Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Nie można budować wspólnoty bez bliskości. Nie można zaprowadzać pokoju bez bliskości. Nie można czynić dobra, nie będąc blisko. Jezus mógł przecież powiedzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On się zbliża do chorego i dotyka go. Co więcej, dotykając nieczystego, sam staje się nieczysty. I to jest tajemnica Jezusa: bierze na siebie nasze brudy, nasze nieczystości.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 26.06.2015)

2 IV 2016 XIX. Pielgrzymka RRN na Jasną Górę. Jubileusz Miłosierdzia Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Ruchu na XIX Międzynarodową Pielgrzymkę RRN na Jasną Górę. W Roku Miłosierdzia nasza pielgrzymka będzie jednocześnie Jubileuszem Miłosierdzia Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Temat pielgrzymki brzmi: „Pozwólmy Miłosierdziu wszystko naprawić”, a mottem są słowa św. Pawła z Listu do Kolosan: „Jak Pan wybaczył wam, tak i wy” (Kol 3, 13). Pragniemy w Roku Jubileuszowym, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia, polecać Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi wszystkie trudne sprawy: całego Ruchu, poszczególnych wspólnot a także nasze osobiste i rodzinne. W szczególny sposób pragniemy modlić się o dar pojednania i przebaczenia. Św. Jan Paweł II, którego 11. rocznica śmierci przypadnie dokładnie w dniu pielgrzymki, zachęcał nas do ufności, że Miłosierdzie ma moc zatriumfować nad każdym złem, które leży u źródeł niepokoju, podziałów, zranień i krzywd (por. enc. Dives in misericordia, 7).

W tym roku pielgrzymkę rozpoczniemy w piątek apelem jasnogórskim i nocnym czuwaniem w kaplicy Matki Bożej. W sobotę rano gromadzimy się jak zwykle w katedrze częstochowskiej a następnie przejdziemy w procesji Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Po przerwie odbędzie się uroczysta Eucharystia w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Następnie – w godzinie miłosierdzia – weźmiemy udział w adoracji Najśw. Sakramentu z modlitwą zawierzenia Miłosierdziu przez pośrednictwo Matki Bożej (w sali o. Kordeckiego).

Poniżej zamieszczamy plan pielgrzymki.

Więcej…

 

22 II 2016 Spotkanie świeckich członków Koordynacji Krajowej z Kard. Kazimierzem Nyczem

W dniu 22 lutego 2016 r. świeccy członkowie Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia Ogól.nopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich spotkali się w Warszawie z Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim.

Więcej…

 

Zaproszenie do krucjaty modlitewnej o uproszenie łask Miłosierdzia dla RRN przez wstawiennictwo Matki Bożej

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, a zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu do włączenia się w krucjatę modlitewną w intencji o uproszenie darów Bożego Miłosierdzia dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz wszystkich jego członków, obecnych i dawnych. Krucjata ma formę nowenny, nawiązując do kultu Matki Bożej rozwiązującej węzły (propagowanego przez kard. Bergoglio w Buenos Aires) oraz do modlitwy zawierzenia Matce Bożej praktykowanej w RRN. Pragniemy polecać Miłosierdziu Bożemu przez wstawiennictwo Maryi wszystkie trudne sprawy naszej wspólnoty i prosić o nawrócenie, przemianę serca, pojednanie oraz gotowość do okazywania miłosierdzia i przebaczenia – zaczynając w pierwszym rzędzie od samych siebie. Ufamy, że wspólna modlitwa pomoże nam w pełni otworzyć się na strumienie łask w nadchodzącym Triduum Paschalnym, szczególnie obfitych w Roku Miłosierdzia. Pragniemy również w ten sposób lepiej przygotować się do kolejnej pielgrzymki naszego Ruchu na Jasną Górę w wigilię Niedzieli Miłosierdzia (2 IV 2016). Ufamy, że stanie się ona okazją do podjęcia w naszej wspólnocie konkretnych kroków, będących odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka:

Tam, gdzie Kościół jest obecny, musi się też zaznaczyć miłosierdzie Ojca. W naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien tam odnaleźć oazę miłosierdzia (bulla Misericordiae Vultus).

Pliki do pobrania ...

 

14 II 2016 „Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną” (Ps 51, 5) – Materiały dla grup dzielenia na Wielki Post

Na okres Wielkiego Postu proponujemy podjęcie w grupach dzielenia rozważań nad cyklem tematów zatytułowanym: „Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną” (Ps 51, 5). Będą one pomocą, aby przez nawrócenie i pokutę przygotować nasze serca na szczególną obfitość łask paschalnych w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

Materiały formacyjne.

 

29 XI 2015 Relacja z Adwentowego Dnia Skupienia RRN na Jasnej Górze

The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships

Pod hasłem „Dziękować razem z Maryją za miłosierdzie” zakończyliśmy na Jasnej Górze jubileusz 30-lecia Ruchu Rodzin Nazaretańskich w ramach corocznego adwentowego dnia skupienia. Wzięło w nim udział ok. 1200 członków ruchu oraz 40 kapłanów z różnych diecezji polskich, na czele z naszym opiekunem z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, bp. Andrzejem Siemieniewskim.

