Zapraszamy do rozpoczęcia wakacji razem z nami u podnóża Tatr Zachodnich, niedaleko Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej (Witów, Dzianisz).
Program rekolekcji będzie zróżnicowany dla różnych grup wiekowych. Mogą wybrać się całe rodziny, jak i osoby pojedyncze, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, studenci i młodzież pracująca. .

Temat rekolekcji: Ja-ty-my i Bóg

Do zobaczenia!

Termin: od soboty 4 VII 2015 r. do soboty 11 VII 2015 r.
Miejsce: Witów, Dzianisz k/Zakopanego
Zgłoszenia przyjmuje: Krystyna Krucińska  tel. 605-351-698 ,email: kkruc@poczta.onet.pl
Koszt pobytu:
  • 410 zł - osoba dorosła,
  • 450 zł - młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna (w przypadku młodzieży w koszt rekolekcji wliczone są przejazdy autokarem w trakcie rekolekcji),
  • 350 zł - dzieci powyżej 10 lat do 13 lat
  • 290 zł - dzieci powyżej 3 lat do 10 lat, (osobne łóżko, połowa porcji wyżywienia)
  • dzieci do 3 lat – bezpłatnie (bez wyżywienia i bez oddzielnego łóżka)
  • trzecie i kolejne dziecko uczestniczące w rekolekcjach - bezpłatnie

plus koszty przejazdów oraz wstępy do Tatrzańskiego Parku Narodowego.


Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Wpłat na rekolekcje w Witowie i Dzianiszu prosimy dokonywać na konto:

Ruch Rodzin Nazaretańskich
ul. Bpa W.Pluty 7,
66-400 Gorzów Wlkp.

52 1240 3640 1111 0000 4179 3868

Tytuł wpłaty:
Rekolekcje-dorośli
Rekolekcje-młodzież (p - gimnazjum)
Rekolekcje-młodzież (gimnazjum)

oraz imię i nazwisko osoby (osób), której wpłata dotyczy