W tym roku wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Białostockiej świętuje Jubileusz 20-lecia. Uroczyste obchody zostały zorganizowane 22 września w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie, w którym licznie zgromadziła się wspólnota białostocka oraz goście z sąsiednich diecezji: drohiczyńskiej, łomżyńskiej i ełckiej.

Centrum spotkania stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Seniora Stanisława Szymeckiego. Homilię wygłosił Ks. Dariusz Kowalczyk. W swoim słowie zachęcał on do kroczenia drogą komunii z Matką Bożą. Na koniec Ks. Arcybiskup udzielił specjalnego błogosławieństwa na nowy rok pracy formacyjnej animatorom, a następnie wszystkim zebranym. Okolicznościową konferencję wygłosił Ks. Andrzej Kopczyński, który podkreślił, że dobre wspomnienia pozwalają odważnie podejmować wyzwania przyszłości, a w szczególności włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji.

Wszyscy zebrani mogli także obejrzeć prezentację multimedialną, obrazującą historię białostockiej wspólnoty. Pokazowi zdjęć towarzyszyły barwne i pełne zaangażowania wspomnienia kolejnych animatorów diecezjalnych.

Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze oraz duchu dziękczynienia za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy dzięki obecności we wspólnocie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

AB