Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Drogą Jezusowego ucznia jest iść dalej, by nieść Dobrą Nowinę. Ale jest jeszcze jeden szlak do przebycia: droga wewnętrzna, pokonywana we własnym wnętrzu, droga ucznia, który szuka na co dzień Pana na modlitwie, na medytacji. Także tę drogę trzeba przebyć, bo jeśli uczeń nie szuka zawsze Boga, Ewangelia, którą niesie innym, będzie słaba, rozcieńczona, bez mocy.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 11.06.2015)

Nauczanie Kościoła

14 IX 2015 Papieska Msza z Radą Kardynałów: uważajmy na diabła i jego obietnice

Aby iść naprzód po drodze życia chrześcijańskiego, trzeba się uniżyć tak jak Jezus na Krzyżu – mówił Franciszek na porannej Mszy w Kaplicy Domu św. Marty. Liturgią tą zainaugurowane zostało 11. już posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga Franciszkowi w reformowaniu Watykanu i Kościoła Powszechnego. Będzie ona obradować w Rzymie do środy. 9 purpuratów koncelebrowało dziś z Papieżem.

Więcej…

 

11 IX 2015 Piątkowa homilia Papieża o konieczności wystrzegania się obłudy

Wszyscy, począwszy od Papieża, muszą się wystrzegać hipokryzji – powiedział Franciszek na porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Zaznaczył, że aby być miłosiernym względem innych, trzeba mieć odwagę, by obwiniać samego siebie. Takiej postawy uczy nas św. Paweł w Liście do Tymoteusza. Natomiast Pan Jezus w Ewangeliach ostatnich dni kreśli wizerunek chrześcijanina, który jest dobry, łagodny i czuły. Mówi też o pewnej zasadzie wzajemności: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni.

Więcej…

 

10 IX 2015 Papież na czwartkowej Mszy: kto nie przebacza, nie jest chrześcijaninem

Jezus jest Księciem Pokoju, gdyż buduje go w naszych sercach. To jeden z tematów, które stały w centrum homilii Franciszka podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Dla Papieża, który swe słowo oparł na czytaniach liturgicznych, na pokój trzeba patrzeć w połączeniu z pojednaniem. A za dar pokoju powinniśmy zawsze dziękować. Zwłaszcza, że każdego dnia słyszymy o tak wielu miejscach, „gdzie wciąż trwają wojny, zniszczenia, nienawiść i wrogość” - podkreślił Ojciec Święty.

Więcej…

 

8 IX 2015 Papież na Mszy: Bóg podąża zarówno ze świętymi, jak i grzesznikami

Bóg podąża z wszystkimi: zarówno świętymi, jak i grzesznikami. Nie zraża się naszymi przewinieniami tylko prowadzi swe dzieło usprawiedliwiania i jednania. Czyni to będąc przy naszym boku, nie zwołując wielkich zebrań czy wydając specjalnych dekretów. Papież Franciszek mówił o tym w czasie porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. 

Więcej…

 

7 IX 2015 Msza w Domu św. Marty: nie ma chrześcijaństwa bez prześladowań

„Również dziś trwa prześladowanie chrześcijan. I wiele sił przykłada do tego rękę swoim milczeniemˮ – mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Miała ona charakter szczególny. Potwierdzała bowiem komunię między Papieżem i nowym ormiańskokatolickim patriarchą Cylicji. Jest nim Grzegorz Piotr XX Ghabroyan. Wraz z Franciszkiem, prócz patriarchy, Eucharystię koncelebrowali także wszyscy członkowie synodu patriarchalnego oraz kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

Więcej…

 

4 IX 2015 Pośród wojen i nienawiści chrześcijanie mają być ludźmi pokoju i pojednania

Plotkarstwo i sianie podziałów to choroba, na którą cierpi współczesny Kościół – uważa Ojciec Święty. Papież powrócił do tego tematu podczas Eucharystii w kaplicy Domu św. Marty. Podkreślił, że chrześcijanie, tak jak Chrystus, mają nieść pokój.

Więcej…

 

3 IX 2015 Papież na czwartkowej Mszy: zdumienie i pokora drogą do Jezusa

Zdolność uznania własnej grzeszności otwiera nas na prawdziwe spotkanie z Jezusem. Papież Franciszek mówił o tym w czasie czwartkowej Mszy w Domu św. Marty. Komentując ewangelię o cudownym połowie ryb przypomniał, że Piotr, mimo iż przez całą noc nic nie złowił, na słowa Jezusa jednak ufnie zarzucił sieci.

Więcej…

 

1 IX 2015 Franciszek podczas wtorkowej Mszy: zamiast plotkować, umacniajmy się nawzajem

Zamiast zajmować się plotkami, chrześcijanie mają umacniać się nawzajem w nadziei na ostateczne spotkanie z Chrystusem – mówił Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Po wakacyjnej przerwie Papież wznowił codzienne Eucharystie w swej rezydencji.

