Zapraszamy do udziału w rekolekcjach rodziny z dziećmi, małżeństwa, osoby dorosłe, młodzież i wszystkich tych, którzy we wspólnocie chcą odkrywać Boży świat, prawdziwy świat.
Każdego dnia będziemy uczestniczyć w Eucharystii, słuchać konferencji i spotykać się w grupach dzielenia. Będzie czas na osobistą modlitwę, medytację, adorację Najświętszego Sakramentu, rozmowy z kapłanami…a także czas na odpoczynek, zabawy i zwiedzanie okolicy. Dzieci i młodzież pod opieką animatorów również będą miały spotkania.
W trakcie rekolekcji wyjdziemy na górski szlak na Połoninę Caryńską oraz na Drogę Krzyżową.
Zakwaterowanie w pokojach rodzinnych i wieloosobowych.

Termin: 3-10 sierpnia 2018
Miejsce: Rajskie Dom Rekolekcyjny Caritas (Rajskie 21, 38- 613 Wołkowyja) www.osrodek-rajskie.pl
Pokoje rodzinne i wieloosobowe z łazienkami. Łóżko, pościel, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
Zgłoszenia przyjmuje: Danuta: tel. 661-038-966 , e-mail: danuta.michno@gmail.com
Zgłoszenia do 31.05.2018
Koszt rekolekcji:
  • dzieci 0- 4 lat oraz czwarte i kolejne dziecko zwolnione z opłat
  • dzieci od 5 do 7 lat - 260 zł
  • dzieci od 8 do 12 lat - 340 zł
  • dzieci od 13 do 15 lat - 400 zł
  • 16 lat + młodzież ucząca się - 440 zł
  • dorośli - 490 zł
Zaliczka: 100zł/os (płatna przy zgłoszeniu) lub na konto nr 33 1240 2568 1111 0000 3629 7045 PEKAO S.A.I O. Przemyśl. Caritas Diecezja Przemyska, z dopiskiem „rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich”

Możliwość dojazdu i powrotu autokarem z Kolbuszowej. Koszt ok. 70zł/os.

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Rzeszowskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.