Zapraszamy całe rodziny, osoby dorosłe, studentów i młodzież na rekolekcje w górach z archidiecezją częstochowską i łódzką.

Termin: 6-12 sierpnia 2019 r.,
Rejestracja - od 12:00 w domu 36c w Małym Cichym
Rozpoczęcie Mszą św. o godz 17:00 w kościele św. Józefa w Małym Cichym
Zapisy: Irena tel. 662-036-972 lub ira499@wp.pl

Zaliczkę w wysokości 100 zł od osoby dorosłej należy wpłacić 
na konto : PKO BP 93 1020 2498 0000 8202 0558 5270
Koszt rekolekcji (obiady i noclegi):
  • dorośli - 300 zł
  • studenci- 270 zł
  • młodzież i dzieci od 11 lat - 250 zł
  • dzieci  4 - 10 lat - 200 zł
  • dzieci do 4- lat (bez osobnego łóżka i posiłku) - 20 zł
Należy przewidzieć pewną kwotę na składkowe śniadania i dojazdy do miejsc sprawowania mszy św.

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Archiecezji Częstochowskiej oraz Łódzkiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.