Zapraszamy na rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich z Archidiecezją Białostocką


Termin: 29 czerwca-6 lipca 2019 r.
Miejsce:

Loretto k. Wyszkowa
 Sanktuarium Maryjne nad rzeką Liwiec

https://goo.gl/maps/JGAfJAhBTHF2

Zgłoszenia: więcej informacji na http://www.rrn.bialystok.pl/
Koszt rekolekcji:

Cały pobyt i wyżywienie (3 posiłki dziennie):

  • dorośli i młodzież: Benedykt, Scholastyka (pokoje 1, 2, 3-os.) - 570 zł; Oaza - 470 zł;
  • dzieci (9-12 lat): Benedykt, Scholastyka - 400 zł, Oaza - 350 zł
  • dzieci (4-8 lat): Benedykt, Scholastyka -350 zł; Oaza - 300 zł
  • dzieci (do 3 lat): Benedykt, Oaza, Scholastyka - 50 zł

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Białostockiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.