W homilii bp Siemieniewski zwrócił uwagę na opatrznościowe spotkanie się naszego jubileuszu z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia: „Miłosierdzie to Boża moc, która jest potężną energią przemieniającą realia życia”. Ruch Rodzin Nazaretańskich, jak mówił, ogłasza tym, którzy szukają Bożej mocy, że „jest Najświętsza Maryja Panna, jest Ta, która przyjmuje do Nazaretańskiej Rodziny, do miejsca, w którym można wzrastać”. Zachęcał, aby ci, którzy pamiętają początki Ruchu, dzielili się doświadczeniem miłosierdzia jako Bożej mocy w złej doli. To oznacza „być przygarniętym przez ręce Maryi i wziętym do domu nazaretańskiego i uczynionym domownikiem Boga samego.”

Dalsza część relacji, nagrania zdjęcia ...

 

28 XI 2015 Zaproszenie na adwentowy dzień skupienia RRN na Jasnej Górze i zakończenie obchodów 30-lecia RRN

The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships

W sobotę, 28 listopada odbędzie się doroczny ogólnopolski adwentowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze, który jednocześnie będzie zakończeniem obchodów 30-lecia powstania RRN. Chcemy przeżyć go w atmosferze dziękczynienia Bogu za dar duchowej obecności Maryi wśród nas i z odnowionym zapałem podjąć zaproszenie do komunii życia z Nią.

Temat dnia skupienia brzmi: „Z Maryją dziękować za miłosierdzie”. W ten sposób wpisuje się on w nasze duchowe przygotowanie do rozpoczynającego się 8 grudnia br. Jubieluszowego Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka.

Centralnym wydarzeniem dnia będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Szczególnym momentem będzie odnowienie osobistego aktu oddania się Matce Bożej. Usłyszymy także świadectwa na temat błogosławieństwa płynącego z duchowej obecności Maryi w naszym życiu. Z okazji zakończenia obchodów 30-lecia RRN została przygotowana publikacja zawierająca świadectwa z pierwszych lat istnienia naszego Ruchu.

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków RRN!

Szczegółowy program ...

 

5-8 XI 2015 Relacja ze spotkania Fraterni Katolickiej

The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships

W dniach 5-8 listopada 2015 uczestniczyliśmy w srebrnym jubileuszu 25-lecia Fraterni Katolickiej skupiającej ponad 150 ruchów i działającej przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Miłosierdzie i Ewangelizacja”. Mieliśmy okazję doświadczyć niejako namacalnie powszechności Kościoła, ponieważ uczestnicy pochodzili ze wszystkich kontynentów. „Jedność nie oznacza zacierania różnic” – usłyszeliśmy w jednym z pierwszych przemówień. Prawdziwość tych słów potwierdzała otaczająca nas różnorodność darów i charyzmatów, które mieszczą się w kanonach katolickości.

„Co może wnieść we wspólnotę nowo przyjęty ruch?” - takie pytanie jest zadawane, gdy władze Fraterni zastanawiają się, czy można przyjąć nowego członka stowarzyszenia i takie pytanie sami sobie zadawaliśmy. Nasz Ruch został przecież przyjęty w czerwcu tego roku, czyli niemal w przededniu 25-lecia i „szuka swojego miejsca”. Odpowiedzią stały się dla nas dwa akcenty: Eucharystyczny, który nadała znana siostra Briege Mckenna OSC z Irlandii oraz Maryjny wniesiony przez pionierkę Odnowy Charyzmatycznej w USA, Patti Mansfield. Oba stanowiły motyw przewodni spotkania i dzięki nim poczuliśmy się wkrótce jak u siebie, w tej wspólnocie ludzi z odległych stron świata.

Więcej…

 

Pozdrowienia dla RRN od wspólnoty Hallelu Jah z Wrocławia

 

6 XI 2015 Bp Andrzej Siemieniewski o miejscu RRN we Fraterni Katolickiej

Podczas jubileuszowego spotkania Fraterni Katolickiej w Rzymie w listopadzie br. zapytaliśmy bp. Andrzeja Siemieniewskiego o znaczenie, jakie dla naszego Ruchu ma przynależność do Fraterni. Jakie jest miejsce naszego Ruchu we Fraterni Katolickiej

Na czym polega charyzmat RRN?

W jaki sposób RRN może się włączyć w nową ewangelizację?

 

5-8 XI 2015 Przedstawiciele RRN na spotkaniu Fraterni Katolickiej w Rzymie

W dniach od 5 do 8 listopada w Rzymie trwa spotkanie reprezentantów wspólnot i stowarzyszeń należących do Fraterni Katolickiej działającej przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Na spotkaniu są obecni przedstawiciele Koordynacji Krajowej naszego Ruchu, który został przyjęty do Fraterni 1 lipca br. W tym roku Fraternia obchodzi 25-lecie istnienia. Gośćmi specjalnymi spotkania są siostra Briege Mckenna z Irlandii, Patti Mansfield z USA (założycielka Odnowy Charyzmatycznej w USA), Shayne Benet ze wspólnoty Emmanuel w Australii oraz Chris Noon z australijskiej wspólnoty Bread of Life. Asystentem Kościelnym Fraterni z ramienia Papieskiej Rady ds. Świeckich jest bp Alberto Taveria Correa z diecezji Maraba w Brazylii. Bp Andrzej Siemieniewski jest członkiem Prezydium Fraterni. Poniżej zamieszczamy zdjęcia ze spotkania

S. Briege Mcken...
Patti Mansfield
Pati Mansfield ...
Bp Alberto Tave...
Shayne Benet
Patti Mansfield...
Reprezentanci R...

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000