Zapraszamy na rekolekcje Środowiska Medycznego organizowane przez wspólnotę Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Zapraszamy z rodzinami osoby wykonujące zawód medyczny: lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, rehabilitantów i wszystkich, którzy służą chorym i cierpiącym, byśmy wzorem Świętej Rodziny z Nazaretu uczyli się realizować świętość w codzienności przeżywanej z Bogiem w braterskiej wspólnocie. 

Od wielu lat nasza wspólnota spotyka się w czasie letnich rekolekcji w różnych miejscowościach. W tym roku spotykamy się w Obrze w Domu Rekolekcyjnym Alma Mater prowadzonym przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Będzie to czas darowany nam przez Boga. Czas na Eucharystię, modlitwę, wspólne rozmowy, spacery. Czas dla rodziny w pięknym otoczeniu lasów i jezior.

Opiekę duszpasterską będą sprawować Księża posługujący w Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Termin:

6-13 sierpnia 2023r.
W dniu rozpoczęcia zakwaterowanie od g. 16:00,
kolacja g. 18:00, Msza Święta g. 20:00
W dniu zakończenia obiad o g. 13:00

Miejsce:

Obra - Dom Rekolekcyjny Alma Mater
ul. Szkolna 12     64-211 Obra

Opłaty:
  • 910 zł + 70 zł (koszty organizacyjne) - osoba dorosła;
  • 560 zł + 35 zł (koszty organizacyjne) - dzieci w wieku 3-12 lat;
  • dzieci do lat 3 - gratis 

Dojazd we własnym zakresie
Zaliczka od osoby dorosłej wynosi 50 zł i jest wpłacana przy składaniu karty.

Zaliczkę należy wpłacić na konto bankowe:
95 1600 1462 1749 0994 5000 0001 Dom Rekolekcyjny Alma Mater ul. Szkolna 12, 64 11 Obra.
Przy przelewie należy podać imiona i nazwiska osób, których wplata dotyczy oraz datę rekolekcji środowiska medycznego

Uczestnicy rozliczają się z kosztów rekolekcji w dniu przyjazdu:

  • koszty organizacyjne z wyznaczonym animatorem;
  • koszty pobytu w recepcji Domu Rekolekcyjnego.
Zapisy:

Zapis dokonuje się przez odesłanie pobranej i wypełnionej karty zgłoszeniowej.
Wypełnione karty należy przesłać pocztą e-mail na adres: elzbietas639@gmail.com

Zgłoszenia do 20 lipca 2023 (liczba miejsc ograniczona)

Elżbieta tel. tel. 693-076-115.

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.