Zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach zimowych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski. Rekolekcje odbędą się w dniach 15-18 lutego 2018. Tematem w tym roku jest

Miłość, Pokora, Ojcostwo Duchowe, Święty Józef.

W rekolekcjach mogą brać udział całe rodziny, jak i osoby samotne, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, studenci i młodzież pracująca. Poprzez Eucharystię, wspólną modlitwę, spotkanie z drugim człowiekiem chcemy pogłębiać naszą relację z Panem Bogiem. Będzie możliwość spowiedzi św. oraz rozmów z kapłanami.

Rekolekcje są czasem łaski, którą trzeba jednak wyprosić. Dlatego prosimy o podjęcie codziennej modlitwy w intencji organizatorów, uczestników, posługujących.

Do zobaczenia na rekolekcjach!

Termin: od czwartku 15 lutego do niedzieli 18 lutego 2018 r.
Miejsce: Dom Rekolekcyjny „ARKA” i "BETLEJEM"
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary k/Konina
Organizatorzy: ks. Krzysztof Dulny
Koszt rekolekcji:

260 zł – osoby dorosłe,
245 zł – dzieci z rocznika 2007 i starsze oraz młodzież gimnazjalna,ponadgimnazjalna i studenci,
200 zł - dzieci z roczników: 2008 do 2014 włącznie (porcja dziecięca + osobne łóżko),
bezpłatnie – dzieci z rocznika 2015 i młodsze (bez wyżywienia, łóżko wspólne z rodzicem);
możliwość zwolnienia z opłaty dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie.

Dojazd we własnym zakresie

Uwagi:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 stycznia 2018 r.
Osoby spoza wymienionych diecezji zachodnich proszone są o kontakt z Dorotą, e-mail: lichenzapisy@onet.pl

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę 50 zł, osoby zgłaszające się po terminie muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.
Prosimy o terminowe zgłoszenia i wpłaty, gdyż jest to bardzo ważne pod względem organizacyjnym.
W przypadku rezygnacji po 30 stycznia zaliczka nie będzie zwracana.

Wpłaty za dorosłych i młodzież (dopiero po zapisie u osób odpowiedzialnych) na konto: RRN w Gorzowie

67 1240 3640 1111 0010 6474 3182

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko osoby (osób), której wpłata dotyczy oraz dopisek "młodzież" lub "dorośli" w zależności od grupy rekolekcyjnej

Wpłata pełnej kwoty przed rekolekcjami na wyżej podany rachunek bankowy przyspieszy obsługę na miejscu po przyjeździe do Lichenia