Jak przeżywać z wiarą i nadzieją obecne trudności (słowo pocieszenia I) – ks. Stefan Czermiński