Grupy dzielenia
Spotkanie 8 : Modlić się nieustannie w rodzinie

Spotkanie 8 : Modlić się nieustannie w rodzinie


Spotkanie 7 : Bezradność jako szansa doświadczenia Bożej mocy

Spotkanie 7 : Bezradność jako szansa doświadczenia Bożej mocy


Spotkanie 6 : Pierwszeństwo modlitwy (z załącznikiem)

Spotkanie 6 : Pierwszeństwo modlitwy  Spotkanie 6 : Pierwszeństwo modlitwy - załącznik


Spotkanie 5 : Rola Słowa Bożego w rodzinie

Spotkanie 5 : Rola Słowa Bożego w rodzinie


Spotkanie 4 : Sakrament Eucharystii a małżeństwo

Spotkanie 4 : Sakrament Eucharystii a małżeństwo


Spotkanie 3 : Powołanie małżeństwa i rodziny do służby Kościołowi i do apostolstwa

Spotkanie 3 : Powołanie małżeństwa i rodziny do służby Kościołowi i do apostolstwa


Spotkanie 2 : Jak naczynia połączone - bumerang miłości.

Spotkanie 2 : Jak naczynia połączone - bumerang miłości.


Spotkanie 1 : Włączeni w życie i kapłaństwo Chrystusa.

Spotkanie 1 - Włączeni w życie i kapłaństwo Chrystusa.