Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Droga naszego odkupienia wiedzie przez wiele porażek. Także ostatnia z nich, porażka Krzyża, jest zgorszeniem. Ale właśnie tam miłość zwycięża. I ta historia, która rozpoczęta miłosnym marzeniem idzie dalej drogą porażek, kończy się zwycięstwem miłości: krzyżem Jezusa. Nie wolno nam zapomnieć tej drogi, choć jest ona trudna.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 1.06.2015)

Nauczanie Kościoła

14 I 2016 Papież: wiary nie nauczymy się z książek

Wiara zawsze zwycięża, ponieważ potrafi przemienić każdą klęskę w wygraną. Nie jest jednak czymś magicznym, tylko osobistą relacją z Bogiem, której nie nauczymy się z książek. Papież Franciszek mówił o tym na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Przypomniał zarazem, że wiara jest darem, o który musimy usilnie prosić Boga.

Więcej…

 

12 I 2016 Franciszek: to nie papieże, ale modlitwa ludzi zmienia Kościół

Modlitwa czyni cuda i zapobiega temu, by nasze serce stało się zatwardziałe i bezlitosne. Franciszek mówił o tym na Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Podkreślił, że to modlitwa wiernych zmienia Kościół, a nie papieże, biskupi czy księża, a tymi, którzy go rozwijają, są święci. Swe rozważanie Papież osnuł wokół pierwszego czytania z księgi Samuela opowiadającego o modlitwie Anny, błagającej o potomka, i o postawie kapłana Helego strzegącego wejścia do świątyni.

Więcej…

 

8 I 2016 Papież na Eucharystii: nie każda miłość pochodzi od Boga

Nie każda miłość pochodzi od Boga, ale Bóg jest prawdziwą miłością. Te słowa, inspirowane dzisiejszą liturgią, stały się kanwą homilii Ojca Świętego na porannej Eucharystii w papieskiej rezydencji. Bóg – mówił Franciszek w kaplicy Domu św. Marty – kocha zawsze, kocha pierwszy, bez względu na to, jak wielkimi bylibyśmy grzesznikami.

Więcej…

 

7 I 2016 Franciszek: dzieła miłosierdzia sercem naszej wiary

Trwanie w Bogu jest oddechem życia chrześcijańskiego, jego stylem. A sercem naszej wiary są dzieła miłosierdzia. Papież Franciszek mówił o tym podczas pierwszej w nowym roku homilii na Mszy w Domu św. Marty. Przestrzegł też przed podążaniem za duchem tego świata i za tym wszystkim, co oddala od Boga, który stał się dla nas ciałem.

Punktem wyjścia papieskiej refleksji było czytanie z 1 Listu św. Jana Apostoła zachęcające do trwania w Bogu i badania duchów. Franciszek przypomniał, że prawdziwy chrześcijanin pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu i codziennie bada, co dzieje się w jego sercu i skąd to pochodzi. Wskazał, że jednym z czynników oddalających nas od Boga jest światowość. Podał też kryterium dobrego rozeznania tego, co się dzieje w naszej duszy.

Więcej…

 

15 XII 2015 Papież u św. Marty: Kościół ma być ubogi i pokorny

Papież ponownie przypomina Kościołowi, że ma być ubogi. Od chrześcijan oczekuje ponadto, by byli pokorni i zdani na Pana Boga. Franciszek mówił o tym na porannej Eucharystii. W homilii odniósł do współczesnego Kościoła ostrzeżenie, jakie Jezus wysuwa w dzisiejszej Ewangelii pod adresem arcykapłanów: nawet nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego.

Ojciec Święty nakreślił następnie wizerunek Kościoła wiernego Chrystusowi. Ma on być w pierwszym rzędzie pokorny.

Więcej…

 

14 XII 2015 Papież na Mszy: nadzieja wyzwala, surowość zamyka

Nadzieja pokładana w Bożym miłosierdziu otwiera horyzonty i wyzwala, podczas gdy surowość, zwłaszcza u duchownych, zamyka serca i powoduje wiele zła – mówił Papież na porannej Eucharystii. Doszedł do tych wniosków rozważając postać pogańskiego proroka Balaama, który na polecenie króla miał przekląć Izraela. Spotkawszy jednak Anioła Bożego, nawraca się on, otwiera serce i widzi daleko, dostrzega prawdę. Bo przy dobrej woli – podkreślił Franciszek – zawsze widzi się prawdę, a prawda daje nadzieję.

