Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę

18. Międzynarodowa Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich była w tym roku połączona z obchodami 30-lecia powstania Ruchu. Hasło pielgrzymki stanowiły słowa z aktu oddania się Matce Bożej w RRN: „Na służbę Kościołowi”.

Tradycyjnie pielgrzymka RRN rozpoczęła się w archikatedrze częstochowskiej. Organizatorzy zebrali zgłoszenia niemal 1200 osób z grup autokarowych przybyłych z całej Polski, nie licząc tych, którzy przyjechali własnym transportem. Słowo powitania do pielgrzymów skierował bp Antoni Długosz, zachęcając do przedłużania w Ruchu charyzmatu Świętej Rodziny z Nazaretu, a rodziców do troski o wiarę dzieci, których są pierwszymi katechetami.
Drogą telefoniczną pozdrowienia i błogosławieństwo dla uczestników pielgrzymki przekazał bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN, który w tym czasie przebywał na Górze Błogosławieństw w Ziemi Świętej. Zapewnił o swojej pamięci i duchowej łączności, i wezwał do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji.
Następnie zebrani wysłuchali jego przesłania video przygotowanego na tę okazję. Bp Delegat nawiązał do zachęty św. Jana Pawła II z okazji Wielkiego Jubileuszu roku 2000, aby odwoływać się do tekstu Księgi Kapłańskiej. Ukazuje on jubileusz jako okazję, by powrócić do swojej własności i swojego rodu. W przypadku RRN pierwszy aspekt dotyczy powrotu do dziedzictwa duchowego, do źródeł. Drugi aspekt dotyczy powrotu do osób, które tworzyły i tworzą Ruch. Gdy przypominamy sobie dziedzictwo duchowe RRN, na pierwszy plan wysuwa się pragnienie życia z Matką Bożą, tak jak to było w domu nazaretańskim. Jest to droga prowadząca do spotkania Chrystusa Zbawiciela, na podobieństwo pasterzy i mędrców. Członkowie RRN naśladują św. Jana Apostoła, który z Maryją stał pod krzyżem i z Nią doczekał się w Wieczerniku zstąpienia Ducha Świętego. Powrót do dziedzictwa to powrót do ważnych tekstów, przede wszystkim do książki ks. Tadeusza Dajczera „Rozważania o wierze”, która dla wielu osób stała się impulsem do rozwoju wiary, nadziei i ewangelicznej radości. Z kolei powrót do rodu oznacza w sensie duchowym powrót do wspólnoty. RRN to nie tylko piękne i pożyteczne teksty, ale przede wszystkim osoby, które go tworzą. Wspólnota jest błogosławieństwem, ale też trudem. Łatwo jest mówić o miłości, natomiast trudniej jest znosić wzajemnie swoje niedoskonałości. Wspólnota to szkoła życia i przebaczenia, pomagania sobie w chwilach kryzysu i ciemności.

Następnie Moderator Krajowy Ruchu, ks. Dariusz Kowalczyk z arch. warszawskiej, wygłosił konferencję poświęconą tematowi pielgrzymki. Wskazał w niej członkom Ruchu na wzór św. Juana Diego, którego niemal pięćset lat temu w Meksyku Maryja wybrała na swojego apostoła. Zaniósł on swoim współbraciom Jej wizerunek odbity w cudowny sposób na tilmie – indiańskim płaszczu, czczony do dziś w Guadalupe. Przez obecność Maryi w tym wizerunku i dzięki świadectwu św. Juana Diego dokonała się największa w historii ewangelizacja, gdy w ciągu siedmiu lat osiem milionów Azteków przyjęło chrzest. Ks. Kowalczyk podkreślił, że ewangelizacja jest głoszeniem miłosierdzia przez tych, którzy sami go wpierw doświadczyli. Nie ma nic wspólnego z postawą faryzeusza, który modląc się w świątyni dziękuje, że nie jest takim grzesznikiem, jak celnik. Wzorem takiej ewangelizacji jest Samarytanka, kobieta grzeszna, której Jezus objawił, że jest oczekiwanym Mesjaszem i która tę dobrą nowinę z radością zaniosła swoim współbraciom. Jeśli w sercu nie mamy zapału, by głosić miłosierdzie, to znaczy, że nie mamy świadomości, jak wiele sami go doświadczyliśmy – podkreślił Moderator Krajowy RRN. Doświadczenia miłosierdzia płynie z przekonania o swojej grzeszności, na wzór św. Pawła. Jednak upadki nie są do tego konieczne, o czym przekonuje życie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Choć nie popełniła żadnego grzechu ciężkiego, uważała się za gorszą od św. Marii Magdaleny, dziękując miłosierdziu Bożemu za zachowanie jej od upadków. W tym świetle ks. Kowalczyk wspomniał o kryzysie w RRN, który, choć miał miejsce w wąskim gronie, przyczynił się do odebrania Ruchowi dobrego imienia i do podważenia zaufania do jego duchowości. Jednak historia Ruchu może być świadectwem, że Bóg ma receptę na każdy kryzys. Tej dobrej nowiny potrzebują dziś zwłaszcza rodziny przeżywające trudności a także młodzi, którzy przestali wierzyć, że można zbudować więź małżeńską, która przetrwa całe życie. Jak wskazał św. Jan Paweł II miłość miłosierna trafia do serc najskuteczniej przez serce Matki. Członkowie Ruchu chcą jak św. Juan Diego nieść Jej obecność „na peryferia”. Św. Juan Diego też przeżył kryzys, gdy pod wpływem śmiertelnej choroby wuja okazał się niewierny wobec próśb Maryi. Jednak gdy usłyszał Jej słowa pełne miłosierdzia, zawierzył jej swoją słabość i problemy. Podjął misję, o którą go prosiła – i doświadczył cudu. Jego zawierzenie, którego Maryja oczekiwała jako niezbędnej współpracy w Jej planach, przyczynia się do duchowego dobra wielu milionów ludzi aż po dziś dzień. Jest ono wzorem dla członków Ruchu w ich oddaniu się Matce Bożej na służbę Kościołowi.

Po wyjściu pielgrzymów z katedry odbył się tradycyjny przemarsz na Jasną Górę, w tym roku animowany przez dużą grupę młodych wolontariuszy z Laboratorium Wiary RRN diecezji płockiej. Poprowadzili oni pełne radości śpiewy i modlitwę różańcową.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Relacja ze Mszy św.

Z okazji 30-lecia RRN edycja paulińska wraz z Ruchem Rodzin Nazaretańskich przygotowała okolicznościowe wydanie książki ks. Tadeusza Dajczera „Rozważania o wierze”. Ukazała się również prezentacja duchowości RRN z perspektywy 30-lecia Ruchu.

Zapraszamy do wysłuchania:

Przesłanie video bp. Andrzeja Siemieniewskiego

Pozdrowienia telefoniczne bp. Andrzeja Siemieniewskiego z Góry Błogosławieństw (plik mp3)
Konferencja - ks. Dariusz Kowalczyk (plik mp3)