Zapraszamy osoby w każdym wieku, całe rodziny, także z małymi dziećmi, jak również osoby samotne. Dzieci i młodzież mają swoich opiekunów i swój plan zajęć, ale wszyscy jesteśmy razem.
W programie pobytu jest m. in. pielgrzymka do niedalekiego Ludźmierza.

Termin: 29 czerwca -6 lipca 2019 r., Rozpoczęcie obiadem (g. 15), zakończenie śniadaniem.
Wieczorem w dniu przyjazdu jest przewidziana Msza św.
Miejsce: Dom rekolekcyjny oo. Cystersów
Czarna Góra niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej.
Adres:
Zagóra 64
34-532 Jurgów Czarna Góra
tel. (18) 20 77 890
http://hubertkaszte.spanie.pl
Zapisy: z Diecezji Radomskiej - u animatorów.
spoza Diecezji u Ania, mail: anna.chetk@interia.pl, tel. 664-997-823
z równoczesnym wpłaceniem zaliczki w kwocie 100 zł w terminie do 27 maja.

Przy zapisie potrzebne są następujące dane (dla celów ubezpieczenia): imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów, prosimy o wcześniejsze zapisy.

Koszt rekolekcji:
  • Dzieci poniżej 4 lat - bezpłatnie.
  • Dzieci od 4 do 7 lat - 420 zł.
  • Dzieci od 8 do 12 lat - 455 zł.
  • Młodzież od 13 lat (ucząca się) - 490 zł.
  • Osoba dorosła - 525 zł.
Inne opcjonalne wyjazdy na miejscu są płatne dodatkowo

Przejazd zorganizowany (w obie strony): będzie płatny dodatkowo. Cena za przejazd autokarem około 100 zł będzie zależna od ilości chętnych. Prosimy o zgłaszanie przy zapisie chęci przejazdu autobusem.

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Radomskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.