Ojciec Święty przypomniał, że nadzieja jest cnotą otrzymaną od Boga, która pozwala daleko sięgać wzrokiem ponad problemami, cierpieniami i naszymi grzechami. Pozwala nam zobaczyć piękno Boga.

Więcej…

 

10 XII 2015 Franciszek: zakochany w nas Bóg prosi „Oddaj mi swoje grzechy”

Bóg zakochany jest w naszej biedzie i naszej małości, Jego miłosierdzie jest bez końca. Papież mówił o tym na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty podkreślając, że Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych. W liturgii uczestniczyli m.in. członkowie Rady Kardynałów ds. reformy Kurii Rzymskiej, którzy dziś rozpoczynają swe dwunaste spotkanie robocze z Ojcem Świętym. Potrwa ono do soboty.

W homilii Franciszek przypomniał, że miłosierdzie jest jak czułość rodziców, którzy obejmują swe dziecko, by je pocieszyć i przywrócić mu poczucie bezpieczeństwa.

Więcej…

 

23 XI 2015 Papież na Mszy: uboga ufająca Bogu wdowa to ideał Kościoła

Wdowy występujące w Ewangelii są obrazem Kościoła, który oczekuje powrotu swego oblubieńca Chrystusa – mówił Papież na porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Franciszek odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której uboga wdowa wrzuca do świątynnej skarbony swe dwa grosze, czyli wszystko, co miała na utrzymanie.

Ojciec Święty przypomniał, że wdowa w świecie biblijnym jest synonimem ubóstwa, opuszczenia, zdania na pomoc innych. W tym wypadku jest ona również kimś, kto całkowicie pokłada ufność w Panu.

Więcej…

 

20 XI 2015 Papież na Mszy: aby Kościół nie uległ duchowi światowości

Kościół nie może być przywiązany do władzy i pieniędzy. Jego siłą i radością jest słowo Jezusa – mówił Papież na porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Franciszek komentował najpierw pierwsze czytanie z Księgi Machabejskiej, w którym opisana jest rekonsekracja świątyni jerozolimskiej po tym, jak została ona sprofanowana przez pogan i ducha światowości. Lud Boży świętuje, ponieważ odzyskał własną tożsamość. Na marginesie Papież zauważył, że prawdziwą radość i umiejętność świętowania daje jedynie wiara, wierność Przymierzu. Duch światowy może zaoferować co najwyżej trochę rozrywki i zgiełku, ale świętować nie potrafi.

Więcej…

 

19 XI 2015 Papież na Mszy: Jezus płacze nad światem, który zabija

Cały świat jest dziś w stanie wojny, dla której nie ma usprawiedliwienia. Odrzucenie drogi pokoju powoduje płacz Boga, płacz Jezusa. Mówił o tym Papież Franciszek w homilii podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Franciszek nawiązał tym samym do słów z Ewangelii św. Łukasza, w których czytamy, że gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, zapłakał na jej widok. Zwrócił się wtedy do tego miasta znamiennymi słowami: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami” (Łk 19, 42).

Więcej…

 

16 XI 2015 Papież na poniedziałkowej Mszy: bronić się przed duchem światowości

Humanizm, który zajmuje miejsce Jezusa, niszczy tożsamość chrześcijańską. A tej nie można wyprzedawać. To jedna z głównych myśli zawartych przez Papieża Franciszka w homilii na Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Ojciec Święty nawiązał m.in. do czytania z Pierwszej Księgi Machabejskiej. Mówi ona o królu Antiochu Epifanesie jako o „korzeniu wszelkiego grzechu”. Narzucił on bowiem Izraelowi pogańskie zwyczaje. Franciszek zauważa, że logika korzenia jest następująca: nie widać go, wydaje się, że jest nieszkodliwy, ale później rozrasta się i pokazuje całą prawdziwą rzeczywistość. Rzeczą całkiem nierozsądną było bowiem zawieranie przymierzy z narodami, od których Izraelici doświadczyli wcześniej wiele zła.

