W sobotę, 1 grudnia 2012 r. na Jasnej Górze, u stóp Matki Bożej i naszej Matki, wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich z całej Polski przeżywały adwentowy dzień skupienia pod hasłem „Maryja przewodniczką ku świętości”. Przybyło nas około 1200 osób.

W pierwszej części spotkania wspólnie odmówiliśmy Różaniec. Następnie wysłuchaliśmy konferencji, którą wygłosił ks. Bernard Kasprzycki, moderator RRN w diecezji radomskiej, odpowiedzialnej za przygotowanie tegorocznego dnia skupienia. O godzinie 11 miała miejsce Eucharystia, którą sprawowało 30 kapłanów pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski dla RRN. Po przerwie na posiłek mogliśmy wysłuchać świadectw członków Ruchu z diecezji katowickiej i płockiej oraz konferencji ks. Dariusza Kowalczyka. Przez całe spotkanie towarzyszył nam wspólny śpiew, prowadzony przez rodzinną scholę.

 

W pierwszej konferencji otrzymaliśmy cenne wskazówki do życia w komunii z Matką Bożą. Słyszeliśmy zachętę, by jak najczęściej radzić się Maryi, prosić o pomoc i szukać odpowiedzi w sumieniu, rozważać trudne sprawy w sercu – w obecności naszej Matki. Ksiądz Bernard przestrzegał nas, by nie działać w pośpiechu i nie podchodzić jakby automatycznie do modlitwy i innych czynności. Nie spieszyć się to nie znaczy stać bezczynnie, ale być wrażliwym na tchnienie Ducha Świętego i pozwolić by Maryja nas prowadziła.

W homilii ks. bp Andrzej Siemieniewski zachęcał nas, by odnawiać swe wnętrze i swą wiarę, a tym samym cały Ruch Rodzin Nazaretańskich. Ksiądz Biskup użył trafnej metafory, wskazując na pięknie odnowioną Bazylikę Jasnogórską, która swymi otwartymi drzwiami zapraszała wszystkich, aby z niej korzystali i tu spotykali się z Chrystusem. Zamknięte drzwi podważyłyby sens istnienia tego miejsca. Podobnie jest z nami i naszym Ruchem: mnogość dni skupienia i rekolekcji nie będzie miała sensu, jeśli nie zechcemy dzielić się darem wiary z innymi, jeśli nie będziemy apostołować. Oczywiście przede wszystkim poprzez świadectwo życia.

W drugiej konferencji była mowa o celu naszego życia. „Świętymi bądźcie” – te słowa Pisma Św. przypomniał ksiądz Dariusz, mówiąc że powołanie do świętości wyklucza bylejakość. Dążenie do świętości wymaga heroizmu, wewnętrznej walki, zmagania się ze złem wokół nas i w nas samych. Święci, poza Matką Bożą nie rodzili się bez skazy. Upadali tak jak my, ale szybko powstawali. Pomocą dla nas może być kierownictwo duchowe, w którym działa Duch Święty. Ks. Dariusz zacytował wydany w zeszłym roku dokument „Kapłan – szafarz miłosierdzia Bożego”: „Dzisiaj w o wiele większym stopniu niż kiedyś potrzeba mądrych i świętych «nauczycieli duchowych»”.

Dobrze by było, gdybyśmy o treściach dnia skupienia pamiętali nie tylko w adwencie, ale w całym naszym życiu.

ML

Zapraszamy do wysłuchania relacji audio.

Konferencja ks. Bernarda Kasprzyckiego (plik mp3)
Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego(plik mp3)
Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka (plik mp3)

Oraz do obejrzenia fotorelacji: