W Kongres włącza się wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Zgromadzimy się w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, który jest naszym kościołem stacyjnym. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału. Będziemy trwać na modlitwie w jedności z Biskupem Diecezjalnym oraz Braćmi i Siostrami z innych Wspólnot. Chcemy dzielić się charyzmatem naszego Ruchu.

 

W dniach 11-14 października odbędzie się Kongres Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot dla Nowej Ewangelizacji w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Pierwsza część kongresu to sympozjum w Rokitnie na temat teologicznych zagadnień nowej ewangelizacji widzianej także w kontekście całej diecezji i lokalnych wyzwań duszpasterskich.

Druga część o charakterze modlitewno-misyjnym odbędzie się w Zielonej Górze. W sobotę w wyznaczonych kościołach stacyjnych spotkają się członkowie diecezjalnych stowarzyszeń, ruchów i wspólnot, aby na nowo zobaczyć swój ewangelizacyjny potencjał. Wieczorem wszystkie wspólnoty przybyłe na kongres przeżyją czuwanie modlitewne w kościele pw. Ducha Świętego, skąd nastąpi rozesłanie na ewangelizację. Od niedzielnego poranka poszczególne wspólnoty, według własnych charyzmatów, będą dawały świadectwo wiary w Chrystusa w kościołach stacyjnych oraz na ulicach miasta. Podczas kongresu przewidziano również dwa główne spotkania diecezjalne: wieczernik modlitwy o zesłanie Ducha Świętego - w sobotni wieczór, a w niedzielę - o godzinie 16.00 - uroczystą Mszę świętą z okazji rozpoczęcia Roku Wiary w diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej.

W ramach kongresu odbędzie się także Diecezjalny Dzień Młodych. Bliższe informacje o Kongresie dostępne są pod adresem: http://kongres.kuria.zg.pl oraz na plakacie.

Ruch Rodzin Nazaretańskich swoją ewangelizację rozpoczyna już w sobotę, 13 października.

Plan spotkania modlitewnego wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich w kościele stacyjnym pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze:

Sobota 13 października 2012 r.

 • od godz. 13.00 Kwaterowanie przyjezdnych członków RRN
 • 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 15.00 Konferencja
 • 15.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi (równocześnie spotkanie dla dzieci z animatorami oraz spotkanie dla młodzieży w kościele dolnym)
 • 16.15 Świadectwa członków RRN
 • 16.45 Oczekiwanie na Eucharystię
 • 17.00 Eucharystia
 • Procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, zakończona aktem zawierzenia Matce Bożej

kościół pw. Ducha Świętego

 • 19.30 „Wieczernik” wspólne czuwanie modlitewne z konferencją ks. prof. Denisa Biju-Duvala z Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela 14 października 2012 r.

 • Ewangelizacja na Mszach Św. o godzinie 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00. Homilie będzie głosił ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący Krajowej Koordynacji RRN. Po Mszy św. prezentacja multimedialna dotycząca RRN, głoszenie świadectw, rozmowy animatorów i członków ruchu z zainteresowanymi Ruchem i jego charyzmatem, kolportaż książek, folderów i materiałów związanych z duchowością.
 • Przejazd na godz. 14.00 na wspólny obiad przy kościele pw. Ducha Świętego,
 • 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, poprowadzona przez RRN,
 • 16.00 Eucharystia z okazji rozpoczęcia Roku Wiary, pod przewodnictwem Ks. Bpa Stefana Regmunta (kościół pw. Ducha Świętego).

Prosimy o zgłaszanie udziału w kongresie przez stronę internetową kurii http://kongres.kuria.zg.pl lub do Agnieszki Linki z Zielonej Góry a.linka@poczta.fm.