Więcej…

 

13 XI 2015 Papież na piątkowej Mszy o pięknie Boga

Różne niebezpieczeństwa zagrażają wierzącym. Jedną z nich jest pokusa ubóstwienia rzeczy ziemskich, a nawet pewnych nawyków, tak jakby miały trwać wiecznie. W rzeczywistości jedynym pięknem wiecznym, na które warto patrzeć, jest piękno Boga – mówił Franciszek w homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązał przy tym do słów psalmu z dzisiejszej liturgii: „Niebiosa głoszą chwałę Boga”. Problemem jest jednak fakt, że człowiek często pada na twarz przed tym, co jest tylko jej odbiciem, które kiedyś zgaśnie.

Więcej…

 

6 XI 2015 Papież na Mszy: Ksiądz który kocha pieniądze nie może być dobrym sługą

Przed pokusą „podwójnego życia” przestrzegał Papież biskupów i kapłanów podczas dzisiejszej homilii w kaplicy Domu św. Marty. Zadaniem Kościoła jest służba i właśnie dlatego karierowicze czy ludzie przywiązani do pieniędzy wyrządzają mu ogromną szkodę. Ojciec Święty zwrócił uwagę na postacie dwóch sług, przedstawione w dzisiejszej liturgii. Pierwsza z nich to św. Paweł, który całkowicie oddał się służbie Ewangelii i nigdy nie wykorzystywał możliwości, jakie dawał mu jego urząd apostoła. Zawsze służył innym, nigdy samemu sobie.

Więcej…

 

5 XI 2015 Papież na Mszy: Nie wolno nikogo wykluczać ze wspólnoty

Poprzez swoją ofiarę na Kalwarii Chrystus włączył wszystkich ludzi w dzieło zbawienia – przypomniał Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Dlatego chrześcijanie nie mogą zamykać się w jakiejś grupce, której członkowie uważają się za lepszych od innych. Ewangelia często pokazuje, jak grzesznicy i celnicy przychodzą do Jezusa, co nie podobało się faryzeuszom i uczonym w Piśmie. W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł ostrzega członków rzymskiej wspólnoty, by nie byli podobni do faryzeuszy i nie sądzili innych ani nimi nie pogardzali.

Więcej…

 

30 X 2015 Papież na Mszy: Bóg przebacza jak Ojciec, a nie jak prawnik

Dobry kapłan potrafi się wzruszyć i jest zaangażowany w życie ludzi – mówił Papież na porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Dziś Franciszek wygłosił kazanie po hiszpańsku. Tym razem bowiem poranna liturgia była połączona z dziękczynieniem za 60 lat kapłaństwa kard. Javiera Lozana Barragána, byłego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

Punktem wyjścia papieskich rozważań było współczucie Boga dla każdego z nas i całej ludzkości. Wyrazem tego współczucia jest fakt, że posłał On swego Syna, aby nas odrodzić i odnowić.

Więcej…

 

29 X 2015 Papież na Mszy: Bóg nie może nie kochać, my możemy Go odrzucić

Bóg może nas tylko kochać – zwrócił uwagę Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do czytań dzisiejszej liturgii mszalnej. Pierwsze z nich pochodzi z Listu św. Pawła do Rzymian. Apostoł wyjaśnia w nim, że „jeżeli Bóg jest z nami, to któż będzie przeciwko nam? Jeżeli Bóg zbawia, któż nas potępi?”.

„Wydaje się – powiedział Ojciec Święty – jakby moc tej pewności zwycięstwa, tego daru chrześcijanin miał w już w rękach jako swoją własność. Tak, jakby chrześcijanie mogli triumfalistycznie powiedzieć: «Teraz to my jesteśmy zwycięzcami!»”. Ale ma to inne znaczenie. „Jesteśmy zwycięzcami – wskazał Franciszek – nie dlatego, że mamy ten dar w rękach, ale z innego powodu. To coś innego sprawia, że zwyciężamy, czy przynajmniej możemy zwyciężyć, jeśli tego nie będziemy chcieli odrzucić. Jest to fakt, że nic «nie zdoła nas nigdy odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym»”.

