Zapraszamy do ukrytego wśród gór i lasów Małego Cichego. Rekolekcje wprowadzą nas w atmosferę życia św. Rodziny i pomogą odkryć bliskość Boga w codzienności. Zapraszamy zarówno całe rodziny, jak i osoby samotne, które chciałyby spędzić ten czas we wspólnocie i wzmocnić ciało i ducha. Osobny program przewidziany jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Termin: 14-19 lipca 2018 r., Rozpoczęcie Eucharystią (g. 18) w kościele w Małem Cichem, zakończenie Eucharystią w dn 19.07 o godz. 8-mej.
Temat: Przyjdź Światłości sumień
Zapisy: do dnia 15.06,
więcej informacji na stronie RRN Archidiecezji Katowickiej

Koszt rekolekcji:
  • Dzieci do ukończenia 3-go roku życia śpiące z rodzicami - 20 zł.
  • Dzieci od 3 do ukończenia 10-go roku życia (połówka obiadu) - 165 zł.
  • Dzieci od 10 do końca liceum - 205 zł.
  • Studenci do 26-go roku życia - 230 zł.
  • Dorośli - 280 zł.
Koszty noclegów skalkulowane są z pościelą - nie ma możliwości odliczenai w przypadku korzystania z własnej pościeli.
Dojazd we własnym zakresie.

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Archiecezji Katowickiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.