RRN archidiecezji gdańskiej zaprasza na letnie rekolekcje do miejscowości Wiele na Kaszubach, do Matki Bożej Pocieszenia. .

Termin: od soboty 17 sierpnia do soboty 24 sierpnia 2019 r.
Zakwaterowanie rozpoczynamy 17.08.19 od godziny 12.00
Miejsce: Wiele na Kaszubach
Ośrodek BEAVER-TOURIST, Rogalewo 1, gm. Karsin.
Zakwaterowanie w murowanych pawilonach, pokoje 3-4 osobowe.
Wyżywienie na stołówce w ośrodku, trzy posiłki dziennie.
W czasie konferencji dla rodziców dzieci mają swoje nauki pod opieką animatorów.
 Ośrodek znajduje się w lesie, nad jeziorem.
Wydzielone kąpielisko dla dzieci.
Możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego.
Zapisy: kontakt w sprawach organizacyjnych:
 Jadwiga Cofta e-mail: cofta59@gmail.com
Koszt rekolekcji: dorośli - 485 zł
dzieci do 10 lat - 385 zł
dziecko do 2 lat śpi i je z rodzicem - bez opłat.
Koszt obejmuje nocleg i 3 posiłki dziennie

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Gdańskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.