Więcej…

 

23 X 2015 Papież na piątkowej Mszy: chrześcijanin musi odpowiadać na znaki czasu

„Czasy się zmieniają i my, chrześcijanie, musimy nieustannie się zmieniać”. Przypomniał o tym Papież Franciszek w homilii podczas piątkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Ta nieustanna przemiana musi dokonywać się w wolności i w duchu prawdy wiary. Chrześcijanie mają bowiem czynić to, czego chciał od nas Chrystus. Kościół winien zatem przyglądać się „znakom czasu”, nie ulegając konformizmowi, ale szukając właściwych wzorców postępowania na modlitwie.

Więcej…

 

22 X 2015 Papież na Mszy: nasz wysiłek otwiera drzwi Duchowi Świętemu

Wysiłek chrześcijanina ma na celu otwieranie drzwi serca Duchowi Świętemu. Mówił o tym Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Ojciec Święty podkreślił, że nawrócenie jest dla chrześcijanina zadaniem, jest codzienną pracą, która prowadzi do spotkania z Jezusem. Nawiązując do czytania dzisiejszej liturgii mszalnej z Listu do Rzymian wskazał, że aby przejść od służby nieprawości do uświęcenia potrzebny jest codzienny wysiłek. Zwrócił uwagę, że św. Paweł bierze za przykład sportowca, który trenuje, przygotowując się do zawodów. „A jeśli on, aby wygrać zawody, podejmuje taki wysiłek, to co będziemy robić my, którzy mamy osiągnąć wielkie zwycięstwo Nieba?” – zapytał Franciszek, zauważając następnie, że apostoł zachęca nas do takiego wytrwałego wysiłku.

Więcej…

 

20 X 2015 Papież na Mszy we wtorek o obfitości Bożej miłości wobec człowieka

Bóg zawsze udziela swoich łask hojnie i z wielką obfitością. By zrozumieć tę obfitość Bożej miłości, potrzeba nam Jego łaski. O tym właśnie mówił w homilii podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty Papież Franciszek.

Ojciec Święty kilkakrotnie podkreślił, że miłość Boga do człowieka jest przeobfita. Ale sam człowiek od tej wielkoduszności często ucieka, zwłaszcza gdy ma ofiarować komuś coś, co posiada. W tym kontekście Franciszek nawiązał do fragmentu listu św. Pawła do Rzymian z dzisiejszej liturgii. Zbawienie przyniesione przez Jezusa, które pokonało upadek Adama, jest wyrazem tego, co oznacza dawanie w obfitości. Zbawienie jest „przyjaźnią między nami a Nim” – zauważył Papież.

Więcej…

 

19 X 2015 Papież na Mszy: przywiązanie do bogactwa dzieli rodziny

Jezus nie potępia bogactwa, ale przywiązanie do bogactwa. Ono bowiem dzieli rodziny i staje się przyczyną wojen. To główna myśl homilii Papieża Franciszka podczas poniedziałkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty, nawiązująca do czytań liturgicznych. Ojciec Święty zwrócił w tym kontekście uwagę, że przywiązanie do bogactwa jest bałwochwalstwem. Przypomniał tu znane słowa z Ewangelii o tym, że nie można służyć dwom panom: Bogu i mamonie.

Więcej…

 

16 X 2015 Papież na piątkowej Mszy: modlitwa zwalcza wirus hipokryzji

Musimy się modlić, by nie zostać zainfekowani wirusem hipokryzji, tej obłudnej postawy, która uwodzi ukrytym w cieniu kłamstwem. Do podjęcia tego wezwania Jezusa zachęcił Franciszek, komentując słowa Ewangelii w homilii podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

15 X 2015 Papież na czwartkowej Mszy: miłość Boga jest darmowa

Strzeżcie się uczonych w prawie, którzy ograniczają horyzonty Boga i pomniejszają Jego miłość. To główna myśl, którą podjął Franciszek w homilii podczas Eucharystii w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązując do dzisiejszych czytań mszalnych, skoncentrował się on na istocie przykazania miłości i na pokusie kontrolowania zbawienia.

