Rekolekcje dla rodzin z dziećmi, dorosłych, studentów i młodzieży.

Termin: Rozpoczęcie 6 sierpnia mszą św. O godz 18:00 w kościele św Józefa w Małym Cichym.
Rejestracja uczestników od godz 10-tej rano w domu bazowym nr 36c w Małym Cichym.
Miejsce: Małe Ciche
Zgłoszenia przyjmuje: Irena Góra-Rojowska tel. 662-036-972 , email: ira499@wp.pl
Koszt rekolekcji:
  • 242 zł* - dorośli
  • 212 zł* - studenci do 26 roku życia
  • 192 zł* - dzieci i młodzież (10-19 lat)
  • 152 zł* - dzieci 4-10 lat
  • 18 zł - dzieci do 4 lat śpiące z rodzicami

*Z własną pościelą.
Należy uwzgłędnić pewną kwotę na śniadania i dojazdy do miejsc w których będzie odprawiana msza św.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców (lub prawnych opiekunów) na udział w rekolekcjach.


Zaliczkę w wys 50 zł można wpłacać na konto:
Numer konta: Pekao SA 35 1240 1330 1111 0000 2290 4636
tytułem : Małe Ciche 2016