Więcej…

 

26 VI 2015 Piątkowa Msza: Jezus zbliża się do wykluczonych

Chrześcijanie muszą zbliżać się i wyciągać rękę do tych, których chce się wykluczyć ze społeczeństwa. Dzięki temu Kościół stanie się prawdziwą wspólnotą – mówił Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek przypomniał, że tak właśnie postępował względem wykluczonych sam Jezus. Był blisko nich i nie bał się pobrudzić sobie rąk. Dotykał na przykład trędowatych, aby ich uzdrowić. W ten sposób pokazał Kościołowi, że nie można tworzyć wspólnoty bez bliskości.

Więcej…

 

25 VI 2015 Papież na czwartkowej Mszy o kryteriach prawdy

Pasterze Kościoła nie mogą wiele mówić, a mało słuchać, bo ludzie wyczuwają spójność autorytetu przez nich posiadanego. Wskazał na to Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swoją homilię Franciszek poświęcił rozróżnianiu między prawdziwymi głosicielami Ewangelii a „pseudoprorokami”. Okazją był passus z dzisiejszej Ewangelii mówiący, że „tłumy zdumiewały się nauką Jezusa. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie”.

Więcej…

 

19 VI 2015 Papieska Msza: inwestujcie na niebiańskiej giełdzie!

Bogactwa, które gromadzi się dla siebie, stoją u źródeł wojen, rozbicia rodzin, utraty godności. Natomiast naszą „codzienną walką” powinno być zarządzanie „dla dobra wspólnego” zasobami ziemi i tymi, które się posiada. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

18 VI 2015 Papieska Msza: o słabości, modlitwie i przebaczeniu

Chrześcijanin powinien być świadomy, że bez Bożej pomocy nie może w życiu iść naprzód. A dobrze się modlić możemy tylko wówczas, gdy umiemy przebaczać. Podkreślił to Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

16 VI 2015 Papieska Msza poranna: ubóstwo stanowi centrum Ewangelii

Jeśli usunie się z Ewangelii ubóstwo, nie da się zrozumieć Jezusowego przesłania. A nazywanie komunistami księży czy biskupów, którzy mówią o ubogich, jest niesprawiedliwe – powiedział Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

15 VI 2015 Papieska Msza poranna: uważać na czas łaski

Chrześcijanin powinien nauczyć się strzec swojego serca przed namiętnościami i pogańskim hałasem, by być uważnym na czas łaski. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek zwrócił uwagę właśnie na ów „pomyślny czas”, o którym mówi św. Paweł w pierwszym czytaniu liturgicznym, zachęcając Koryntian, by „nie przyjmowali na próżno łaski Bożej”. Aby ją przyjąć, jak stwierdził Papież, trzeba mieć serce przygotowane i oczyszczone ze „światowego szumu” i „diabelskiego hałasu”. Dlatego właśnie Apostoł ostrzega, by „nie dawać nikomu sposobności do zgorszenia”.

Więcej…

 

11 VI 2015 Papieska Msza: Droga – służba – darmowość

Droga – służba – darmowość. Ten trójmian pojęć rozwinął Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii komentował Jezusowe rozesłanie uczniów, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

9 VI 2015 Papieska Msza: potrzeba troski o tożsamość

O potrzebie naszej troski o chrześcijańską tożsamość w otwarciu na działanie Ducha Świętego mówił Papież podczas porannej Mszy. Ostrzegł także przed przekształceniem wiary w rodzaj „pięknej idei” rozcieńczonej duchem tego świata.

Więcej…

 

1 VI Poranna Msza papieska: zwycięstwo Odrzuconego

Zbyt wiele razy powiedzieliśmy Jezusowi „Odejdź”, nie rozpoznając Go w porażce. Tymczasem zwycięstwo miłości Boga do człowieka objawia się właśnie w pozornej klęsce Krzyża Jego Syna. W ten sposób Papież wyjaśniał podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty przypowieść o zbrodniczych dzierżawcach winnicy, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

29 V 2015 Wiara autentyczna, otwarta na innych i na przebaczenie, czyni cuda

Wiara autentyczna, otwarta na innych i na przebaczenie, czyni cuda. Niech Bóg nas uchroni przed popadnięciem w religijność egoistyczną i interesowną. Te słowa padły podczas papieskiej Mszy porannej w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

28 V 2015 Papieska Msza poranna: jak nie oddalać od Jezusa?

Są tacy chrześcijanie, którzy oddalają ludzi od Jezusa, bo myślą tylko o swoich relacjach z Bogiem, albo dlatego, że są interesowni w sprawach doczesnych bądź są rygorystami. A są i tacy chrześcijanie, którzy naprawdę słuchają wołania tych, co potrzebują Pana. W ten sposób można streścić papieską homilię podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

26 V 2015 Papieska Msza poranna: o Bożej zapłacie

Nieładnie, kiedy chrześcijanin chce iść za Jezusem i jednocześnie za sprawami doczesnymi. Przestroga przed tym znalazła się w papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek zaznaczył, że wierzący jest wezwany do dokonania radykalnego wyboru, a nie połowicznego, bo – jak stwierdził – nie można mieć „i nieba, i ziemi”.

