Zapraszamy na rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich z Archidiecezją Białostocką


Termin: 29 czerwca-6 lipca 2019 r.
Miejsce:

Kruklanki k/Giżycka
Ośrodek wczasowy „JAKUB”
ul. Wczasowa 45
www.jakub-mazury.pl
https://goo.gl/maps/juQCjLqd27M2

Zgłoszenia: Zapisy: więcej informacji na http://www.rrn.bialystok.pl/
Koszt rekolekcji: Cały pobyt i wyżywienie (3 posiłki dziennie):
  • Dorośli i młodzież - 540 zł (domki murowane); 500 zł (domki drewniane) 
  • Dzieci (9-12 lat) - 420 zł 
  • Dzieci (4-8 lat) - 380 zł 
  • Dzieci do 3 lat - 50 zł 
Zaliczka 200 zł od osób dorosłych i młodzieży wpłacana przy zapisie (w przypadku rezygnacji ewentualny zwrot zaliczki do 2 tygodni przed rozpoczęciem turnusu)

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Białostockiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.