Tegoroczna pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich przypadła na kilka dni przed 20. rocznicą odejścia z tego świata ks. Andrzeja Buczela († 5.XII.1994), współzałożyciela Ruchu. Temat pielgrzymki, „Dziedzictwo i wspólnota wiary”, nawiązywał do obchodzonego w tym roku formacyjnym jubileuszu 30-lecia powstania RRN.

Na Jasnej Górze zgromadziło się niemal 1400 osób z całej Polski i ponad 30 kapłanów.

Spotkanie rozpoczęło przywitanie pielgrzymów i modlitwa różańcowa. Następnie Ks. Dariusz Kowalczyk, Moderator Krajowy, wygłosił konferencję. Na początku przypomniał słowa św. Jana Pawła II o tym, że naród który traci pamięć, traci swą tożsamość – i wskazał na konieczność pielęgnowania pamięci o początkach naszego Ruchu i jego założycielach. Odnosząc się do słów papieża Franciszka, wygłoszonych do przedstawicieli ruchów kościelnych, Ksiądz Moderator przestrzegł przed niebezpieczeństwem zbytniego skupiania się na zewnętrznych strukturach, co może doprowadzić do zamknięcia się na nowość Ducha Świętego i zduszenia pierwotnego charyzmatu. Następnie pokrótce opisał duchowość Ruchu wskazując, że można w niej wiedzieć Boży dar dla współczesnych czasów (część I). Kolejna część konferencji była poświęcona zagadnieniu znaczeniu darów Ducha Świętego dla Kościoła w oparciu o katechezy Ojca Świętego, zaś ostatnia część dotyczyła fundamentalnej roli wspólnoty w przekazywaniu duchowego dziedzictwa.

 

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Bp Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W swojej homilii Ksiądz Biskup nawiązał do czytania z Księgi Apokalipsy, ukazującego strumień wody życia, płynący od tronu Boga aż na ziemię. Tą wodą jest łaska Ducha Świętego, która jak krople deszczu pada w ludzkie serca przez usłyszane lub przeczytane słowo i spotkanie ze wspólnotą. Serce staje się wtedy źródłem, z którego mogą czerpać inni. Pojedyncze źródła łączą się w strumienie, czyli wspólnoty, a te w rzeki – którymi są w Kościele ruchy, zamierzone i darowane przez Boga i powołane do ewangelizacji. Następnie Ksiądz Biskup ukazał znaczenie odnowienia aktu oddania się Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej. Nawiązując do rozpoczynającego się w Kościele powszechnym roku życia konsekrowanego przypomniał, że każdy z nas jest konsekrowany, czyli oddany Bogu na mocy chrztu św. i różnych aktów zawierzenia. Aby to oddanie było żywe, trzeba je odnawiać, podobnie jak w rodzinie potrzebne jest nieustanne odnawianie słów miłości. Po Komunii św. został ponowiony Akt oddania Ruchu Matce Bożej.

Druga część pielgrzymki była poświęcona pamięci ks. Andrzeja Buczela (1951-1994). Wysłuchaliśmy jego archiwalnej konferencji na temat adoracji Najświętszego Sakramentu (3.05.1991). Po adoracji eucharystycznej miały miejsce świadectwa penitentów ks. Andrzeja Buczela. Olgierd dzielił się tym, jak wraz z żoną odkrywali swoje powołanie małżeńskie pod duchową opieką ojca Andrzeja. Ks. Arkadiusz opowiadał o ojcu Andrzeju jako wzorze kapłana. Wojtek i Marysia z Torunia wyjaśniali dlaczego przez wiele lat niestrudzenie podróżowali do swojego kierownika duchowego aż do Warszawy.

Z okazji 20. rocznicy śmierci ks. Andrzeja Buczela została przygotowana płyta z CD z nagraniem konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji wielkopostnych RRN w kościele św. Anny w Warszawie-Wilanowie (marzec 1991). Znajdują się na niej także 2 pieśni autorstwa ks. Andrzeja: „Być Twoim dzieckiem” i „Uśmiech” w archiwalnym wykonaniu scholi RRN z Białegostoku (1996). Do płyty jest dołączona książeczka prezentująca fotografie i wspomnienia o ojcu Andrzeju.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka - cz.1 - znaczenie duchowego dziedzictwa RRN (plik mp3)
Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka - cz.2 - dary Ducha Św. dla Kościoła (plik mp3)
Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka - cz.3 - rola wspólnoty w przekazywaniu dziedzictwa duchowego (plik mp3)
Kazanie ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)
Konferencja ks. Andrzeja Buczela (plik mp3)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: