Grupy dzielenia
Spotkanie 1 : Włączeni w życie i kapłaństwo Chrystusa.

Spotkanie 1 - Włączeni w życie i kapłaństwo Chrystusa.