Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Nie można budować wspólnoty bez bliskości. Nie można zaprowadzać pokoju bez bliskości. Nie można czynić dobra, nie będąc blisko. Jezus mógł przecież powiedzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On się zbliża do chorego i dotyka go. Co więcej, dotykając nieczystego, sam staje się nieczysty. I to jest tajemnica Jezusa: bierze na siebie nasze brudy, nasze nieczystości.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 26.06.2015)

Nauczanie Kościoła

14 IX 2015 Papieska Msza z Radą Kardynałów: uważajmy na diabła i jego obietnice

Aby iść naprzód po drodze życia chrześcijańskiego, trzeba się uniżyć tak jak Jezus na Krzyżu – mówił Franciszek na porannej Mszy w Kaplicy Domu św. Marty. Liturgią tą zainaugurowane zostało 11. już posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga Franciszkowi w reformowaniu Watykanu i Kościoła Powszechnego. Będzie ona obradować w Rzymie do środy. 9 purpuratów koncelebrowało dziś z Papieżem.

Więcej…

 

11 IX 2015 Piątkowa homilia Papieża o konieczności wystrzegania się obłudy

Wszyscy, począwszy od Papieża, muszą się wystrzegać hipokryzji – powiedział Franciszek na porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Zaznaczył, że aby być miłosiernym względem innych, trzeba mieć odwagę, by obwiniać samego siebie. Takiej postawy uczy nas św. Paweł w Liście do Tymoteusza. Natomiast Pan Jezus w Ewangeliach ostatnich dni kreśli wizerunek chrześcijanina, który jest dobry, łagodny i czuły. Mówi też o pewnej zasadzie wzajemności: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni.

Więcej…

 

10 IX 2015 Papież na czwartkowej Mszy: kto nie przebacza, nie jest chrześcijaninem

Jezus jest Księciem Pokoju, gdyż buduje go w naszych sercach. To jeden z tematów, które stały w centrum homilii Franciszka podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Dla Papieża, który swe słowo oparł na czytaniach liturgicznych, na pokój trzeba patrzeć w połączeniu z pojednaniem. A za dar pokoju powinniśmy zawsze dziękować. Zwłaszcza, że każdego dnia słyszymy o tak wielu miejscach, „gdzie wciąż trwają wojny, zniszczenia, nienawiść i wrogość” - podkreślił Ojciec Święty.

Więcej…

 

8 IX 2015 Papież na Mszy: Bóg podąża zarówno ze świętymi, jak i grzesznikami

Bóg podąża z wszystkimi: zarówno świętymi, jak i grzesznikami. Nie zraża się naszymi przewinieniami tylko prowadzi swe dzieło usprawiedliwiania i jednania. Czyni to będąc przy naszym boku, nie zwołując wielkich zebrań czy wydając specjalnych dekretów. Papież Franciszek mówił o tym w czasie porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. 

Więcej…

 

7 IX 2015 Msza w Domu św. Marty: nie ma chrześcijaństwa bez prześladowań

„Również dziś trwa prześladowanie chrześcijan. I wiele sił przykłada do tego rękę swoim milczeniemˮ – mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Miała ona charakter szczególny. Potwierdzała bowiem komunię między Papieżem i nowym ormiańskokatolickim patriarchą Cylicji. Jest nim Grzegorz Piotr XX Ghabroyan. Wraz z Franciszkiem, prócz patriarchy, Eucharystię koncelebrowali także wszyscy członkowie synodu patriarchalnego oraz kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

Więcej…

 

4 IX 2015 Pośród wojen i nienawiści chrześcijanie mają być ludźmi pokoju i pojednania

Plotkarstwo i sianie podziałów to choroba, na którą cierpi współczesny Kościół – uważa Ojciec Święty. Papież powrócił do tego tematu podczas Eucharystii w kaplicy Domu św. Marty. Podkreślił, że chrześcijanie, tak jak Chrystus, mają nieść pokój.

Więcej…

 

3 IX 2015 Papież na czwartkowej Mszy: zdumienie i pokora drogą do Jezusa

Zdolność uznania własnej grzeszności otwiera nas na prawdziwe spotkanie z Jezusem. Papież Franciszek mówił o tym w czasie czwartkowej Mszy w Domu św. Marty. Komentując ewangelię o cudownym połowie ryb przypomniał, że Piotr, mimo iż przez całą noc nic nie złowił, na słowa Jezusa jednak ufnie zarzucił sieci.

Więcej…

 

1 IX 2015 Franciszek podczas wtorkowej Mszy: zamiast plotkować, umacniajmy się nawzajem

Zamiast zajmować się plotkami, chrześcijanie mają umacniać się nawzajem w nadziei na ostateczne spotkanie z Chrystusem – mówił Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Po wakacyjnej przerwie Papież wznowił codzienne Eucharystie w swej rezydencji.

Więcej…

 

26 VI 2015 Piątkowa Msza: Jezus zbliża się do wykluczonych

Chrześcijanie muszą zbliżać się i wyciągać rękę do tych, których chce się wykluczyć ze społeczeństwa. Dzięki temu Kościół stanie się prawdziwą wspólnotą – mówił Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek przypomniał, że tak właśnie postępował względem wykluczonych sam Jezus. Był blisko nich i nie bał się pobrudzić sobie rąk. Dotykał na przykład trędowatych, aby ich uzdrowić. W ten sposób pokazał Kościołowi, że nie można tworzyć wspólnoty bez bliskości.

Więcej…

 

25 VI 2015 Papież na czwartkowej Mszy o kryteriach prawdy

Pasterze Kościoła nie mogą wiele mówić, a mało słuchać, bo ludzie wyczuwają spójność autorytetu przez nich posiadanego. Wskazał na to Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swoją homilię Franciszek poświęcił rozróżnianiu między prawdziwymi głosicielami Ewangelii a „pseudoprorokami”. Okazją był passus z dzisiejszej Ewangelii mówiący, że „tłumy zdumiewały się nauką Jezusa. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie”.

Więcej…

 

19 VI 2015 Papieska Msza: inwestujcie na niebiańskiej giełdzie!

Bogactwa, które gromadzi się dla siebie, stoją u źródeł wojen, rozbicia rodzin, utraty godności. Natomiast naszą „codzienną walką” powinno być zarządzanie „dla dobra wspólnego” zasobami ziemi i tymi, które się posiada. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

18 VI 2015 Papieska Msza: o słabości, modlitwie i przebaczeniu

Chrześcijanin powinien być świadomy, że bez Bożej pomocy nie może w życiu iść naprzód. A dobrze się modlić możemy tylko wówczas, gdy umiemy przebaczać. Podkreślił to Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

16 VI 2015 Papieska Msza poranna: ubóstwo stanowi centrum Ewangelii

Jeśli usunie się z Ewangelii ubóstwo, nie da się zrozumieć Jezusowego przesłania. A nazywanie komunistami księży czy biskupów, którzy mówią o ubogich, jest niesprawiedliwe – powiedział Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

15 VI 2015 Papieska Msza poranna: uważać na czas łaski

Chrześcijanin powinien nauczyć się strzec swojego serca przed namiętnościami i pogańskim hałasem, by być uważnym na czas łaski. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek zwrócił uwagę właśnie na ów „pomyślny czas”, o którym mówi św. Paweł w pierwszym czytaniu liturgicznym, zachęcając Koryntian, by „nie przyjmowali na próżno łaski Bożej”. Aby ją przyjąć, jak stwierdził Papież, trzeba mieć serce przygotowane i oczyszczone ze „światowego szumu” i „diabelskiego hałasu”. Dlatego właśnie Apostoł ostrzega, by „nie dawać nikomu sposobności do zgorszenia”.

Więcej…

 

11 VI 2015 Papieska Msza: Droga – służba – darmowość

Droga – służba – darmowość. Ten trójmian pojęć rozwinął Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii komentował Jezusowe rozesłanie uczniów, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

9 VI 2015 Papieska Msza: potrzeba troski o tożsamość

O potrzebie naszej troski o chrześcijańską tożsamość w otwarciu na działanie Ducha Świętego mówił Papież podczas porannej Mszy. Ostrzegł także przed przekształceniem wiary w rodzaj „pięknej idei” rozcieńczonej duchem tego świata.

Więcej…

 

1 VI Poranna Msza papieska: zwycięstwo Odrzuconego

Zbyt wiele razy powiedzieliśmy Jezusowi „Odejdź”, nie rozpoznając Go w porażce. Tymczasem zwycięstwo miłości Boga do człowieka objawia się właśnie w pozornej klęsce Krzyża Jego Syna. W ten sposób Papież wyjaśniał podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty przypowieść o zbrodniczych dzierżawcach winnicy, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

29 V 2015 Wiara autentyczna, otwarta na innych i na przebaczenie, czyni cuda

Wiara autentyczna, otwarta na innych i na przebaczenie, czyni cuda. Niech Bóg nas uchroni przed popadnięciem w religijność egoistyczną i interesowną. Te słowa padły podczas papieskiej Mszy porannej w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

28 V 2015 Papieska Msza poranna: jak nie oddalać od Jezusa?

Są tacy chrześcijanie, którzy oddalają ludzi od Jezusa, bo myślą tylko o swoich relacjach z Bogiem, albo dlatego, że są interesowni w sprawach doczesnych bądź są rygorystami. A są i tacy chrześcijanie, którzy naprawdę słuchają wołania tych, co potrzebują Pana. W ten sposób można streścić papieską homilię podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

26 V 2015 Papieska Msza poranna: o Bożej zapłacie

Nieładnie, kiedy chrześcijanin chce iść za Jezusem i jednocześnie za sprawami doczesnymi. Przestroga przed tym znalazła się w papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek zaznaczył, że wierzący jest wezwany do dokonania radykalnego wyboru, a nie połowicznego, bo – jak stwierdził – nie można mieć „i nieba, i ziemi”.

