Zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach zimowych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski. Rekolekcje odbędą się w dniach 6-9 lutego 2020. Tematem w tym roku jest

"Zdumiewająca Obecność".

W rekolekcjach mogą brać udział całe rodziny, jak i osoby samotne, młodzież od klasy szóstej, studenci i młodzież pracująca. Poprzez Eucharystię, wspólną modlitwę, spotkanie z drugim człowiekiem chcemy pogłębiać naszą relację z Panem Bogiem. Będzie możliwość spowiedzi św. oraz rozmów z kapłanami.

Do zobaczenia na rekolekcjach!

Termin:

od czwartku 6 lutego do niedzieli 9 lutego 2020r.

Rozpoczęcie w czwartek 6 lutego o g. 15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.
Możliwość zakwaterowania od godz. 12:00 w Domu Pielgrzyma Arka

Miejsce: Dom Rekolekcyjny „ARKA”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary k/Konina
Kontakt:

Dorota Gizicka kom. 604-447-592  e mail: dggiziccy@poczta.onet.pl (dla osób spoza wymienionych diecezji zachodnich)

Maja Tkocz, e-mail maja.tkocz@wp.pl (dla studentów)

Koszt rekolekcji:

310 zł – osoby dorosłe,
290 zł – dzieci z rocznika 2009 i starsze oraz młodzież i studenci,
230 zł - dzieci z roczników: 2010 do 2016 włącznie (porcja dziecięca + osobne łóżko),
bezpłatnie – dzieci z rocznika 2017 i młodsze (bez wyżywienia, łóżko wspólne z rodzicem),
możliwość zwolnienia z opłaty dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie.

Dojazd we własnym zakresie

Uwagi:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 stycznia 2020 r.

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę 50 zł, osoby zgłaszające się po terminie muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.

Prosimy o terminowe zgłoszenia i wpłaty, gdyż jest to bardzo ważne pod względem organizacyjnym.
W przypadku rezygnacji po 20 stycznia zaliczka nie będzie zwracana.

Wpłaty za dorosłych i młodzież (dopiero po zapisie u osób odpowiedzialnych) na konto: RRN w Gorzowie

67 1240 3640 1111 0010 6474 3182

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko osoby (osób), której wpłata dotyczy oraz dopisek "młodzież" lub "dorośli" w zależności od grupy rekolekcyjnej

Wpłata pełnej kwoty przed rekolekcjami na wyżej podany rachunek bankowy przyspieszy obsługę na miejscu po przyjeździe do Lichenia

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Poznańskiej, Diecezji Legnickiej, Diecezją Zielonogórsko-Gorzowskiej, Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Archidiecezji Wrocławskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.