W ten sposób Ojciec Święty komentował Jezusową odpowiedź z dzisiejszej Ewangelii na stwierdzenie Piotra: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jak zaznaczył, Jezus poniekąd komentuje poprzednie wydarzenie z bogatym młodzieńcem i Jego słowa idą w inną stronę, niż spodziewali się uczniowie. Obiecuje bowiem nie bogactwa, lecz Królestwo niebieskie „wraz z prześladowaniami, z krzyżem”.

Więcej…

 

25 V 2015 Papieska Msza w kaplicy Domu św. Marty

Należy czynić tak, aby posiadanie bogactw służyło dobru wspólnemu. Obfitość dóbr przeżywana w sposób egoistyczny jest smutna, odbiera nadzieję i stoi u podstaw wszelkiego zepsucia, wielkiego czy małego. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

22 V 2015 Papieska Msza: o trzech spojrzeniach Jezusa

Jak dzisiaj spogląda na mnie Jezus? To pytanie zadał Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do dialogu Jezusa z Piotrem z dzisiejszej Ewangelii, w którym słyszymy potrójne pytanie: „Czy miłujesz Mnie?”. W tym kontekście Franciszek mówił o „trzech spojrzeniach” Jezusa na Księcia Apostołów. Pierwsze z nich, to „spojrzenie wybrania”; drugie – „spojrzenie skruchy”; a trzecie – „spojrzenie posłania”.

Więcej…

 

21 V 2015 Papieska Msza: potrzeba modlitwy o jedność

Rany Jezusa są ceną zjednoczenia Kościoła z Nim i Ojcem. Współcześni chrześcijanie powinni prosić o łaskę jedności i walczyć o to, by nie było wśród nich „ducha podziałów, wojen i zazdrości”. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W ten sposób Franciszek nawiązał w homilii do słynnej Jezusowej modlitwy za uczniów, „aby byli jedno”, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

19 V 2015 Papieska Msza: o ostatecznym pożegnaniu

Zawierzmy się Ojcu w chwili naszego pożegnania z tym światem. Tak Papież komentował na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty dzisiejsze czytania liturgiczne. W pierwszym z nich, z Dziejów Apostolskich, słyszymy, jak Paweł żegna się z wiernymi w Milecie, udając się do Jerozolimy, gdzie spodziewa się „więzów i utrapień”. Dla Franciszka było to okazją do kolejnego przypomnienia o ofiarach prześladowań religijnych na świecie, w tym m.in. o muzułmańskim plemieniu Rohingja wypędzonym z Birmy przez reżim wojskowy. O tych uchodźcach zrobiło się ostatnio głośno w związku z ich dramatycznymi losami na Morzu Andamańskim u wybrzeży Indonezji.

Mowę pożegnalną słyszymy również w dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus wstawia się u Ojca za swoimi uczniami. „Skoro Jezus się żegna i żegna się Paweł, to pomoże nam to porozmyślać o naszych pożegnaniach” – stwierdził Franciszek. A jest ich niemało, dużych i małych, wśród których nie brak także łez cierpienia.

Więcej…

 

15 V 2015 Papieska Msza poranna: o lęku i radości

Wspólnoty zalęknione, bez radości są chore; nie są wspólnotami chrześcijańskimi. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Jego homilia oscylowała wokół dwóch słów dominujących w dzisiejszej liturgii: „lęk” i „radość”. W pierwszym czytaniu słyszymy bowiem słowa Pana skierowane do św. Pawła: „Przestań się lękać”, a w Ewangelii Jezus zapowiada uczniom, że ich „smutek zamieni się w radość”. Nawiązując do tego Franciszek stwierdził, że lęk koncentruje człowieka na sobie samym i czyni go niezdolnym do zrobienia czegokolwiek, także do zrozumienia Jezusowego przesłania.

Więcej…

 

11 V 2015 Papieska Msza: o męczeńskim świadectwie

Także dzisiaj zabija się chrześcijan w imię Boga, jednak Duch Święty daje siłę, by składać świadectwo aż po męczeństwo. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii komentował dzisiejszą Ewangelię, w której Jezus zapowiada swoim uczniom prześladowania, ale i zesłanie Ducha Pocieszyciela, który pouczy ich o całej prawdzie i umocni do dawania świadectwa.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000