W ten sposób Ojciec Święty komentował Jezusową odpowiedź z dzisiejszej Ewangelii na stwierdzenie Piotra: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jak zaznaczył, Jezus poniekąd komentuje poprzednie wydarzenie z bogatym młodzieńcem i Jego słowa idą w inną stronę, niż spodziewali się uczniowie. Obiecuje bowiem nie bogactwa, lecz Królestwo niebieskie „wraz z prześladowaniami, z krzyżem”.

Więcej…

 

25 V 2015 Papieska Msza w kaplicy Domu św. Marty

Należy czynić tak, aby posiadanie bogactw służyło dobru wspólnemu. Obfitość dóbr przeżywana w sposób egoistyczny jest smutna, odbiera nadzieję i stoi u podstaw wszelkiego zepsucia, wielkiego czy małego. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

22 V 2015 Papieska Msza: o trzech spojrzeniach Jezusa

Jak dzisiaj spogląda na mnie Jezus? To pytanie zadał Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do dialogu Jezusa z Piotrem z dzisiejszej Ewangelii, w którym słyszymy potrójne pytanie: „Czy miłujesz Mnie?”. W tym kontekście Franciszek mówił o „trzech spojrzeniach” Jezusa na Księcia Apostołów. Pierwsze z nich, to „spojrzenie wybrania”; drugie – „spojrzenie skruchy”; a trzecie – „spojrzenie posłania”.

Więcej…

 

21 V 2015 Papieska Msza: potrzeba modlitwy o jedność

Rany Jezusa są ceną zjednoczenia Kościoła z Nim i Ojcem. Współcześni chrześcijanie powinni prosić o łaskę jedności i walczyć o to, by nie było wśród nich „ducha podziałów, wojen i zazdrości”. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W ten sposób Franciszek nawiązał w homilii do słynnej Jezusowej modlitwy za uczniów, „aby byli jedno”, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

19 V 2015 Papieska Msza: o ostatecznym pożegnaniu

Zawierzmy się Ojcu w chwili naszego pożegnania z tym światem. Tak Papież komentował na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty dzisiejsze czytania liturgiczne. W pierwszym z nich, z Dziejów Apostolskich, słyszymy, jak Paweł żegna się z wiernymi w Milecie, udając się do Jerozolimy, gdzie spodziewa się „więzów i utrapień”. Dla Franciszka było to okazją do kolejnego przypomnienia o ofiarach prześladowań religijnych na świecie, w tym m.in. o muzułmańskim plemieniu Rohingja wypędzonym z Birmy przez reżim wojskowy. O tych uchodźcach zrobiło się ostatnio głośno w związku z ich dramatycznymi losami na Morzu Andamańskim u wybrzeży Indonezji.

Mowę pożegnalną słyszymy również w dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus wstawia się u Ojca za swoimi uczniami. „Skoro Jezus się żegna i żegna się Paweł, to pomoże nam to porozmyślać o naszych pożegnaniach” – stwierdził Franciszek. A jest ich niemało, dużych i małych, wśród których nie brak także łez cierpienia.

Więcej…

 

15 V 2015 Papieska Msza poranna: o lęku i radości

Wspólnoty zalęknione, bez radości są chore; nie są wspólnotami chrześcijańskimi. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Jego homilia oscylowała wokół dwóch słów dominujących w dzisiejszej liturgii: „lęk” i „radość”. W pierwszym czytaniu słyszymy bowiem słowa Pana skierowane do św. Pawła: „Przestań się lękać”, a w Ewangelii Jezus zapowiada uczniom, że ich „smutek zamieni się w radość”. Nawiązując do tego Franciszek stwierdził, że lęk koncentruje człowieka na sobie samym i czyni go niezdolnym do zrobienia czegokolwiek, także do zrozumienia Jezusowego przesłania.

Więcej…

 

11 V 2015 Papieska Msza: o męczeńskim świadectwie

Także dzisiaj zabija się chrześcijan w imię Boga, jednak Duch Święty daje siłę, by składać świadectwo aż po męczeństwo. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii komentował dzisiejszą Ewangelię, w której Jezus zapowiada swoim uczniom prześladowania, ale i zesłanie Ducha Pocieszyciela, który pouczy ich o całej prawdzie i umocni do dawania świadectwa.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000