Grupy dzielenia
Spotkanie 2 : Miłość zwycięża każde zło.

Spotkanie 2 : Miłość zwycięża każde zło


Spotkanie 1 : Aby kryzys stał się „szczęśliwą winą”.

Spotkanie 1 - Aby kryzys stał się szczęśliwą winą