Papież zauważył, że jedną z największych trudności jest zrozumienie darmowości zbawienia w Jezusie Chrystusie. Już św. Paweł miał kłopot z wytłumaczeniem tego ludziom swoich czasów. „Jesteśmy przyzwyczajeni, iż mówi się, że Jezus jest Synem Bożym, że przybył z miłości, aby nas zbawić, a także, że za nas umarł. To słyszeliśmy wiele razy i do tego jesteśmy przyzwyczajeni” – mówił Ojciec Święty. Dodał jednak, że kiedy wchodzimy w tajemnicę Bożej miłości bez granic, ogarnia nas zdumienie i być może wolimy nie próbować tego zrozumieć. Zachęcił zatem do odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest moja osobista odpowiedź na zbawienie, które jest owocem darmowej miłości Boga?”.

Więcej…

 

9 X 2015 Papież w homilii: diabeł uczy relatywizmu, wycisza sumienie

Przedstawianie dobra, które ktoś czyni, jako zła, oczernianie z zazdrości, zastawianie pułapek – to wszystko nie pochodzi od Boga, tylko od diabła. Przypomniał o tym Papież, komentując dzisiejszą Ewangelię na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Zwrócił uwagę, że kiedy Chrystus czynił dobro, wypędzając złe duchy, wielu ludzi słuchało Go i uznawało Jego autorytet – ale nie wszyscy.

Więcej…

 

8 X 2015 Papież na Mszy: Bóg ma w pamięci dobrych, a złych zapomina

Bóg nigdy nie opuszcza sprawiedliwych, natomiast ci, którzy rozsiewają zło, stają się jakby nieznanymi, ich imion w niebie się nie pamięta. Zwrócił dziś na to uwagę Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do konkretnych przypadków, takich jak nie mająca jeszcze czterdziestu lat matka trojga dzieci, śmiertelnie chora na raka, albo pobożna staruszka, której syna zamordowała mafia. Wobec takich życiowych dramatów wiara wielu ludzi wystawiona jest na próbę. Stawiają pytanie: „Dlaczego?”. Dlaczego tak się dzieje? „Jakiż pożytek mieliśmy z tego”, że przestrzegaliśmy Bożych przykazań, podczas gdy „zuchwali”, choć czynili zło, „wystawiali na próbę Boga”, pozostają bezkarni? – pytał Ojciec Święty słowami proroka Malachiasza z pierwszego czytania dzisiejszej Mszy.

Więcej…

 

1 X 2015 Papież na czwartkowej Mszy: „Radość Pana jest naszą siłą”

Po przerwie związanej z papieską podróżą na Kubę i do USA Franciszek powrócił do codziennych Mszy publicznych sprawowanych w Kaplicy Domu św. Marty. W homilii wskazał na znaczenie radości Pana, która jest naszą siłą. To właśnie w Nim odnajdujemy naszą tożsamość. Papież nawiązał także do wspomnienia liturgicznego św. Teresy z Lisieux, szczególnie bliskiej Jorge Mario Bergoglio.

Więcej…

 

15 IX 2015 Papież na wtorkowej Mszy o macierzyństwie Kościoła

Kościół jest matką, a nie sztywnym stowarzyszeniem, które w końcu stanie się sierotą. Musi mieć w sobie macierzyńskość wyrażającą się w pokorze, dobroci, przebaczeniu i czułości. Tak mówił Franciszek podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Również dzisiaj Eucharystię koncelebrowali z Papieżem członkowie Rady Kardynałów pomagającej mu w reformie Kurii Rzymskiej.

Franciszek wyszedł w homilii od czytań liturgicznych wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. Nawiązał do słów, które Pan Jezus skierował z krzyża do Niej i do swego umiłowanego ucznia: „Synu, oto Matka Twoja”. Podkreślił, że nie można myśleć o Maryi, nie pamiętając, że jest Ona matką. Jej macierzyństwo, jak dodał, obejmuje zatem osobę tego nowego syna, a zarazem rozszerza się na cały Kościół i całą ludzkość.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000