Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Drogą Jezusowego ucznia jest iść dalej, by nieść Dobrą Nowinę. Ale jest jeszcze jeden szlak do przebycia: droga wewnętrzna, pokonywana we własnym wnętrzu, droga ucznia, który szuka na co dzień Pana na modlitwie, na medytacji. Także tę drogę trzeba przebyć, bo jeśli uczeń nie szuka zawsze Boga, Ewangelia, którą niesie innym, będzie słaba, rozcieńczona, bez mocy.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 11.06.2015)

Rok formacyjny 2019/2020

Materiały na spotkania małżeńskie

We wrześniu i październiku będziemy kontynuować cykl III materiałów(spotkania 9 i 10).

Materiały dla grup dzielenia na rok formacyjny 2019/2020: „Miłość owocem nowego życia”

Materiały zostały przygotowane na podstawie konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji letnich RRN w 2019 r.
Opracował ks. Dariusz Kowalczyk.

Teksty są przeznaczone do użytku wewnętrznego na potrzeby formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich i są objęte prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie przez kopiowanie i zamieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody redakcji 


Grupy dzielenia
Spotkanie 25 - Ptochos, który staje się posłańcem nadziei

Spotkanie 25 - Ptochos, który staje się posłańcem nadziei


Spotkanie 24 - Aby przyjąć miłosierdzie, trzeba być ptochosem

Spotkanie 24 - Aby przyjąć miłosierdzie, trzeba być ptochosem


Spotkanie 23 - Ten będzie miłosierny, kto sam doznał miłosierdzia

Spotkanie 23 - Ten będzie miłosierny, kto sam doznał miłosierdzia


Spotkanie 22 - Wdzięczność drogą do duchowego ubóstwa

Spotkanie 22 - Wdzięczność drogą do duchowego ubóstwa


Spotkanie 21 - Dar duchowego ubóstwa i służby

Spotkanie 21 - Dar duchowego ubóstwa i służby


Spotkanie 20 - Stać się ubogim (ptochosem), aby służyć ubogim

Spotkanie 20 - Stać się ubogim (ptochosem), aby służyć ubogim


Spotkanie 19 - Wiara wymaga wytrwałości

Spotkanie 19 - Wiara wymaga wytrwałości


Spotkanie 18 - Wiara, która wyraża się w posłuszeństwie

Spotkanie 18 - Wiara, która wyraża się w posłuszeństwie


Spotkanie 17 - Aby działała w nas moc Bożej miłości

Spotkanie 17 - Aby działała w nas moc Bożej miłości


Spotkanie 16 - Postawa owcy potrzebującej pasterza

Spotkanie 16 - Postawa owcy potrzebującej pasterza


Spotkanie 15 - Zwycięstwo mocą Boga przez Maryję

Spotkanie 15 - Zwycięstwo mocą Boga przez Maryję


Spotkanie 14 - Walka duchowa

Spotkanie 14 - Walka duchowa


Spotkanie 13 - Tajemnica zła w ludzkim sercu powołanym do miłości

Spotkanie 13 - Tajemnica zła w ludzkim sercu powołanym do miłości


Spotkanie 12 - Trudna prawda o duchowym chwaście

Spotkanie 12 - Trudna prawda o duchowym chwaście


Spotkanie 11 - Znikać, aby służyć

Spotkanie 11 - Znikać, aby służyć


Spotkanie 10 - Maryja - Ta, która służy

Spotkanie 10 - Maryja - Ta, która służy


Spotkanie 9 - Ubóstwo, które jest bogactwem

Spotkanie 9 - Ubóstwo, które jest bogactwem


Spotkanie 8 - Miłość prowadzi do służby

Spotkanie 8 - Miłość prowadzi do służby


Spotkanie 7 - Być na wzór Maryi narzędziem Miłosierdzia

Spotkanie 7 - Być na wzór Maryi narzędziem Miłosierdzia


Spotkanie 6 - Stawać się przez wiarę narzędziem Bożej miłości

Spotkanie 6 - Stawać się przez wiarę narzędziem Bożej miłości


Spotkanie 5 - Ewangeliczne dzieci miłują mocą Boga

Spotkanie 5 - Ewangeliczne dzieci miłują mocą Boga


Spotkanie 4 - Jak kocha nas Bóg

Spotkanie 4 - Jak kocha nas Bóg


Spotkanie 3 - Uwierzyć w Miłość

Spotkanie 3 - Uwierzyć w Miłość


Spotkanie 2 - Odpowiedzieć Bogu na wzór Maryi

Spotkanie 2 - Odpowiedzieć Bogu na wzór Maryi


Spotkanie 1 - Wybrani przez Boga przed założeniem świata

Spotkanie 1 - Wybrani przez Boga przed założeniem świata


 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000