Ruch Rodzin Nazaretańskich diecezji drohiczyńskiej organizuje rekolekcje zimowe dla członków i sympatyków RRN w domu rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach.

Termin: Od piątku 17 lutego g. 18:00 do obiadu w niedzielę 19 lutego 2017 r.
Miejsce: Siemiatycze, dom rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Organizatorzy: Zgłoszenia przyjmuje
animatorka diecezjalna Urszula Drewnowska
tel. 513-240-706
Koszt rekolekcji: 130 zł