Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Była blisko najróżniejszych sytuacji, aby siać nadzieję. Towarzyszyła krzyżom niesionym w milczeniu serca swoich dzieci.(..) Maryja dała nam matczyną serdeczność, która nas otacza pośród trudności; matczyną serdeczność pozwalającą, aby nic i nikt nie gasił w łonie Kościoła rewolucji czułości rozpoczętej przez Jej Syna. Tam, gdzie jest matka, tam jest czułość.

(Papież Franciszek, Homilia wygłoszona w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2017)

Nauczanie Kościoła

Rozważania o Bożym ojcostwie i „małej drodze” dziecięctwa duchowego

W miesiącach maju i czerwcu proponujemy, aby w grupach dzielenia rozważać fragmenty nowej książeczki „Nie lękaj się swojej słabości, zaufaj Mi. Część I. Jesteś umiłowanym dzieckiem Ojca”.
Można także kontynuować rozważania na temat Dekalogu.

Więcej informacji w sekcji „Materiały formacyjne”.

 

Przesłanie Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego do uczestników XVII Międzynarodowej Pielgrzymki RRN na Jasną Górę

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W przeddzień kanonizacji wielkich papieży: Jana Pawła II i Jana XIII serdecznie pozdrawiam z Rzymu wszystkich członków i sympatyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich, którzy już po raz siedemnasty przybyli na międzynarodową pielgrzymkę Ruchu na Jasną Górę. Gromadzicie się u stóp Maryi Matki Zbawiciela, aby powierzyć Jej opiece wasze pragnienie wzrastania w świętości, do której zostaliście wezwani przez sakrament chrztu. Niech Ona prowadzi was ku coraz większej komunii z Chrystusem na drodze waszego powołania, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym. Niech święty papież Jan Paweł II będzie dla was wzorem i przewodnikiem.

Z całego serca błogosławię

Biskup Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN

 

26.IV.2014 Relacja z XVII Międzynarodowej Pielgrzymki Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka (plik mp3)
Kazanie ks. Stefana Czermińskiego (plik mp3)

Audycje zrealizowane w Radiu Jasna Góra:

Moderatorzy Ruchu Rodzin Nazaretańskich (plik mp3)
Tu wszystko się zaczyna (plik mp3)
 

Charyzmat i duchowość RRN - Komentarz do Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich (Art. 6. Duchowość) zatwierdzony przez Radę Moderatorów

W dniu 6 kwietnia 2014 r. członkowie Rady Moderatorzy obecni na spotkaniu w Ząbkach k. Warszawy zatwierdzili Komentarz do Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich dotyczący Art. 6. „Duchowość”.

 

 

Komentarz wyjaśnia następujące zagadnienia:

  • charyzmat i duchowość RRN
  • założyciele RRN
  • RRN w Kościele i dla Kościoła (z zaakcentowaniem nadrzędnej roli biskupa diecezjalnego w swojej diecezji)
  • kształtowanie się duchowości RRN i sposoby jej wyrażania (m.in. przez publikacje) na poszczególnych etapach historii Ruchu

Komentarz został przygotowany po konsultacjach w gronie Księży Moderatorów i Animatorów Diecezjalnych. Ostateczna wersja tekstu została zaaprobowana przez Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN.

Komentarz zostanie podpisany przez Księży Moderatorów na spotkaniu w Częstochowie w dniu 24 kwietnia 2014 r. i przekazany Biskupom diecezji, w których działa Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz Biskupom odpowiedzialnym z ramienia Konferencji Episkopatu Polski: Ks. Abp. Józefowi Kupnemu, Delegatowi KEP ds. Ruchów Katolickich i Ks. Bp. Andrzejowi Siemieniewskiemu, Delegatowi KEP ds. RRN.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu

 

26 IV 2014 XVII Międzynarodowa Pielgrzymka na Jasną Górę

Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy na XVII międzynarodową pielgrzymkę RRN na Jasną Górę.

Temat tegorocznej pielgrzymki brzmi:
Ku komunii z Chrystusem w rodzinie – śladami św. Jana Pawła II

W tym roku nasza pielgrzymka przypada w przeddzień kanonizacji dwóch wielkich papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Dziękując Bogu za dar kanonizacji chcemy Go prosić za wstawiennictwem Maryi o świętość dla nas samych i naszych rodzin.

