliki św. Piotra.

Więcej…

 

14 XI 2013 Franciszek na Mszy: o szukaniu Ducha mądrości a nie taniej sensacji i nowinek

Zbytnia ciekawość rodzi zamieszanie i oddala nas od Ducha mądrości, który obdarza pokojem. Papież Franciszek mówił o tym na porannej liturgii w Domu św. Marty. W homilii odniósł się do czytania z Księgi Mądrości. Wskazuje ono, że prawdziwi chrześcijanie żyją w mądrości Ducha Świętego. I właśnie ta mądrość prowadzi ich w duchu rozumnym, świętym, jedynym, wielorakim i subtelnym. Franciszek przypomniał jednak, że w świecie stykamy się z duchem stojącym w opozycji do mądrości Boga, z duchem wścibstwa.

Więcej…

 

12 XI 2013 Papież na porannej Mszy św.: "dusze sprawiedliwych są w ręku Boga"

Do dziecięcej ufności wobec Boga Ojca zachęcił Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do pierwszego czytania liturgicznego z Księgi Mądrości, gdzie słyszymy słowa pocieszenia w obliczu nieuchronności śmierci, która „weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą”.

Więcej…

 

11 XI 2013 Papież na porannej Mszy św.: ostrzeżenie przed obłudą i dobroczynnością kosztem innych

Kto nie żałuje za swoje grzechy i udaje chrześcijanina, ten bardzo szkodzi Kościołowi. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, jednak powinniśmy strzec się podwójnego życia, do którego prowadzi korupcyjna mentalność siejąca zgorszenie. Mówił o tym Papież Franciszek podczas porannej Mszy. W homilii nawiązał do słów o gorszycielach i potrzebie przebaczenia, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zwrócił uwagę na rozróżnienie, jakie czyni Jezus między grzechem a zgorszeniem.

Więcej…

 

9 XI 2013 Papież na porannej Mszy św.: Ecclesia semper reformanda

Aby Kościół był zawsze źródłem łaski, budowanym na Chrystusie i Jemu wiernym, a jego członkowie zawsze byli otwarci na nawrócenie – modlił się podczas porannej Mszy Papież. W dzisiejsze liturgiczne święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Franciszek nawiązał do czytań mszalnych, które ukazują trzy „ikony” Kościoła.

Więcej…

 

8 XI 2013 Papież na porannej Mszy św. o grzechu łapówkarstwa i korupcji

Papieska modlitwa za młodych, których rodzice karmią „brudnym chlebem łapówek i korupcji”, zabrzmiała podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do przypowieści o nieuczciwym rządcy, który kupuje sobie przychylność ludzi redukując ich długi wobec jego pana. Jak zaznaczył, Jezus konkludując tę przypowieść w dzisiejszej Ewangelii ostrzega przed duchem tego świata, który jest wrogiem Jego uczniów.

Więcej…

 

7 XI 2013 Papież na porannej Mszy św.: Bóg ma słabość do tych, którzy doń należą, dlatego sam ich szuka, choć się zagubili

O „słabości miłości” Boga, który cieszy się z odnalezienia zagubionej owieczki, mówił rano Papież Franciszek. Osnowę jego homilii podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty stanowiły przypowieści z dzisiejszej Ewangelii właśnie o zabłąkanej owcy i o zgubionej drachmie. Są one reakcją na szemranie faryzeuszy i uczonych w Piśmie, zgorszonych zbliżaniem się Jezusa do celników i grzeszników. Jak zauważył Ojciec Święty, w tym krótkim fragmencie Ewangelii św. Łukasza kilkakrotnie przewija się słowo „radość”. Oznacza to, że Bóg nie chce nikogo stracić, dlatego sam wyrusza na poszukiwanie zagubionych.

Więcej…

 

5 XI 2013 Papież na porannej Mszy św. o naturze Kościoła jako radosnej uczty, na którą zaprasza Chrystus

Istotą chrześcijaństwa jest zaproszenie do świętowania, które obejmuje nie tylko ludzi dobrych. Mówił o tym Papież Franciszek na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii podkreślił, że właśnie zaproszenie jest swoistym „dowodem osobistym” chrześcijanina. Jednak nie można zadowalać się figurowaniem na „liście zaproszonych”; trzeba odpowiedzieć na to zaproszenie i to w sposób całkowity.

Więcej…

 

31 X 2013 Franciszek na "polskiej" Mszy przy grobie bł. Jana Pawła II

Papież Franciszek wciąż zaskakuje. Dzisiejsze zaskoczenie było jednak szczególnie miłe dla Polaków. Ojciec Święty przewodniczył bowiem Mszy, która tradycyjnie w każdy czwartek odprawiana jest po polsku w Kaplicy św. Sebastiana w Bazylice Watykańskiej przy grobie bł. Jana Pawła II. Eucharystie te są transmitowane przez Radio Watykańskie i retransmitowane przez kilkanaście rozgłośni katolickich w Polsce. Dzisiejsze wydarzenie było o tyle niezwykłe, że po raz pierwszy w czasie tego pontyfikatu Papież przewodniczył Mszy transmitowanej regularnie przez polskie rozgłośnie.

Więcej…

 

29 X 2013 Papież na porannej Mszy św. o chrześcijańskiej nadziei i jej namiastkach

Chrześcijańska nadzieja to nie optymizm, ale gorące wyczekiwanie objawienia się Syna Bożego. Mówił o tym Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Ostrzegł także przed pokusą klerykalizmu i wygodnictwa, która gasi dynamizm i żywotność nadziei.

Więcej…

 

28 X 2013 Papież na porannej Mszy św. o orędownictwie Zmartwychwstałego

Jezus nie przestaje wstawiać się za nami u Ojca, pokazując mu swoje rany jako cenę odkupienia człowieka. Mówił o tym Papież w liturgiczne święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus poprzedza modlitwą wybór apostołów i uzdrowieńcze działanie wśród przybywających tłumów. Jak zaznaczył, jest to scena symboliczna, ukazująca istotę misji Jezusa.

Więcej…

 

25 X 2013 Papież na porannej Mszy św. o istocie spowiedzi

Umieć nazywać własne grzechy po imieniu, bez ich ukrywania. O tym istotnym aspekcie spowiedzi mówił dziś rano Papież Franciszek. Swoją homilię poświęcił właśnie Sakramentowi pojednania, wychodząc od szczerego wyznania św. Pawła z Listu do Rzymian: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę”.

Więcej…

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000