Serdecznie zapraszamy na rekolekcje o tematyce rodzinnej widzianej w perspektywie życia wewnętrznego.


Termin: od czwartku 23 stycznia do niedzieli 26 stycznia 2020 r.
Zakwaterowanie od godz. 15.00
18:00 - rozpoczęcie rekolekcji, kolacja,
19:30 - Msza św.
Zakończenie rekolekcji – 26 stycznia  (niedziela) – obiadem (ok.13:00)
Miejsce: Dom Rekolekcyjny Nazaret diecezji bielsko – żywieckiej, ul. Kościelna 22, 43-360 Bystra k. Bielska - Białej.
Dojazd: Bystra - PKS oraz PKP (odległość od stacji kolejowej Wilkowice-Bystra do kościoła parafialnego wynosi 2,5 km ).
Dane do GPS: N: 49° 45' 21" E: 19° 3' 16".
Zgłoszenia: do 15 stycznia przyjmują:

Anna i Jarosław Dobrzańscy tel. 605-313-531 , (34) 327-07-86 (po 18:00) mail: jaroslawdobrzanski70@gmail.com

Zaliczka 50 zł na osobę, 100zł za rodzinę – informacja przy zgłoszeniu.

Koszt rekolekcji:

250 zł - Dorośli
200 zł - Dzieci i młodzież szkolna
200 zł - Dzieci w wieku przedszkolnym
Dzieci do  3 lat - dowolna ofiara
Czwarte i następne dziecko w rodzinie – bez opłaty.

W cenie: 9 posiłków (3 śn. + 3 obiady + 3 kol.) i 3 noclegi /z pościelą/

Uwagi:Należy wziąć ze sobą obuwie domowe.

Uwagi medyczne: Na rekolekcjach nie ma zapewnionej opieki medycznej. Proszę zabrać odpowiednie dokumenty uprawniające do korzystania z doraźnej pomocy lekarskiej w tamtejszej przychodni lekarskiej. O chorobach przewlekłych, np. cukrzyca, nadciśnienie, epilepsja, trudności z chodzeniem (schody), trudności ze snem (wspólny pokój) uczestnicy muszą poinformować organizatorów przed wyjazdem.

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Częstochowskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.