Podczas pielgrzymowania będziemy łączyć się duchowo z grupami pielgrzymkowymi RRN z poszczególnych diecezji udającymi się do Rzymu.

Zapraszamy do pobrania materiałów formacyjnych na czas pielgrzymowania do Częstochowy.


Do pobrania
Materiały formacyjne na czas pielgrzymowania

Materiały na XVII międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy

Więcej…

 

Śpiewnik RRN

Zapraszamy do odwiedzenia nowopowstałej strony z pieśniami naszego Ruchu. Prowadzący ją muzycy będą zamieszczać opracowania i nagrania nowych pieśni, tak aby można je było wykorzystywać w naszych wspólnotach.

Śpiewnik RRN

 

Rozważania dla grup dzielenia na Wielki Post - Dekalog

Na okres Wielkiego Postu jako materiał dla grup dzielenia proponujemy cykl rozważań na temat Dekalogu. Rozważania opracował ks. Stefan Czermiński wraz z Anną Winiarską z RRN w Katowicach – na podstawie książki „Tylko dla łajdaków. Rozmowy o grzechach”, której ks. Stefan jest współautorem (razem z Joanną Kucharczak). Pierwsze z rozważań odpowiada na pytanie, jak nie zmarnować spowiedzi – a następne dotyczą kolejnych przykazań Bożych.
Zapraszamy do sekcji "Materiały formacyjne".

 

17 I 2014 Spotkanie świeckich członków Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim

W dniu 17 stycznia 2014 r. nowo wybrani świeccy członkowie Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich spotkali się w Warszawie z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim.

Więcej…

 

29 XII 2013 Niedziela Świętej Rodziny - Życzenia Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego z okazji święta patronalnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

 

Dzień Świętej Rodziny – Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa – to patronalne święto Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Przy tej okazji jest najlepsza chwila do złożenia życzeń całej wspólnocie Ruchu.

Przeżywany przez nas liturgiczny czas Narodzenia Pańskiego to czas pełen duchowej mocy.

Życzę więc:

Niech spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich przynoszą owoce Ducha Świętego, niech pomagają jednoczyć ludzi w jedną owczarnię Pana Jezusa.

Z życzeniami łączę modlitwę, na modlitwie przecież łączymy się w dniach świątecznych.

Niech Ruch Rodzin Nazaretańskich łączy wszystkie stany Kościoła, niech przedstawicieli laikatu duchowo jednoczy z kapłanami.

Składam życzenia obfitości Błogosławieństwa Bożego, pociechy Ducha Świętego i skutecznej opieki Matki Bożej.

Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus zawsze błogosławi w apostolskim życiu.

Szczęść Boże.

+ Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy z Wrocławia
Delegat Konferencji Episkopatu Polski dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

21 XII 2013 - Spotkanie członków nowej Koordynacji Krajowej z Biskupem Andrzejem Siemieniewskim

W dniu 21 XII 2013 we Wrocławiu nowo wybrani członkowie Koordynacji Krajowej Ruchu Rodzin Nazaretańskich spotkali się z opiekunem naszego Ruchu z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Bp. Andrzejem Siemieniewskim. Oprócz możliwości wzajemnego poznania się spotkanie stało się okazją, aby przekazać Księdzu Biskupowi wrażenia z uroczystości założycielskich Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN oraz zawierzenia Ruchu Matce Bożej, które miały miejsce na Jasnej Górze w dniach 29-30 XI br. Przede wszystkim jednak członkowie nowej Koordynacji podziękowali Księdzu Biskupowi za ojcowską troskę, życzliwość i nieoceniony wkład w pracach nad odczytaniem i sformułowaniem charyzmatu Ruchu oraz przygotowaniem statutu i ukonstytuowaniem się nowego Stowarzyszenia. Symbolicznie wręczono Księdzu Biskupowi, który nie mógł przybyć na Jasną Górę z powodów zdrowotnych, egzemplarz Aktu założycielskiego. Następnie w przedświątecznej atmosferze rozmawiano o planach apostolskich Ruchu na najbliższe miesiące. Spotkanie zakończyły życzenia i wspólna modlitwa w kaplicy domowej.

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000